78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Billund

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Billund

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Om Lavendla Bedemand Billund

Begravelse, bisættelse og samtale

At miste en nærtstående kan være svært og udfordrende, og der er mange praktiske opgaver, som skal håndteres. Hos Lavendla Bedemand Billund bestræber vi os på at gøre det svære lettere for dig, som har mistet eller måske er tæt på at miste. Vi stiller os til rådighed med hjælp til begravelse, bisættelse og samtale.

Hos Lavendla Bedemand Billund møder du medmenneskeligt nærvær og høj faglighed

Få støtte, råd og praktisk hjælp af Lavendlas engagerede begravelsesrådgivere Anja Headicar og Heidi Schmidt – gennem hele processen, lige fra første samtale og til begravelsen eller bisættelsen er afholdt.

Bedemand Assens, begravelse, bisættelse

Det kan vi hjælpe dig med:

 • Begravelse og bisættelse: Vi planlægger og arrangerer begravelser og bisættelser, så det passer til din personlig præference og tro.
 • Rådgivning: Vores erfarne begravelsesrådgivere yder empatisk og professionel rådgivning om alle aspekter af begravelsen, herunder valg af kiste, urne og gravsted.
 • Administration af det formaliteter: Vi tager hånd om alle de nødvendige dokumenter og formelle tilladelser, så du ikke skal fokusere på det.
 • Personlig ceremoni: Vi hjælper dig med at skabe en betydningsfuld og personlig ceremoni, der afspejler afdøde og jeres familie.
 • Min sidste vilje: Vi kommer til dig og sammen udfylder vi dine ønsker for din egen begravelse. På den måde hjælper du dine efterladte.
 • Samtale med pårørende og døende: Støtte og omsorg, hvis I som familie har brug en samtale, som måske føles svær.

 

Kontakt os

Du velkommen til at kontakte os på telefon, e-mail eller ved at besøge vores kontor i Billund. Vi vil lytte, rådgive og hjælpe dig.

Velkommen til Lavendla Bedemand Billund ved Anja Headicar og Heidi Schmidt.

Ring til os på 78 70 63 63 eller udfyld vores formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Om Lavendla Begravelse Billund

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Billund?

En begravelse/bisættelse i Billund kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

 • Begravelse fra 13.510,-
 • Bisættelse fra 11.510,-
 • Askespredning fra 9.720,-
 • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Få støtte og hjælp til det praktiske

Hos Lavendla Bedemand Billund hjælper vi dig med alle de praktiske gøremål og støtter dig i de valg, som skal træffes undervejs.

Bedemand Assens, begravelse, bisættelse


Få hjælp af begravelsesrådgivere Anja Headicar og Heidi Schmidt til blandt andet:

 

Hvor og hvordan skal begravelsen foregå?

Når I skal planlægge en begravelse/bisættelse, skal I tage stilling til, hvor og hvordan I ønsker, at ceremonien skal foregå, og hvilke behov og ønsker I har.

Hos Lavendla Bedemand Billund kan vi tilbyde hjælp til alle typer af begravelser. Hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ, borgerlig begravelse, så har vi erfaring med det og kan hjælpe jer. Er I optaget af at få en så bæredygtig og miljørigtig begravelse som muligt, er det også noget, vi har fokus på.

Der findes mange måder at blive begravet på. Begravelse og bisættelse kan også være afhængig af tro og religion, og i Danmark kan det lade sig gøre at blive begravet efter de fleste trosretninger.

 

Her et udpluk af forskellige typer begravelser og bisættelser:

 • Kistebegravelse
 • Bisættelse
 • Askespredning
 • Skovbegravelse
 • Borgerlig begravelse
 • Bæredygtig begravelse

 

Læs mere: Forskellige typer af begravelse

 

 

Kirkelig begravelse i Billund

Hvis I ønsker og vælger en kirkelig begravelse eller bisættelse, vil ceremonien foregå i en af folkekirkerne i Billund, og ceremonien foretages af en præst.

Du kan få hjælp og sparring af Lavendla Bedemand Billund, hvis du er i tvivl om, hvilken kirke du skal vælge, eller hvordan det foregår. Vores begravelsesrådgivere har god erfaring med kirkerne og hjælper dig med valg af kirke, henvendelse til præsten, koordinering med kordegn, pyntning af kirken med blomster mv.

