86 31 70 72 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Beder Malling

Har du brug for hjælp, så ring til os på 86 31 70 72 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Beder Malling

Lavendla Begravelse Beder Malling giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Beder Malling uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Beder Malling har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Beder Malling

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Beder Malling?

En begravelse/bisættelse i Beder Malling kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Beder Malling

Lavendla Bedemand i Beder Malling hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Beder Malling

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Malling Kirke: Kirken blev bygget tilbage i 1150, og var dengang kun en lille romansk kirke i kampestenskvadre. I løbet at middelalderen blev der dog tilføjet gotiske elementer til kirken, såsom tårnet og våbenhuset, der er bygget af munkesten. Derudover blev loftet udvidet, og man indlagde hvælvinger i typisk gotisk stil. For beboerne i Malling var kirken dengang ikke blot et religiøst sted, men også en fæstning og et forsvarsværk. Dette gjaldt særligt tårnet, der indgik i et voldgravssystem i byen. Siden middelalderen er der ikke rørt det store på kirkebygningen. Der var en renovation af tårnet i 1767, og i 1992 forsøgte man med en større renovering at gøre kirkerummet lysere. Selvom kirken i dag hører til folkekirken, er altertavlen fra tiden før reformationen, og stammer formodentlig fra 1478. Malling kirke ligger 350meter til fods fra Malling Station. Komme man i bil, kan man køre via Bredgade og Malling Kirkevej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Borgerlige Begravelser i Beder Malling

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Beder Malling Kirkegård.

Begravelsesplads i Beder Malling

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Beder Malling.

Malling Kirkegård: Kirkegården omkranser Malling Kirke og har formodentligt eksisteret siden kirken blev indviet. Derfor bærer selve kirkegården også præg af det fæstningsværk, som Malling Kirke indgår i. Kirkegården har nemlig været en befæstet kirkegård – eller en folkeborg. På kirkegården kan man derfor se rester af et gammelt rundt forsvarstårn, som indgik i forsvarsværket. Kirkegården har både traditionelle gravsteder for kister og urner, og fællesgravsteder for kister og urner.