DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Aulum

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Aulum

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Aulum

Hos Lavendla bedemand Aulum tilbyder vi hjælp til personlige, juridiske og praktiske spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget, og kan assistere med alt fra valg af kistemateriale til opgørelse af boet.

Vi tilbyder vores kunder fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Aulum

Om Lavendla Begravelsesforretning Aulum

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Aulum?

En begravelse/bisættelse i Aulum kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser Aulum

Lavendla Bedemand i Aulum hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Aulum

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Aulum Kirke: Kirken blev bygget i 1200-tallet som klosterkirke til Tvis kloster. Det var en lille romank kirke, der var opført af granitkvadre, ligesom man har set det ved mange andre danske kirker fra 1200-tallet. I den sene middelalder blev der tilføjet et stort tårn, som blev bygget efter datidens moderne byggestil: gotikken. Aulum kirke står derfor som en stilistisk sammenblanding mellem romansk, gotisk og moderne arkitektur. Kirken blev nemlig udvidet yderligere i 1920 med et nyt kor og to korsarme. Indtil reformationen hørte Aulum Kirke under Tvis kloster, som var ejet af kongen. Reformationen gjorde dog at klostervæsnet blev nedlagt, hvorfor det var kongen som fik hele ansvaret. I 1717 blev hele kirkekomplekset, med kloster, solgt til lensmanden fra Lergrav. Kirken var under Lergravs ejerskab frem til 1813, hvor den blev selvejende. Kirken ligger 850meter til fods fra Aulum Station. Kommer man i bil, kan man køre via Kirkegade og Markedspladsen til kirken, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Aulum

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Aulum Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Aulum

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Aulum.

Aulum Kirkegård: Kirkegården har eksisteret i mange år. I gammel tid var det nemlig praksis, at fattige blev begravet lige udenfor kirken, imens de rige blev begravet inde i kirken. I starten af 1800-tallet blev dette dog forbudt. Nu skulle alle begraves udenfor kirkerne. Derfor er det rimeligt at antage, at Aulum har haft, hvad vi forstår, som en moderne kirkegård, siden før 1800-tallet. Kirkegården rummer alle de gængse gravtyper. Der er traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym fællesplæne for urnegravsteder. Kirkegården ligger i forlængelse af Aulum Kirke.

Læs mere Læs mindre