DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Billund

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Billund

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Billund

Når et menneske dør, skal en række processer igangsættes. Først og fremmest skal den afdøde formelt afmeldes samfundet via borger.dk. Dernæst skal begravelsen eller bisættelsen arrangeres. Her skal man som pårørende tage stilling til et væld af ting, fra valg af kiste eller urne til indbydelse af gæster. Derefter skal boet opgøres og den afdøde skal afmeldes sine abonnementer. Alle disse ting kan være vanskelige at gennemskue for almindelige borgere, og derfor vælger de fleste at benytte en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Billund er vi specialuddannet indenfor bedemandsfaget. Vi har stor erfaring med alle delelementerne i afslutningen af en person liv, og kan assistere med både praktisk hjælp og vejledning til vores kunder. Vi sætter en stor ære i medmenneskelighed og lydhørhed, og det er derfor vigtigt for os, at vi får arrangeret den bedste begravelse til jeres individuelle behov og ønsker. Derfor sætter vi os grundigt ind i den afdødes person og tager alle jeres overvejelser med i beslutningsprocessen.

Vi ved desuden, at omstændighederne omkring en begravelse kan være stressende. Derfor tilbyder vi forskellige mødeformer, som skal imødekomme jeres behov som familier. I har derfor mulighed for at booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder – samt e-mailkorrespondancer. Derudover ved vi, at tidsplaner ofte er stramme. Vi ser derfor stort på normale kontortider, og stiller os gerne til rådighed udenfor disse. På den måde er det vores håb, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

 

Bedemand møde Billund

Om Lavendla Begravelsesforretning Billund

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Billund?

En begravelse/bisættelse i Billund kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Billund

Lavendla Bedemand Billund tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Billund Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Billund

Ved en kirkelig begravelse vil ceremonien blive foretaget i en af de 13 folkekirker i Billund Kommune. Ceremonien vil blive ført af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er meget traditionsrige og oftest den type som vælges, når man er medlem af folkekirken.

Billund Kirke: Kirken er forholdsvis ny og blev bygget i 1973. Billund Kirkes historik hænger i høj grad sammen med det lokale superfirma LEGO, som ligger i samme by. Det var således også Ole Kirk-fonden som finansierede kirkebyggeriet. Kirken er en del af et større kulturcenter, der også indebærer et bibliotek, børnehave og fritidshjem. Byggestilen er i moderne stil med mørke teglsten. Derudover har kirken et separat klokketårn, som er velkendt fra mange moderne kirkebygninger.

Grene Kirke: Kirken ligger i den lille by Grene cirka 2km fra Billund. Kirken som den står i dag, er en nyere bygning, som erstattede den gamle Grene Kirke. Den blev indviet i 1892, og er bygget i rundbuestil. Den gamle Grene Kirke var væsentligt ældre og fra 1100tallet. Den gamle Grene Kirke blev erstattet på grund af pladsmangel og en ufordelagtig beliggenhed. Den gamle kirke kan ikke længere ses, da den blev revet ned efter færdiggørelsen af den nye Grene Kirke.

Skjoldbjerg Kirke: Kirken blev indviet i 1921 og attesterer således, hvordan området omkring Billund har gennemgået en stor demografisk udvikling i de seneste 100år. Skjoldbjerg Kirke er bygget så den skulle ligne en middelalderkirke.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Billund

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Billund tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Billund

I Danmark har alle, uanset deres religiøse overbevisning, lov til at blive begravet på de danske kirkegårde. Det samme gør sig gældende i Billund Kommune.

Grene Kirkegård: Kirkegården er fungerende kirkegård for både Grene Kirke og Billund Kirke. Den ligger 2,5km fra Billund Station og kan nås via Løvlundvej. Der går busforbindelser nær Grene Kirkegård, men man skal dog stadig gå 900m fra busstoppet til kirkegården. På kirkegården findes der mange forskellige gravtyper. Der er både traditionelle gravsteder for urner og kister, og plænegravsteder for urner og kister med og uden plade. Derudover tilbyder Grene Kirkegård også skovbegravelser i deres naturafdeling. Der findes desuden også et område specifikt til børnegrave.

Læs mere Læs mindre