78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Glostrup

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Glostrup

Lavendla Begravelse Glostrup giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Glostrup uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Glostrup har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Glostrup

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Glostrup?

En begravelse/bisættelse i Glostrup kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Glostrup

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelig og borgerlig begravelse i Glostrup og omegn.

Kirkelig begravelse i Glostrup

Der findes i dag to kirker i Glostrup, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Glostrup hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Glostrup, hvor I ønsker at afholde begravelsen. 

Glostrup Kirke

Glostrup Kirke er en af Glostrup Sogns to kirker og ligger centralt i Glostrup by. Kirken er en klassisk middelalderkirke, som blev opført i år 1150, og er et resultat af de forskellige om- og tilbygninger i middelalderen samt senere restaureringer. Oprindeligt blev den som mange andre middelalderkirker bygget i rå, kløvede kampesten, men senere blev en del af kirken revet ned og erstattet af en klassisk gotisk udseende bygning. Den er bygget af røde munkesten med kamtakkede gavle, og senere er der bygget våbenhus og sakristi til. Indeni er kirkerummet holdt i hvide vægge og hvide loftshvælvinger samt lyst gulv og lyse kirkebænke, som har plads til 150 siddende gæster. Kirken ligger knapt 10 minutters gang fra Glostrup Station, hvor der kører både S-tog og busser. Der er få parkeringspladser ved kirken, men derudover findes der omkring 800 parkeringspladser fem minutters gang fra kirken ved Glostrup Shoppingcenter.

Østervangkirken

Østervangskirken stod opført i 1970 og er dermed den nyeste af Glostrups to kirker. Det er den første rundkirke, som blev bygget siden middelalderen, og det er en stor rød, munkestensbygning med fritstående klokketårn. Kirkerummet har højt til loftet og lysestolerækker med plads til 200 siddende gæster. Kirken ligger i den nordlige del af Glostrup, omkring 1,5 kilometer fra Glostrup Station. Selvom det måske er for langt til fods, kører der flere busser lige til døren. Ligesom ved Glostrup Kirke er der begrænset antal parkeringspladser, men her kan gæsterne også gøre brug af de mange parkeringspladser ved Glostrup Shoppingcenter.

Borgerlig begravelse i Glostrup

Lavendla Bedemand Glostrup hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Begravelse i Glostrup fra kapel

Glostrup Kapel har plads til 120 siddende gæster, og der må i alt være 150 personer til stede ved en begravelse eller bisættelse. Kisten står i salen under ceremonien, med mindre den efterfølgende skal transporteres til begravelse. I kapellet kan der finde borgerlige ceremonier sted, og salen kan lejes for en halv time ad gangen. For borgere i Glostrup Sogn, der er medlemmer af folkekirken, er det dog gratis. I kapellet kan man låne CD-afspiller med USB-stik, og uddannede organister kan låne orglet. Der er gode adgangsforhold til kapellet for kørestolsbrugere og almindelige og handicaptoiletter ved indgangen. Lavendla Bedemand Glostrup kan hjælpe pårørende med at booke kapellet gennem kordegnen, og vi vil også være til stede under ceremonien til at bistå jer med det praktiske.

Muslimsk begravelse i Glostrup

For familier, som ønsker en muslimsk begravelse, findes der afdelinger på flere af kirkegårdene i Storkøbenhavn og København, og ellers kan man vælge den muslimske gravplads i Brøndby. Gravpladsen, som er Danmarks første, blev indviet i 2006 og dækker et område på ca. 50.000 m2. Lavendla Bedemand Glostrupkan hjælpe muslimske familier med at arrangere en begravelse med alle de ritualer og traditioner, det indebærer.

Begravelsesplads i Glostrup

Begravelse i Glostrup fra Nordre og Søndre Kirkegård 

Søndre Kirkegård ligger ved siden af Glostrup Kirke og er en af Glostrups to kirkegårde. Kirkegården er en middelalderkirkegård, som med tiden er blevet udvidet flere gange. Den gamle del af kirkegården er forbeholdt gamle slægtsgravsteder, og her er det i dag ikke muligt at tilegne sig et gravsted. På den nye del af kirkegåden findes de almene former for gravpladser som kistegravsteder med en eller flere pladser med gravsted med hæk, gravsten og beplantning. Der kan også nedsættes urner på alle disse gravsteder. Der findes desuden et lille antal specifikke urnegravsteder, hvor der må anbringes en sten eller plade på gravpladsen.

Begravelse i Glostrup fra andre kirkegårde

  • Nordre Kirkegård