78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Gilleleje

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Gilleleje

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla Bedemand Gilleleje 

Vi er en kompetent og professionel bedemand i Gilleleje, der hjælper pårørende og familier med at gøre begravelsen til en smuk og mindeværdig afsked. Vi har flere års erfaring med at arrangere begravelser og bisættelser. Vi gør desuden meget ud af, at det er i overensstemmelse med afdødes og pårørendes ønsker og behov. Lavendla Bedemand Gilleleje gør meget ud af at støtte de pårørende gennem hele processen. Fra valg af kirke, de praktiske arrangementer ved begravelsen samt valg af gravsted. 

Bedemand møde Gilleleje

Om Lavendla Begravelse Gilleleje

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Gilleleje?

En begravelse/bisættelse i Gilleleje kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

 • Begravelse fra 13.510,-
 • Bisættelse fra 11.510,-
 • Askespredning fra 9.720,-
 • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Gilleleje

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Gilleleje.

Kirkelig begravelse i Gilleleje

Der findes i dag mere end seks kirker i Gilleleje og omegn, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Gilleleje hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Gilleleje, hvor I ønsker at afholde begravelsen. To af de mest brugte kirker i Gilleleje er Gilleleje Kirke og Græsted Kirke.

Gilleleje Kirke

Gilleleje Kirke ligger i Gilleleje Sogn og stod opført i 1538. Kirken er bygget som et langhus, der oprindeligt var bindingsværk af gammelt skibstømmer, men som senere blev fjernet og væggene grundmuret. Taget er kirkens ældste del og er i traditionelle røde teglsten. Indeni er kirken lys med hvide vægge og lofter med store guldlysekroner, rødbrunt stengulv samt hvid-grå bænkerækker med plads til 200 siddende gæster. Kirken ligger centralt i Gilleleje by og omkring 500 meter fra Gilleleje Station og tæt på Hillerødvejen og Parkvej. Der er glimrende parkeringsforhold ved kirken.

 

Græsted Kirke 

Græsted Kirke er en middelalderkirke fra omkring år 1200. Den er som så mange andre danske middelalderkirker bygget i romansk stil med gotiske tilbygninger. Kirkeskibet er hvidkalket, mens kirketårnet og våbenhuset er i røde mursten. Indeni er kirkerummets loft og vægge hvidmalede med hvælvinger og store guldlysekroner samt lysebrunt stengulv. Bænkerækkerne er ligeledes hvidmalede med grønne firkanter. De har plads til 250 siddende gæster. Græsted Kirke ligger knapt otte kilometer syd for Gilleleje og centralt i Græsted by. Nærmeste station er Gilleleje Station, som også ligger otte kilometer væk. Kirken ligger tæt på Esbønderupvej, og der er gratis parkering på parkeringspladsen ved siden af kirken.

 

Kirkelig begravelse i Gilleleje fra andre potentielle kirker

 • Smidstrup Strandkirke
 • Søborg Kirke
 • Villingerød Kirke
 • Blistrup Kirke

 

Borgerlig begravelse i Gilleleje

Lavendla Bedemand Gilleleje hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Kapel i Gilleleje

Personer, som ønsker en borgerlig begravelse, kan afholde den i Gilleleje Kirke & Kapel. 

Muslimsk begravelse i Gilleleje

Lavendla Bedemand Gilleleje kan hjælpe familier med at arrangere muslimske begravelser. Vi har mange års erfaring med at arrangere begravelse af muslimer. Vi ved, at muslimer i overensstemmelse med islamisk skik skal begraves i kiste, og vi kan hjælpe med at arrangere det på en af de særlige muslimske afdelinger på Københavns kirkegårde eller på Den muslimske gravplads i Brøndby. Vi er desuden behjælpelig med alle de praktiske ting som bestilling af rustvogn til den lokale moske, hvor det religiøse ritual kan finde sted, hvis afdøde og familien ønsker det. Det kan også foregå i kapellet, hvis det ønskes. I moskeen tager imamen og familien imod kisten og den døde bliver vasket og klædt i hvidt ligklæde, som den islamiske tradition foreskriver. Endelig køres afdøde til kirkegården, hvor Lavendla Bedemand Gilleleje har sørget for alt det praktiske. Kisten bæres til gravpladsen, hvor afdøde lægges i jorden, og alle tilstedeværende kaster en håndfuld jord på kisten.

Begravelsesplads i Gilleleje

Begravelse i Gilleleje fra Gilleleje Kirkegård 

På Gilleleje Kirkegård kan familien vælge at begrave afdøde på forskellige typer af gravsteder. Kirkegården tilbyder tre typer kistegravsteder: Almindelige kistegravsteder til en eller flere kister, kistegravsteder på pladeplæne samt anonym kistefællesgrav. De almindelige kirkegravsteder er afgrænsede med tujahæk, hvor der må nedsættes op til seks urner. Gravstederne kan have forskellige størrelser alt efter, hvor mange kister, der skal ligge . På pladeplænen må der kun nedsættes kister, og der må ikke plantes på gravstedet. Hvert gravsted måler ca. 2,5 x 1,25 cm, men er ikke afgrænset. Der skal lægges pladesten i niveau med græsset, og blomster kan sættes i to udleverede plastvaser og graves ned. Endelig er der den anonyme kistefællesgrav uden gravsten og gravsted, hvor blomster placeres i udleverede vaser eller ved stenen.

Derudover tilbydes følgende typer urnegravsteder:

 • Almindelige urnegravsted, som er omkranset af tujahæk, og hvor der kan nedsættes op til fire urner. Gravene måler 130 x 130 cm. 
 • Tre forskellige urneplæner, som er udlagt i græs, og som passes af kirkegården. Urneplæne 1 har plads til fire urner pr. gravsted, og det er obligatorisk at opsætte gravsten. Urneplæne 2 har ikke markering af graven udover stenen og evt. bed. Der kan plantes et bed foran stenen af kirkegården til blomster, men der må ikke plantes flerårige planter, og det må ikke omkranses af sten o. lign. Pårørende kan være med ved urnenedsættelsen. Urneplæne 3 er udlægning på et fælles græsareal, hvor graven kun markeres af sten og eventuelt bed. Hvert gravsted kan indeholde seks urner. Der skal opsættes en gravsten, og derudover kan der nedlægges en gravsten mere i græsset. Der må ikke plantes flerårige planter, og der må ikke lægges bed rundt om gravstedet. Pårørende kan være med ved urnenedsættelsen.
 • Urnefællesgrav med plads til fire urner pr. gravsted, hvor der skal opsættes gravsten. Kirkegården planter et bed foran graven, hvor der må plantes blomster. Pårørende må gerne være med ved urnenedsættelse. 

Skovkirkegården, hvor graven er i bed, men ikke i græs, er gravsteder, som måler 130 x 130 cm. Der skal opsættes sten, som skal være mindst 25 x 25 cm og maks. 50 x 50 cm. Der må ikke nedgraves planter og blomster, men man må gerne anvende vaser og potter og nedgrave løg.