Når du har valgt en begravelse eller bisættelse i en kirke, foregår det efter de kristne begravelsesritualer, og selve ceremonien er oftest traditionelt bygget op i en bestemt rækkefølge med prædiken og tale, oplæsning fra biblen, salmer, sange og jordpåkastelse. Læs mere her om Kristen begravelse

 

Lad os hjælpe dig med:

 

 • Valg af kirke
 • Henvendelse til præsten
 • Praktisk koordinering med kordegn
 • Bestilling af blomster og pyntning af kirke

 

Valg af kirke i Billund

Ved en kirkelig begravelse vil ceremonien blive foretaget i en af de 13 folkekirker i Billund Kommune. Ceremonien vil blive ført af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er meget traditionsrige og oftest den type som vælges, når man er medlem af folkekirken.

Billund Kirke: Kirken er forholdsvis ny og blev bygget i 1973. Billund Kirkes historik hænger i høj grad sammen med det lokale superfirma LEGO, som ligger i samme by. Det var således også Ole Kirk-fonden som finansierede kirkebyggeriet. Kirken er en del af et større kulturcenter, der også indebærer et bibliotek, børnehave og fritidshjem. Byggestilen er i moderne stil med mørke teglsten. Derudover har kirken et separat klokketårn, som er velkendt fra mange moderne kirkebygninger.

Grene Kirke: Kirken ligger i den lille by Grene cirka 2km fra Billund. Kirken som den står i dag, er en nyere bygning, som erstattede den gamle Grene Kirke. Den blev indviet i 1892, og er bygget i rundbuestil. Den gamle Grene Kirke var væsentligt ældre og fra 1100tallet. Den gamle Grene Kirke blev erstattet på grund af pladsmangel og en ufordelagtig beliggenhed. Den gamle kirke kan ikke længere ses, da den blev revet ned efter færdiggørelsen af den nye Grene Kirke.

Skjoldbjerg Kirke: Kirken blev indviet i 1921 og attesterer således, hvordan området omkring Billund har gennemgået en stor demografisk udvikling i de seneste 100år. Skjoldbjerg Kirke er bygget så den skulle ligne en middelalderkirke.

Borgerlig begravelse i Billund

Ønsker du ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Billund tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi sætter en ære i at imødekomme jeres individuelle ønsker og sammen kan vi planlægge en helt særlig ceremoni, med mulighed for, at det bliver nærværende, personligt og helt unikt.

En borgerlig begravelse eller bisættelse adskiller sig fra en kirkelig ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men typisk i et kapel eller et andet sted. Der findes flere kapeller i Billund og omegn, men det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor det ellers kan være.

Din begravelsesrådgiver hos Lavendla Bedemand Billund giver gerne sparring og gode råd, hvis du har behov for det.

Ring til os på 78 70 63 63 eller udfyld vores formular, så kontakter vi dig.

Hvor kan en borgerlig begravelse foregå?

En borgerlig afskedsceremoni kan foregå i et kapel, i naturen, privat eller på restaurant.  Typiske steder kan være:

 • Kapel
 • Forsamlingshus
 • Skov
 • Strand
 • Hav
 • Privat hjemme
 • Restaurant

 

Læs mere om Borgerlig begravelse

Kirkegårde og begravelsespladser i Billund

I Danmark har alle, uanset deres religiøse overbevisning, lov til at blive begravet på de danske kirkegårde. Det samme gør sig gældende i Billund Kommune.

Grene Kirkegård: Kirkegården er fungerende kirkegård for både Grene Kirke og Billund Kirke. Den ligger 2,5km fra Billund Station og kan nås via Løvlundvej. Der går busforbindelser nær Grene Kirkegård, men man skal dog stadig gå 900m fra busstoppet til kirkegården. På kirkegården findes der mange forskellige gravtyper. Der er både traditionelle gravsteder for urner og kister, og plænegravsteder for urner og kister med og uden plade. Derudover tilbyder Grene Kirkegård også skovbegravelser i deres naturafdeling. Der findes desuden også et område specifikt til børnegrave.

 

Ønsker du en kirkegård eller begravelsesplads med en anden religion eller trosretning, så få mere information ved at kontakte den religiøse organisation eller forening i Danmark eller tal med os hos Lavendla Bedemand Billund om det, som ved besked og har erfaring med det. Du kan også læse mere her:

 

Kontakt Lavendla Bedemand på telefon 78 70 63 63