78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Torvet 21, Esbjerg (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Velkommen til Lavendla Begravelse Esbjerg

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Esbjerg

Lavendla Begravelse Esbjerg giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Esbjerg uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Esbjerg har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Esbjerg

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Esbjerg?

En begravelse/bisættelse i Esbjerg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Esbjerg

Lavendla Bedemand Esbjerg tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Esbjerg Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Esbjerg

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 39 folkekirker, som Esbjerg Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Jerne Kirke: Kirken stammer fra 1100-tallet, men er blevet ombygget af flere omgange. I sin ungdom var kirken bygget i romansk stil, ligesom mange andre tidlige middelalderkirker i Danmark. I løbet af højmiddelalderen skiftede den arkitektoniske mode dog, og derfor blev der i 1400-tallet udbygget med gotiske elementer – såsom våbenhuset og tårnet. Efter reformationen blev der igen foretaget udbygninger på kirken, da der blev tilføjet et gravkapel, som i dag fungerer som sakristi. Jerne Kirke ligger 2,3km fra Esbjerg Station, men med gode busforbindelser. Derudover er der let adgang via bil, og gode parkeringsfaciliteter ved kirken.

Vor Frelsers Kirke: Kirken blev indviet d. 18. december 1887. Årsagen til det nye kirkebyggeri var den eksplosive vækst i befolkningstal, som fulgte efter, at man havde påbegyndt konstruktionen af den nye Esbjerg havn i 1869. Derfor havde sognepræsten ved Jerne Kirke anmodet om et nyt kirkebyggeri i 1880. I første omgang blev det afslået, men efter få år, blev det alligevel vedtaget, at en ny kirke skulle bygges. Oprindeligt var kirken bygget som en langkirke med kor i øst og tårn i vest, men man opdagede hurtigt, at dette ikke var tilstrækkeligt. Derfor blev kirken udvidet med to mindre korsarme, så kirken nu kunne rumme 400 personer. Vor Frelsers Kirke ligger 650meter til fods fra Esbjerg Station, med gode parkeringsfaciliteter på Danmarksgade få meter fra kirken.

Grundtvigskirken: Kirken blev indviet d. 1. juni 1969, men før da, havde der været en længere afbrudt planlægningsproces i gang. Idéen til kirken blev nemlig fremlagt allerede i 1920’erne hos Vor Frelser Kirkes menighedsråd. Men det tog næsten 15 år før, at der lå reelle udkast til kirken, og kommunen havde godkendt planerne. På dette tidspunkt var verdenssituationen dog presset fra flere sider, da 2. verdenskrig var under optrapning. Byggeriet blev derfor forsinket til efter krigens afslutning. Først i 1952 kunne kommunen offentliggøre, at Grundtvigskirken skulle opføres på hjørnet af Ribegade og Grundtvigs Allé. Grundtvigskirken ligger 1,5km til fods fra Esbjerg Station, og har gode parkeringsfaciliteter til dem, som kommer i bil.

Borgerlige Begravelser i Esbjerg

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Esbjerg tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Novrup Kirkegårdskapel: Kapellet ligger på Novrup Kirkegård og er bygget i moderne arkitektur. Kapellet kan benyttes af alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold. Der er plads til 129 siddende gæster. Desuden er der gode parkeringsfaciliteter, da kapellet ligger i forbindelse med Novrup Kirkegård.

Sydvest Sygehuskapel: Sygehuskapellet i Esbjerg kan benyttes af pårørende til afdøde, som enten er døde på sygehuset eller er bragt til sygehuset efter døden. Derudover er der ingen krav til religiøse tilhørsforhold, og ønsker man særlig pynt, kan dette arrangeres. Kapellet er let at finde vej til, når er ankommer til Esbjerg Sygehus. Derudover er der gode parkeringsfaciliteter i forbindelse med sygehuset.

Begravelsesplads i Esbjerg

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Randers, hvor man kan blive begravet på

Jerne Kirkegård: Jerne Kirkegård ligger tæt ved Jerne Kirke, og er en af de ældste kirkegårde i Esbjerg. På kirkegården findes der mange forskellige gravtyper. Der er både traditionelle gravsteder for kister og urner, og fællesgravsteder for kister og urner – med og uden plade. Derudover er der en særlig børneafdeling, en katolsk afdeling og en muslimsk afdeling. Kirkegården ligger på Strandby Kirkevej, cirka 2,3km fra Esbjerg Station.

Novrup Kirkegård: Kirkegården blev anlagt i 1969, og er tegnet af Olde Guldbrandsen m.f. i moderne stil. Kirkegården har både et kapel og et krematorie. På kirkegården kan der erhverves traditionelle gravsteder for både kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner samt anonyme gravsteder for urner. Kirkegården ligger på Novrupvej, cirka 3,9km til fods fra Esbjerg Station. Der er altså lettest adgang via bil, og der er gode parkeringsfaciliteter ved kirkegården.