DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Fredensborg

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Fredensborg

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Velkommen til Lavendla Bedemand Fredensborg

Som en af Fredensborgs største og mest erfarne bedemænd kan Lavendla Bedemand Fredensborg giver familier tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores bedemænd har erfaring med de praktiske opgaver i forbindelse med begravelse og bisættelser, og vores jurister har ekspertviden og kan bistå jer med at komme trygt igennem den juridiske proces i skifteretten. Lavendla Bedemand Fredensborg arrangerer begravelse i Fredensborg derfra, hvor I ønsker, og står klar til at besvare alle jeres spørgsmål.

Lavendla Bedemand Fredensborg hjælper jer med at planlægge et personligt farvel. Vi hjælper med alle de opgaver, en bedemand normalt står for – og hvad I ellers har af ønsker! Vi lytter til, hvad afdøde og I har af ønsker, og rådgiver, sparrer med jer og hjælper til under begravelsen. 

Vi skaber trygge rammer. Lavendla er det oplagte valg som bedemand ved en begravelse i Fredensborg, fordi vi skaber tryghed og overblik. I får en kontaktperson, så I altid har kontakt med en, som kender jeres situation og behov.

Bedemand møde Fredensborg

Om Lavendla Begravelsesforretning Fredensborg

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Fredensborg?

En begravelse/bisættelse i Fredensborg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Fredensborg

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Fredensborg.

Læs mere Læs mindre

Kirkelig begravelse i Fredensborg

Der findes i dag tre kirker i Fredensborg og omegn, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Fredensborg hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Fredensborg, hvor I ønsker at afholde begravelsen. To af de mest brugte kirker i Fredensborg er Asminderød Kirke og Grønholt Kirke.

Asminderød Kirke

Asminderød Kirke ligger i landsbyen Asminderød ved Fredensborg. Den oprindelige kirke var bygget i granit i rundbuestil uden et kirketårn og menes opført i 1200-tallet. Kirketilbygningen og det store tårn samt nogle mindre tilbygninger er fra slutningen af det 18. århundrede. Kirken indeni er holdt i lyse farver med hvidt loft, hvide vægge og hvælvinger samt hvide bænkerækker med plads til 200 siddende gæster. Kirken ligger ikke i gåafstand til Fredensborg Station, men der kører busser ca. 400 meter til og fra den. Hvis I ønsker at holde en kirkelig begravelse for afdøde, kan Lavendla Bedemand Fredensborg være behjælpelige med at kontakte kirken og aftale et tidspunkt for begravelsen.

 

Grønholt Kirke 

Grønholt Kirke er en middelalderkirke fra omkring 1100-tallet, som ligger i landsbyen Grønholt ca. fem kilometer syd for Fredensborg. Oprindelig var kirken en lille kampestenskirke, men senere er der bygget hvælvinger, tårn og våbenhus til med gavl af røde munkesten. Indeni er kirken lys med hvide vægge og lofter, lave hvide hvælvinger, lysegrønne bænkerækker med hvid og grå udsmykning samt en smal kirkegang i lyst træ og sten. Der er plads til 100 siddende gæster i kirken. Nærmeste station er Grønholt Station, som ligger ca. to kilometer derfra, og der kører busser ca. to minutter til og fra kirken. Der er desuden en mindre parkeringsplads ved kirken.

 

Læs mere Læs mindre

Borgerlig begravelse i Fredensborg

Lavendla Bedemand Fredensborg hjælper pårørende med at arrangere alle former for borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Begravelse fra kapel i Fredensborg

Det nærmeste kapel i Fredensborg er en af de to kapeller i Hillerød, Nyhuse Kapel og Skanse Kapel, hvorfra Lavendla Bedemand Fredensborg kan hjælpe med at arrangere en borgerlig begravelse. Nyhuse Kapel ligger i forbindelse med Nyhuse Kirkegård på Kapelvej og har plads til 150 personer. Der er adgang til anlæg til afspilning af CD’er, SD-kort og USB-stik samt orgel, men orgel må kun bruges af konservatorieudannede organister. Der er teleslynge i kapellet, ligesom dårligt gående og kørestolsbrugere kan sættes af foran kapellet i Frederiksværksgade. Skansekapellet ligger på Skansegade og har ligeledes plads til 150 personer. Der findes orgel, som må betjenes af konservatorieuddannede organister, balkon til kor samt anlæg til CD’er, SD-kort, USB-stik samt standard 3,5 mm minijackstik. Der er teleslynge, og dårligt gående og kørestolsbrugere kan sættes af foran kapellet og bruge liften. Ved siden af Skansekapellet ligger Hillerød krematorie. 

Muslimsk begravelse i Fredensborg

Lavendla Bedemand Fredensborg kan hjælpe familier med at arrangere muslimske begravelser. Vi har mange års erfaring med at arrangere begravelse af muslimer. Vi ved, at muslimer i overensstemmelse med islamisk skik skal begraves i kiste, og vi kan hjælpe med at arrangere det på en af de særlige muslimske afdelinger på Københavns kirkegårde eller på Den muslimske gravplads i Brøndby. Vi er desuden behjælpelig med alle de praktiske ting som bestilling af rustvogn til den lokale moske, hvor det religiøse ritual kan finde sted, hvis afdøde og familien ønsker det. Det kan også foregå i kapellet, hvis det ønskes. I moskeen tager imamen og familien imod kisten og den døde bliver vasket og klædt i hvidt ligklæde, som den islamiske tradition foreskriver. Endelig køres afdøde til kirkegården, hvor Lavendla Bedemand Fredensborg har sørget for alt det praktiske. Kisten bæres til gravpladsen, hvor afdøde lægges i jorden, og alle tilstedeværende kaster en håndfuld jord på kisten.

 

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Fredensborg

Begravelse i Fredensborg på Grønholt eller Asminderød Kirkegård 

Borgere i Fredensborg eller som har tilknytning hertil kan blive begravet på en af byens to kirkegårde, Grønholt Kirkegård og Asminderød Kirkegård. Begge kirker tilbyder alle de traditionelle former for begravelse som kistebegravelse og urnebegravelse på individuelle gravsteder og anonyme eller kendte fællesgravsteder.

 

Læs mere Læs mindre