DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Begravelsesforretning Favrskov

Lavendla Begravelsesforretning Favrskov

En begravelse markerer ikke blot de pårørendes afsked med den afdøde, men også en stor livsbegivenhed for den afdøde selv. Begravelsen skal reflektere hvem den afdøde var som person, samtidig med at der tages hensyn til ønsker fra de pårørende.

Hos Lavendla Bedemand Favrskov er vores bedemænd specialiseret indenfor bedemandserhvervet. Vi vægter medmenneskelighed, lydhørighed og praktisk kunnen hos vores bedemænd. Derfor kan du forvente et højt professionelt niveau og stor medmenneskelighed hos vores ansatte.

Der kan være mange interesser på spil, når der skal arrangeres en begravelse. Hos Lavendla sørger vi for at alle interesser bliver hørt, så vi på den måde kan arrangere netop den begravelse I som pårørende ønsker. Vores kunder er altid centrum for vores arbejde. Vi tilbyder derfor mange forskellige typer af begravelser, hvor hver enkel pakke kan tilpasses efter jeres behov.

Vi tilbyder at møde jer både ansigt til ansigt, over telefonen eller virtuelt via videomøder. Vi gør dette, da vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være stressende.

bedemand møde Favrskov

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Favrskov

Om Lavendla Begravelsesforretning Favrskov

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Favrskov?

En begravelse/bisættelse i Favrskov kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Favrskov

Lavendla Bedemand i Favrskov hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige begravelser i Favrskov

Når du arrangerer en kirkelig begravelse i Favrskov, vil begravelsen foregå fra en af Favrskov Provstis kirker.

Et stort provsti som Favrskov har mange forskellige kirker. Du har både mulighed for at arrangere begravelse i bykirkerne i Hammel og Hadsted, eller de mindre landsbykirker i eksempelvis Lyngå, Skjød eller Ødum.

Kirkerne i Favrskov har igennem tiden været påvirket af lokalpolitiske og stilistiske hensyn. En stor del af kirkerne har romanske stilistiske træk. Disse kirker er typisk bygget i 1100-1200-tallet, eller er bygget ovenpå tidligere kirker fra denne periode.  En stor del af Favrskovs kirker blev i senmiddelalderen tilpasset herregårdenes jorde, og de enkelte herregårde fik typisk tildelt en lokal kirke. Derfor eksisterer der også adskillige lokale kapeller, som historisk har været tilknyttet de store herregårde på egnen.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige begravelser i Favrskov

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra et af kapellerne ved kirkegårdene i Favrskov Kommune.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Favrskov

Favrskov Kommune har mere end 35 kirkegårde, og der er således mulighed for at arrangere en gravplads på alt fra Hadsten Kirkegård, der ligger tæt ved Sct. Pauls kirke i Hadsten, til den mindre Lerbjerg kirkegård, der ligger i forbindelse med den lille landsbykirke Lerbjerg Kirke.

Læs mere Læs mindre