78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Frederikshavn

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Frederikshavn

Lavendla Begravelse Frederikshavn giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Frederikshavn uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Frederikshavn har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Frederikshavn

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Frederikshavn?

En begravelse/bisættelse i Frederikshavn kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Frederikshavn

Lavendla Bedemand Frederikshavn tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Frederikshavn Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Frederikshavn

Vælger I en kirkelig begravelse, vil det foregå i en af de 30 folkekirker, som Frederikshavn Kommune har til rådighed. Ceremonien vil blive udført af en dansk folkekirkepræst og efter den evangelisk-lutherske ritualpraksis.

Frederikshavn Kirke: Kirken er fra den moderne periode og blev således indviet i 1892. Frederikshavn Kirkes historie begyndte dog allerede tidligt i 1800tallet, da Fladstrand gik fra at være en fisker- og fæstningsby til at være en regulær købstad. Dermed kom der flere mennesker til byen, og det viste sig hurtigt, at den gamle Fladstrand Kirke ikke længere var stor nok. Kirkens arkitektur skulle efter sigende være inspireret af domkirken i Aachen i Tyskland. Frederikshavn Kirke ligger i dag centralt i byen, kun få meter fra Frederikshavn Station og havnen.

Fladstrand Kirke: Kirken var fra 1600tallet og frem til 1892 den primære kirke i området. Byen havde allerede dengang tætte forbindelser til flåden, og det var derfor admiraler fra den skånske krig, som skaffede tilladelse hos kongen til kirken. I en længere periode fra 1890’erne og frem til 1945 blev kirken ikke brugt til gudstjenester, da al inventaret var flyttet til Frederikshavn Kirke. Dette blev dog ændret i 1945, og kirken har været i funktion lige siden.

Abildgård Kirke: Ligesom ved Fladstrand Kirke og Frederikshavn Kirke, så vidner Abildgård kirke om den store udvikling, som Frederikshavn har oplevet de sidste 300 år. Hvor byen i starten var lille og primært benyttet af fiskere, er der i dag over 20.000 indbyggere, og derfor også behov for flere kirker. Abildgård Sogn blev således formelt etableret i 1964, selvom Abildgård Kirke ikke fandtes og de ansatte måtte benytte Fladstrand Kirke. Først i 1970 stod kirken færdig, og var derfra hovedkirken i Abildgård Sogn.

Borgerlige Begravelser i Frederikshavn

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Frederikshavn tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser.

Regionshospitalets kapel: Hospitalets kapel kan benyttes til mindre ceremonier, uanset ens religiøse ståsted.

Fladbjerg Kapel: Kirkegårdskapellet ligger i forbindelse med Flade Kirke.

Begravelsesplads i Frederikshavn

Fladstrand Kirkegård: Kirkegården har formodentlig fungeret som begravelsesplads siden kirken blev bygget i 1600tallet. Den er dog blevet udvidet væsentligt siden dengang, og har i dag gravpladser for både kister og urner, samt fællesplæne og børnegravplads. Derudover har kirkegården også kulturel signifikans, da der både er en mindesten for forulykkede søfolk og særlige gravpladser for faldne tyskere og englændere fra 2. verdenskrig.

Fladbjerg Kirkegård: Kirkegården blev etableret i 1970’erne og har tilknyttet kapel og mange forskellige typer af gravsteder – heriblandt traditionelle gravsteder for kister eller urner og plænegravsteder med eller uden plade for både kister og urner.