DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Beder

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Beder

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Beder

Hos Lavendla bedemand Beder tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget, og kan assistere med alt fra valg af kistemateriale til opgørelse af boet.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være svære. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Beder

Om Lavendla Begravelsesforretning Beder

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Beder?

En begravelse/bisættelse i Beder kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Beder

Lavendla Bedemand i Beder hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Beder

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Beder Kirke: Kirken er bygget omkring år 1150, selvom dateringer så langt tilbage ikke altid er helt præcise. Man kan dog se på selve bygningsstrukturen, at det passer med denne tidsperiode. Beder Kirke er bygget som en stenkirke og bestod af kirkeskib og kor. De runde marksten er svejst sammen af kalk, og på den måde har man lavet en dobbeltmur. Hjørner og døråbninger er derimod i granitkvadre, hvilket var meget typisk for periodens kirkebygninger. I middelalderen, formentlig omkring 1300-tallet, blev kirken udvidet mod vest og fik tilbygget et tårn. Desuden blev murværk forstærket med teglsten og munkesten, og der blev tilbygget et våbenhus på sydsiden. Alt dette blev naturligvis foretaget efter datidens mode i gotisk stil. Middelaldertårnet blev dog senere revet ned, og erstattet af et nyt slankt tårn med blydækket spir i 1794. Beder Kirke ligger et godt stykke vej fra busstopstedet, og det kan derfor være en fordel at ankomme i bil. Kommer man i bil, skal man blot køre via Kirkebakken, hvor der også er gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Beder

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Beder Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Beder

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Beder.

Beder Kirkegård: Kirkegården antages at være anlagt i 1100-tallet, og omstruktureret af flere omgange. Man kan få traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og anonyme urnegravsteder på fællesplænen. Beder Kirkegård omkranser Beder Kirke, og man kommer dertil på samme vis, som man kommer til Beder Kirke.

Læs mere Læs mindre