78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Bispebjerg

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Bispebjerg

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla Bedemand Bispebjerg

Lavendla Bedemand Bispebjerg er både personlig og professionel på samme tid. Vi skaber de trygge og empatiske rammer, som jeres familie har brug for i en svær og uforudsigelig tid. Hos os får du en personlige rådgiver, som lytter til jer og jeres ønsker for begravelsen. Med vores mange års erfaring har vi styr på, hvad planlægningen af en begravelse indebærer, men vi er også lydhøre i forhold til, hvad I har af ønsker, så begravelsen bliver personlig og i jeres og afdødes ånd.

Bedemand møde Bispebjerg

Om Lavendla Begravelse Bispebjerg

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Bispebjerg?

En begravelse/bisættelse i Bispebjerg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

 • Begravelse fra 13.510,-
 • Bisættelse fra 11.510,-
 • Askespredning fra 9.720,-
 • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Bispebjerg

Lavendla Bedemand Bispebjerg hjælper familier med at arrangere både kirkelig begravelse og borgerlig begravelse i Bispebjerg og omegn.

Kirkelig begravelse i Bispebjerg

Hvis du ønsker en kirkelig begravelse i Bispebjerg og omegn, findes der i dag mere end 13 muligheder. To af de hyppigst benyttede kirker er 

 • Emdrup Kirke 
 • Tingbjerg Kirke 

Emdrup Kirke

Emdrup Kirke er en dansk folkekirke, som ligger i Københavns Nordvestkvarter. Kirken blev opført i 1961 ned til Utterslev Mose og har plads til 170 deltagere ved en begravelse. Lavendla Bedemand hjælper pårørende med at tage kontakt til præsten og aftale de praktiske ting som valg af tidspunktet for begravelsen, pyntning af kisten, salmer, taler osv. Vi kan også hjælpe jer med at beslutte og arrangere, om der skal være en bisættelse eller en jordbegravelse samt vælge et gravsted. 

Tingbjerg Kirke

Tingbjerg Kirke blev bygget i 1984, efter at Tingbjerg Sogn var blevet udskilt fra Brønshøj Sogn i 1983. Kirken ligner ikke en typisk middelalderkirke, da man ønskede at den skulle passe til det øvrige byggeri i Tingbjerg. Kirken skiller sig dog ud med sin ”nybodergule” facade, og orgel og kirketårn er fritstående med et gyldent kors på toppen. Det firkantede kirkerum med højtplacerede vinduer er bygget med intentionen om at se hinanden i øjnene, så ingen er hævet over hinanden. Alteret står foran nordvæggen tæt på stolerækkerne til tilhørerne, der har plads til ca. 150 siddende. Lavendla Bedemand Bispebjerg hjælper pårørende med at tage kontakt til præsten og aftale detaljerne for begravelsen eller bisættelsen. Efter begravelsen i Tingbjerg Kirke er det muligt at afholde begravelseskaffe for op til 50 personer. 

Kirkelig begravelse i Bispebjerg fra andre potentielle kirker

 • Kapernaums Kirke 
 • Grundtvigs Kirke
 • Tagensbo Kirke
 • Emdrup Kirke
 • Utterslev Kirke
 • Grøndals Kirke
 • Ansgarkirken
 • Brønshøj Kirke
 • Bellahøj Kirke
 • Husumvold Kirke
 • Husum Kirke

 

Borgerlig begravelse i Bispebjerg

Lavendla Bedemand Bispebjerg assisterer familier og pårørende med at arrangere borgerlig begravelse i Bispebjerg helt efter eget ønske. Vi hjælper blandt andet med at arrangere jødiske begravelse, muslimske begravelser og ikke-religiøse og katolske ceremonier fra Bispebjerg Kirkegårds Søndre Kapel.

Søndre Kapel

Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård har plads til maksimalt 50 personer i lokalet, heraf 48 siddende. Kapellet har god adgang for gangbesværede med adgang for kørestolsbrugere og parkeringspladser lige bag kapellet. Højtideligheder og ceremonier fra Søndre Kapel kan afholdes tirsdag til lørdag kl. 11:00 – 11:30, 13:00 – 13:30 og 15:00 – 15:30. Kapellet indeholder en teleslynge, to syvarmede kandelabere, musikanlæg til CD, telefon og tablet og elektronisk orgel, ligesom det er muligt at bestille sanger og organist. Der findes også et elektronisk kors i kapellet, som kan slukkes efter ønske. Alle praktiske foranstaltninger i kapellet kan arrangeres af Lavendla Bedemand Bispebjerg.

Muslimsk begravelse

Lavendla Bedemand Bispebjerg hjælper muslimske familier med at arrangere en muslimsk begravelse. På Bispebjerg Kirkegård findes kistegravsteder i den muslimske afdeling, som ligger, så de peger mod Mekka.

 

Begravelsesplads Bispebjerg

Begravelse Bispebjerg Kirkegård

Bispebjerg Kirkegård er en af Københavns smukt anlagte begravelsesparker. Kirkegården blev anlagt i 1903,  fordi København var i stor vækst. På ca. 43 ha findes der særlige afdelinger for religiøse og etniske minoriteter såsom en

• Buddhistisk afdeling

• Svensk afdeling

• Katolsk afdeling

• Mandæisk afdeling

• Muslimsk afdeling

• Russisk afdeling

• Symbolneutral (ateistisk) afdeling

 

På Bispebjerg Kirkegård findes en lang række forskellige muligheder for begravelse. Man kan blandt andet blive begravet på et traditionelt kistegravsted inklusive hæk, muld og perlesten. Der findes også kistefællesgrav, traditionelle urnegravsteder og urnefællesgrave. Desuden kan man blive begravet et urnegravsted i Lunden, som er et græsklædt gravsted på 2 m2 anlagt rundt om et paradiseæbletræ eller et japansk kirsebærtræ. Derudover findes askefællesgraven, de ukendtes grav, tæt på sø og plæne. 

Man kan desuden blive begravet på Kolumbariet eller urnehallen på Bispebjerg Kirkegård, som er en indendørs bygning, hvor urnerne bliver anbragt på åbne urnepladser i keramik- eller porcelænsurner med inskription. Urnerne kan også placeres op af en urnemur på enkelt- eller dobbeltpladser. 

 

Endelig har Bispebjerg Kirkegård særlige gravsteder til børn på afdelingerne Blomsten, Flora eller

Bellis, med plads til en barnekiste på 1,5 m2 gravsted. Der kan også vælges et gravsted på barnekistefællesgravsted.