78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Snaremosevej 21F, Fredericia (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Vi arrangerer begravelser i Fredericia

Ring til os på 78 70 63 63 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Velkommen til Lavendla, bedemand Fredericia

Lavendla Begravelse Fredericia giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Fredericia uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Fredericia har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelsesforretning Fredericia

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Fredericia?

En begravelse/bisættelse i Fredericia kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser Fredericia

Lavendla Bedemand Fredericia tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Fredericia Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Fredericia

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 11 folkekirker, som Fredericia Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Trinitatis Kirke: Kirken blev indviet i 1690 som erstatning for en ældre kirkebygning på omtrent samme lokation. Den er opført som et bindingsværkshus oprindeligt, hvor de omkringliggende mure blot tjente til at skjule træskellettet. Træet som blev brugt til kirken, var taget fra de lokale skove. Kongen skænkede disse egetræer fra Stenderup Skov til konstruktionen. En af de årsager som er givet til, hvorfor kirkens træskellet skulle mures til var, at det ville gøre den tyske menighed på egnen forlegen, da deres bygning ikke havde dette. Kirken er inspireret af sengotisk stil, men selve strukturen ligner meget 1600tallets protestantiske byggestil. Trinitatis Kirke ligger centralt indenfor Fredericias bymure kun 1,7km fra banegården. Der er gode parkeringsfaciliteter tæt ved.

Sct. Michaelis Kirke: Kirken blev indviet i 1668. Den er bygget som en langhusbygning i bindingsværk. Bindingsværket blev dog efterhånden ombygget til at få en grundmur igennem 1700tallet. Der var mange udbygninger af kirken i løbet af 1700- og 1800tallet, som gav kirken dens nuværende udseende. I 1955 brændte Sct. Michaelis Kirke, hvilket betød nye ombygninger af kirken og renovationer af daværende bygningselementer. Heldigvis valgte menighedsrådet at fastholde kirkens stil, og derfor ligner den i dag i store træk sit oprindelig selv. Kirken er viet til ærkeenglen Skt. Mikael, der særligt er kendt for Johannes Åbenbaringen 12:7, hvor han bekæmper dragen/djævelen.

Christians Kirke: Kirken blev indviet i sin nuværende form i 1972 og er altså af nyere dato. Arkitekterne bag bygningen var Ib Zachariassen og Bodulf Billund. Oprindeligt var kirken blot kapel, men blev hurtigt taget i brug til almindelige gudstjenester, hvorfor man valgte at udvide og etablere en reel kirke. Den store demografiske udvikling i 1930’erne bidrog i høj grad til dette, hvorfor det blev besluttet i 1960, at kirken skulle udvides. Bygningen er derfor bygget i flere etaper. Kirken er døbt efter kong Christian X, som var konge under 2. Verdenskrig. Christianskirken ligger nord for Fredericia, udenfor den gamle bydel. Fredericia banegård ligger godt 2km fra Christianskirken og nås lettest med bil.

Borgerlige Begravelser i Fredericia

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Fredericia tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Fredericia Kapel: Kapellet ligger på det gamle sygehus og kan benyttes af alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold. Kapellet ligger i den gamle bydel kun en kortere gåtur fra Fredericia Station. Kommer I i bil er der gode parkeringsfaciliteter i Fredericia by, som kan benyttes.

Begravelsesplads i Fredericia

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Fredericia, hvor man kan blive begravet på

Assistens Kirkegården: Kirkegården blev etableret i 1881 og ligger som nabo til byens volde. Kirkegården tilbyder ikke blot gravpladser for borgere i Fredericia, men fungerer også som kulturelt mindesmærke. På kirkegården ligger adskillige af byens tidligere forretningsmænd- og kvinder, og viser på den måde byens udvikling fra 1800tallet og frem til i dag. På kirkegården er der mulighed for traditionelle gravsteder for både kister og urner og plænegravsteder for kister og urner med og uden plade.  Assistens kirkegården ligger kun 600meter fra Fredericia Station, og kan let nås med bil.

Trinitatis Kirkegård: Kirkegården er Fredericias ældste og blev grundlagt i 1650. Med sine mange års virke har kirkegården naturligvis også stor historisk værdi, da kirkegården bl.a. har krigergrave fra svenskernes storm på byen i 1657 og fra Treårskrigen i 1848-1852. Trinitatis Kirkegård var i 1800tallet mestendels brugt af folkekirkelige medlemmer, hvilket kan aflæses på kirkegårdens overordnede stil, som står i kontrast til Sct. Michaelis Kirkegård, der blev benyttet af Indre Mission. Kirkegården ligger på Kongensgade 2km fra Fredericia Station og i forbindelse med Trinitatis Kirke.