78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Farum

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla bedemand Farum

Du er i trygge hænder. Lavendla Bedemand Farum er en erfaren bedemand, som hjælper familie og pårørende med at arrangere lige præcis den begravelse I ønsker ned til mindste detalje. Vi har forståelsen for, at når I mister en, I elsker, har I meget lidt overskud til at tage jer af alle de praktiske foranstaltninger, en begravelse indebærer. Vores empatiske og lyttende medarbejdere har styr på alt det praktiske. Vi spørger ind til jeres ønsker, så I blot skal tage stilling til, hvordan I gerne vil sige farvel.

Vi hjælper med at skabe rammerne for det sidste farvel. Vi lægger stor vægt på, at en begravelse skal være personlig, og vi forstår, at ikke to mennesker er ens. Hos Lavendla Bedemand Farum får I tildelt en personlig rådgiver, som er med jer på rejsen fra start til slut. Rådgiveren arbejder derfor målrettet med lige præcis jeres ønsker, så I trygt kan overlade planlægningen af begravelsen til os og fokusere på jeres sorg.

Bedemand møde Farum

Om Lavendla Begravelse Farum

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Farum?

En begravelse/bisættelse i Farum kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Farum

Lavendla Bedemand Farum hjælper pårørende med at arrangere både kirkelige begravelser og borgerlige begravelser, som I ønsker det.

Kirkelig begravelse i Farum

Der findes i dag to kirker i Farum Sogn, en ny og en gammel, hvor borgere kan få en kirkelig begravelse. Alle medlemmer af folkekirken, som har tilknytning til Farum eller er bosiddende, har ret til en bisættelse eller begravelse fra Farums kirker.

Farum Kirke

Den ældste af Farums to kirker er en traditionel landsbykirke fra 1300-1400-tallet. Selvom den på mange måder også ligner en klassisk middelalderkirke, ser man tydeligt udefra, hvilke dele, der tilhører den oprindelige kirke, og hvilke der er bygget til senere. Inde i kirken er også meget af det oprindelige inventar bevaret fra den over 400 år gamle altertavle til alterstagerne og prædikestolen fra midten af 1600-tallet og gamle gravsten og mindetavler. Kirken har 140 siddepladser, og Lavendla Bedemand kan hjælpe familien til afdøde med at tage kontakt til præsten og aftale tidspunkt for begravelse i Farum Kirke, hvilke salmer der skal synges og øvrige ønsker, I måtte have.

Stavnsholtkirken

Stavnsholtkirken er den nye kirke i Farum og stod færdig i 1981. Kirken, som er designet af den verdensberømte danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsen, er for en kirke en smule atypisk i sit design med retkantede, gule murstensbygninger uden vinduer. Kirken blev bygget, da Farum som så mange andre forstadskommuner i København voksede efter Anden verdenskrig, og det blev et større behov for kirker til begravelser og begravelsespladser. Indeni er det store kirkerum kvadratisk med skråt afskårne hjørner, og det gigantiske orgel bag det fritstående alter bryder med den ellers en smule minimalistiske indretning. Kirken har plads til 400 personer. Hvis I ønsker en begravelse fra Stavnsholtkirken, hjælper Lavendla Bedemand Farum hjælper familien med at tage kontakt til kirken og arrangere alt det praktiske vedr. tidspunkt, valg af salmer og prædiken, blomster, pynt osv.

 

Borgerlig begravelse i Farum

Personer, som ønsker en borgerlig begravelse i Farum, kan trygt overlade det til Lavendla Bedemand Farum. Fra det trapezformede kapel i Stavnsholtkirken kan vi arrangere det sidste farvel ved en borgerlig begravelsesceremoni, uanset om det er en ikke-religiøs-, katolsk, muslimsk, jødisk ceremoni eller noget helt andet, som I og afdøde ønsker.

Muslimsk begravelse

Hvis I ønsker en muslimsk begravelse i Farum, kan vi hjælpe med at arrangere en ceremoni fra kapellet og efterfølgende begravelse på enten den muslimske begravelsesplads i Brøndby eller en af de muslimske afdelinger på Vestre Kirkegård i København eller andre kirkegårde i hovedstadsområdet.

Begravelsesplads i Farum

Lavendla Bedemand Farum hjælper med at arrangere begravelse i Farum fra en af de tre kirkegårde i Farum. 

Begravelse på Farum kirkegårde

Farum Kirkegårde består af tre opdelte kirkegårde: Gammel Kirkegård, Ny Kirkegård og Skovkirkegården, der alle ligger i nærheden af Farum Kirke. På den ældste af kirkegårdene, Gammel kirkegård, ligger de gamle gårdmandsslægter, og her finder man også de traditionelle kiste- og urnegravsteder omgivet af hække. Kirkegården indeholder også det særlige område, Kapelplænen, med urnegravsteder med liggende stenplader. 

Ny Kirkegård fra 1970 indeholder hele 13 forskellige afdelinger og underafdelinger med forskellige typer af gravsteder. Her kan man blandt andet blive begravet i urnegravsteder og traditionelle kistegrave med forskellige udformninger. Nogle gravsteder er udformet som små haver, mens andre er placeret rundt om firkantede fællesbede. Kirkegården indeholder også en fælles plæne med græsgrave og liggende gravstensplader forbeholdt kistegravsteder i to afdelinger samt en kvadrathave med individuelle grave i et kvadratisk mønster forbeholdt urner. Endelig har kirkegården både en anonym fællesgrav med græsgrave på en fælles plæne samt en kendt fællesgrav på fællesplæne til urner uden markering bortset fra et gravnummer.

Skovkirkegården, som ligger ned mod Farum sø, blev taget i brug i 2013. Den ligger blandt store træer, og her er det kun muligt at blive begravet i urner uden markering af gravstedet. Familie og andre pårørende kan lægge blomster og kranse på en dertil indrettet kranseplads.