DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Esbjerg

Ring hele døgnet

Torvet 21, Esbjerg (kun aftalte tidspunkter, ingen uanmeldte besøg)
Døgnåbent 78 70 63 63

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Esbjerg

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Esbjerg

Når et menneske dør, skal en række processer sættes i gang. Først, skal der arrangeres selve begravelse. Her skal man som pårørende tage stilling til alle detaljerne omkring ceremonien – lige fra kistemateriale til antal af gæster ved ceremonien. Derefter skal ceremonien afholdes. Til slut skal den afdødes liv formelt afsluttes via myndighederne og boet skal gøres op. Det kan være svært som pårørende at stå alene med alt dette. Derfor vælger mange at hyre en bedemand til at hjælpe med opgaverne.

Hos Lavendla bedemand Esbjerg hjælper vi med praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger, når det kommer til planlægning af en begravelse eller bisættelse. Derudover er vores begravelsesrådgivere også særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan derfor assistere, når boet skal gøres op og arven fordeles.

Vi sætter en stor ære i vores medmenneskelighed og lydhørhed. Derfor er vores vigtigste mål altid, at vores kunder føler sig hørte, og føler, at deres ønsker og behov er blevet opfyldt. For at opnå dette, holder vi jævnlige møder med vores kunder under planlægningsprocessen. Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være svære, og derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Esbjerg

Om Lavendla Begravelsesforretning Esbjerg

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Esbjerg?

En begravelse/bisættelse i Esbjerg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Esbjerg

Lavendla Bedemand Esbjerg tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Esbjerg Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Esbjerg

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 39 folkekirker, som Esbjerg Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Jerne Kirke: Kirken stammer fra 1100-tallet, men er blevet ombygget af flere omgange. I sin ungdom var kirken bygget i romansk stil, ligesom mange andre tidlige middelalderkirker i Danmark. I løbet af højmiddelalderen skiftede den arkitektoniske mode dog, og derfor blev der i 1400-tallet udbygget med gotiske elementer – såsom våbenhuset og tårnet. Efter reformationen blev der igen foretaget udbygninger på kirken, da der blev tilføjet et gravkapel, som i dag fungerer som sakristi. Jerne Kirke ligger 2,3km fra Esbjerg Station, men med gode busforbindelser. Derudover er der let adgang via bil, og gode parkeringsfaciliteter ved kirken.

Vor Frelsers Kirke: Kirken blev indviet d. 18. december 1887. Årsagen til det nye kirkebyggeri var den eksplosive vækst i befolkningstal, som fulgte efter, at man havde påbegyndt konstruktionen af den nye Esbjerg havn i 1869. Derfor havde sognepræsten ved Jerne Kirke anmodet om et nyt kirkebyggeri i 1880. I første omgang blev det afslået, men efter få år, blev det alligevel vedtaget, at en ny kirke skulle bygges. Oprindeligt var kirken bygget som en langkirke med kor i øst og tårn i vest, men man opdagede hurtigt, at dette ikke var tilstrækkeligt. Derfor blev kirken udvidet med to mindre korsarme, så kirken nu kunne rumme 400 personer. Vor Frelsers Kirke ligger 650meter til fods fra Esbjerg Station, med gode parkeringsfaciliteter på Danmarksgade få meter fra kirken.

Grundtvigskirken: Kirken blev indviet d. 1. juni 1969, men før da, havde der været en længere afbrudt planlægningsproces i gang. Idéen til kirken blev nemlig fremlagt allerede i 1920’erne hos Vor Frelser Kirkes menighedsråd. Men det tog næsten 15 år før, at der lå reelle udkast til kirken, og kommunen havde godkendt planerne. På dette tidspunkt var verdenssituationen dog presset fra flere sider, da 2. verdenskrig var under optrapning. Byggeriet blev derfor forsinket til efter krigens afslutning. Først i 1952 kunne kommunen offentliggøre, at Grundtvigskirken skulle opføres på hjørnet af Ribegade og Grundtvigs Allé. Grundtvigskirken ligger 1,5km til fods fra Esbjerg Station, og har gode parkeringsfaciliteter til dem, som kommer i bil.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Esbjerg

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Esbjerg tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Novrup Kirkegårdskapel: Kapellet ligger på Novrup Kirkegård og er bygget i moderne arkitektur. Kapellet kan benyttes af alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold. Der er plads til 129 siddende gæster. Desuden er der gode parkeringsfaciliteter, da kapellet ligger i forbindelse med Novrup Kirkegård.

Sydvest Sygehuskapel: Sygehuskapellet i Esbjerg kan benyttes af pårørende til afdøde, som enten er døde på sygehuset eller er bragt til sygehuset efter døden. Derudover er der ingen krav til religiøse tilhørsforhold, og ønsker man særlig pynt, kan dette arrangeres. Kapellet er let at finde vej til, når er ankommer til Esbjerg Sygehus. Derudover er der gode parkeringsfaciliteter i forbindelse med sygehuset.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Esbjerg

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Randers, hvor man kan blive begravet på

Jerne Kirkegård: Jerne Kirkegård ligger tæt ved Jerne Kirke, og er en af de ældste kirkegårde i Esbjerg. På kirkegården findes der mange forskellige gravtyper. Der er både traditionelle gravsteder for kister og urner, og fællesgravsteder for kister og urner – med og uden plade. Derudover er der en særlig børneafdeling, en katolsk afdeling og en muslimsk afdeling. Kirkegården ligger på Strandby Kirkevej, cirka 2,3km fra Esbjerg Station.

Novrup Kirkegård: Kirkegården blev anlagt i 1969, og er tegnet af Olde Guldbrandsen m.f. i moderne stil. Kirkegården har både et kapel og et krematorie. På kirkegården kan der erhverves traditionelle gravsteder for både kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner samt anonyme gravsteder for urner. Kirkegården ligger på Novrupvej, cirka 3,9km til fods fra Esbjerg Station. Der er altså lettest adgang via bil, og der er gode parkeringsfaciliteter ved kirkegården.

Læs mere Læs mindre