DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Espergærde

Lavendla Begravelsesforretning Espergærde

Hos Lavendla bedemand Espergærde tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget, og kender til alle muligheder og begrænsninger. Derudover er vores begravelsesrådgivere også særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan således assistere, når boet skal gøres op og arven fordeles.

Vi tilbyder fleksible mødeformer og mødetidspunkter til vores kunder. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Espergærde

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Espergærde

Om Lavendla Begravelsesforretning Espergærde

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Espergærde?

En begravelse/bisættelse i Espergærde kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Espergærde

Lavendla Bedemand i Espergærde hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Espergærde

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Mørdrup Kirke: Kirken blev indviet d. 5. december 1975, og er således en nyere kirke i det danske landskab. Årsagen til kirkebyggeriet, var en eksplosiv befolkningstilvækst, der bevirkede at Egebæksvang Kirke ikke længere var rummelig nok til de mange kirkegængere og sognebørn. Man begyndte derfor at holde gudstjenester i Mørdrupskolens aula, med tanke på, at der forhåbentligt snart kom en kirke til Mørdrup. Der var dog lokale, som ikke støttede op om idéen, og derfor trak planlægningen ud. Det blev først i 1975, at man for alvor satte gang i kirkebyggeriet. På grund af den voldsomme fremgang i befolkningstallet, valgte man i 1977 at ansøge om, at Mørdrup kunne blive et selvstændigt sogn. Dette blev godkendt allerede et halvt år efter af Kirkeministeriet. Alt dette medførte, at kirkens byggeri kom godt i gang, og derfor stod Mørdrup Kirke helt færdig d. 9. december 1984. Kirken ligger 350meter til fods fra Espergærde Station. Kommer man i bil, kan man køre via Nørremarken og Vestermarken. Overfor kirken er der gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Espergærde

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Egebæksvang Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Espergærde

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er naturligvis tilfældet i Espergærde.

Egebæksvang Kirkegård: Kirkegården ligger i forlængelse af Egebæksvang Kirke og tjener sognebørnene i Espergærde. På kirkegården er der mulighed for traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym plæne med gravsteder for urner. Kirkegården ligger 1,4km fra Espergærde Station. Kommer man i bil, kan man køre via Strandvejen, hvor der også er gode parkeringsfaciliteter.

Læs mere Læs mindre