78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Rørmosevej 2B, Allerød (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Velkommen til Lavendla Begravelse Allerød

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Allerød

Lavendla Begravelse Allerød giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Allerød uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Allerød har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Allerød

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Allerød?

En begravelse/bisættelse i Allerød kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Allerød

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Allerød.

Kirkelig begravelse i Allerød

I Allerød findes der tre kirker, hvorfra afdøde kan blive begravet og bisat. Lavendla Bedemand Allerød hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Allerød, hvor I ønsker at afholde begravelsen. 

Engholmkirken

Engholmkirken i Allerød er en ny kirke, som blev opført i 1994 og er beliggende på Lynge Overdrev i den vestlige del af byen. Bygningen er moderne i firkantede geometriske hvide former, der brydes af gullige limstensplader. Foran er kirken pyntet med søjler, som bæres af en pergola. Indgangen prydes af en bronzedør, som fører ind til det kubusformede kirkerum. Kirketårnet, der også indeholder kirkens kapel, er fritliggende. Kirkerummet brydes af korets asymmetriske opbygning med en ni meter høj glasfrise. Kirken har plads til 450 siddende gæster på de lave, moderne bænkerækker i lyst træ. Der er få parkeringspladser ved kirken, som ligger tæt på Hillerødmotorvejen. Der kører bus til og fra kirken tre minutter væk- nærmeste station ligger ca. en halv times gang derfra. 

 

Lillerød Kirke

Lillerød Kirke blev oprindeligt opført omkring 1100-tallet. Kirkens flankemurer med tilhuggede hjørneflader er i datidens romanske stil, mens udbygningen mod vest er i gotisk stil. Kirkens loft er udført i buede hvælvinger, og vægge og loft er malet i hvid pyntet med store guldlysekroner. Bænkerækkerne er ligeledes hvidmalede med rødbrun pynt, og der kan sidde ca. 120  gæster på de 31 stolerækker ved en begravelse. I forbindelse med begravelser og bisættelser kan der parkeres foran sognegården bag ved kirken. Her er der også lettest adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede. Derudover kan Lavendla Bedemand Allerød være behjælpelig med at arrangere transport med kirkebil for borgere, der ikke selv har mulighed for at komme hen til kirken. Kirken ligger ca. et kvarters gang fra Allerød Station, 

Kirkelig begravelse i Allerød fra andre potentielle kirker

  • Blovstrød Kirke

 

Borgerlig begravelse i Allerød

Lavendla Bedemand Allerød hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Engholmkirkens Kapel i Allerød

Personer i Allerød, som ønsker en borgerlig begravelse, kan afholde ceremonien i Engholmkirkens Kapel. Kapellet ligger fritstående i samme bygning som klokketårnet foran kirken. Lavendla Bedemand Allerød kan hjælpe med at kontakte kirken eller præsten og booke kapellet til den ceremoni, I ønsker at holde.

 

Begravelsesplads i Allerød

Borgere i Allerød og andre med tilknytning kan blive begravet fra Lillerød Kirkegård, som ligger i forlængelse af Lillerød Kirke. Her kan borgerne blive begravet på forskellige former for gravsteder. Urnegravstederne er på 1 x 1 meter afgrænset af hæk, nogle steder kun med baghæk, og der er plads til en eller flere urner. Kistegravstederne er ligeledes afgrænset af hæk og måler 1,25 x 2,50 m med plads til en kiste. Der kan dog også nedsættes urner på traditionelle kistegravsteder.

Pladegravstederne ligger på en fælles græsplæne, hvor hvert gravsted fylder 1 x 1 meter og har plads til to urner midt på gravstedet. Navnepladerne skal være i granit med indhuggede bogstaver og måle 40 x 50 m. Blomsterbuketter må kun sættes i det nedgravede blomsterbæger. På den anonyme urnegravplads, om også er udlagt på en plæne, er der ikke markeringer af de enkelte gravsteder. Pårørende kan ikke deltage i urnenedsættelsen, og der må ikke anbringes blomsterbægre eller lignende i plænen.