78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Brønderslev

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Brønderslev

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Begravelsesforretning Brønderslev

Når et menneske dør, er der en række praktiske ting at gøre. Først og fremmest skal selve begravelsen arrangeres. Der skal vælges begravelsesform, lokaler og sendes invitationer ud til mindehøjtideligheden. Dernæst skal der laves aftaler med kirkegården omkring selve gravstedet. Til slut skal der opgøres bo, og den afdøde skal formelt have afsluttet sit liv. Der er mange ting at holde styr på, og derfor vælger mange at benytte en bedemand.

Lavendla Bedemand Brønderslev kan hjælpe med praktiske såvel som juridiske problemstillinger. Vores bedemænd har meget erfaring indenfor bedemandsfaget og ved præcis, hvilke knapper der kan skrues på, for at skabe den bedste begravelse for den afdøde. Derudover har vores bedemænd omfattende erfaring med den jura, der træder i kraft når et menneske dør. Vores bedemænd vil derfor kunne hjælpe med at få afmeldt den afdødes aftaler og sikret, at boet bliver opgjort korrekt.

Vores bedemænd vil altid forsøge at skabe den bedste begravelse for både den afdøde og de pårørende. Vi vægter medmenneskelighed og lydhørhed overfor den afdødes ønsker og de pårørendes ønsker. Selvom det kan være svært at ramme alle interesser i en begravelse, så gør vi vort bedste for netop dette.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være udfordrende. Derfor tilbyder vi forskellige mødeformer, der ikke nødvendigvis behøver at ligge indenfor almindelige kontoråbningstider. Vi tilbyder derfor fysiske møder, online videomøder og telefonmøder med vores kunder. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere for vores kunder.

 

Bedemand møde Brønderslev

Om Lavendla Begravelse Brønderslev

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Brønderslev?

En begravelse/bisættelse i Brønderslev kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Brønderslev

Lavendla Bedemand Brønderslev tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Brønderslev Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Brønderslev

Ønsker I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 20 folkekirker i området. Ceremonien vil blive afholdt af en præst fra den danske folkekirke og følge de evangelisk-lutherske begravelsesritualer. En kirkelig begravelse er en god måde at hævde den danske folkekirketradition på, og noget langt de fleste benytter sig af i dag.

Brønderslev gammel Kirke: Kirken er opført i 1100tallet. Den blev opført i romansk stil af granitkvadre, ligesom mange andre kirker i perioden. Kirken har gennemgået flere renovationer og ombygninger, hvilket har bidraget med visse gotiske elementer i kirkebygningen. Eksempelvis ses det, at vinduerne er gjort større og højden i kirken er øget. Derudover er der tilføjet våbenhus og tårn. Kirken ligger 1,5km fra Brønderslev Station, men kan nås med bil via Knudsgade. Der er gode parkeringsmuligheder tilknyttet kirken.

Brønderslev Kirke: Kirken blev indviet i 1922, da der var pladsmangel i den gamle kirke. Byggeriet af den nye Brønderslev Kirke blev hovedsageligt foretaget af lokale håndværkere, hvilket styrkede byens økonomi, og gjorde det muligt at holde prisen på kirken nede. Da der ikke var råd til et tårn i starten, blev dette først tilføjet i 1926. I løbet af årene gennemgik Brønderslev Kirke adskillige ombygninger og renovationer – senest i 2019, hvor kirken fik nye møbler og tilbygninger og udstyr. Den nye Brønderslev Kirke ligger i bymidten på Bredgade kun 700meter fra Brønderslev Station.

Øster Brønderslev Kirke: Kirken er en gammel landsbykirke, som blev bygget i den tidlige middelalder, omkring år 1150. Kirken skulle efter sigende være den ældste kirke i Vendsyssel. Kirken ligger 5km fra Brønderslev Station med gode busforbindelser og adgang med bil via Elmevej. Kirken har derudover gode parkeringsmuligheder.

Borgerlige Begravelser i Brønderslev

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Brønderslev tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse følger ikke de kirkelige ritualforskrifter, og der er således bedre mulighed for at arrangere en begravelse eller bisættelse, som tilgodeser individuelle behov. Borgerlige begravelser kan benyttes både af medlemmer af andre trossamfund end folkekirken eller ateister.

Begravelsesplads i Brønderslev

Brønderslev Kirkegård: Kirkegården ligger tæt ved Brønderslev gammel Kirke på Knudsgade. Der er mulighed for traditionelle gravsteder for både kister og urner og plænegravsteder med og uden plade for kister og urner. Derudover tilbydes der også urnegravsteder og kistegravsteder i den lille skov, som er anlagt på kirkegården.