78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Greve

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla Bedemand Greve

Vi er en kompetent, professionel og erfaren bedemandsforretning, som i årevis har hjulpet familier med at planlægge og udføre det sidste farvel. Vi sætter en ære i at forsøge at efterkomme de pårørendes og afdødes ønsker ned til sidste detalje i det omfang, det er muligt. Hos Lavendla Bedemand Greve får du al den hjælp og støtte, du har brug for i en svær tid. Vi bevarer overblikket for dig, så du er sikker på, at der er styr på alle aspekter af begravelsen.

Bedemand møde Greve

Om Lavendla Begravelse Greve

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Greve?

En begravelse/bisættelse i Greve kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Greve

Lavendla Bedemand Greve hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Greve.

Kirkelig begravelse i Greve

Der findes i dag mere end seks kirker i Greve, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Greve hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Greve, hvor I ønsker at afholde begravelsen.

Greve Kirke

Greve Kirke er en romansk kirke bygget i middelalderen ca. 11 kilometer sydøst for Roskilde i Greve Landsby. Apsis, kor og skib, som udgør den oprindelige kirke, er bygget i kridtkvadre og har et senromantisk våbenhus og sengotisk tårn. Hvælvingerne i kirkens kor og skib afløste det oprindelige træloft omkring år 1400. Bænkerækkerne er lavet af egetræ og formodes at være fra omkring år 1652. Der er plads til ca. 100 siddende gæster til en begravelse. Greve Kirke ligger et stykke uden for Greve by ca. fire kilometer fra Greve Station, men der kører bus lige til og fra døren. 

Johanneskirken

Johanneskirken blev opført i 1995, fordi der på grund af befolkningstilvækst var opstået et ekstra behov for en kirke i området. Kirken har et moderne design, som er bygget op om et 17 meter højt ottekantet tårn, der også fungerer som våbenhus. Ottekanten, der er et kristent symbol på genfødsel, går igen flere steder i bygningen. Kirkerummet er i lyse farver med hvide vægge og højt til loftet. Kirken ligger kun knapt 500 meter fra Greve Station, hvorfra der kører bus og tog. Der er få parkeringspladser i nærheden af kirken, men derudover kan der parkeres ved Greve Midtby center gratis i tre timer.

Kirkelig begravelse i Greve fra andre potentielle kirker

  • Hundige Kirke 
  • Kildebrønde Kirke
  • Mosede Kirke
  • Karlslunde

 

Borgerlig begravelse i Greve

Lavendla Bedemand Greve hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Begravelse i Greve fra Køge Kapel

Hvis afdøde har ønsket en borgerlig begravelse, kan det blandt andet foregå i det nærliggende Køge Kapel, som ligger på Parkvej i Køge, det tidligere Køge Krematorium. Her kan der både afholdes ikke-kirkelige bisættelser og anden form for borgerlig begravelse.  

Muslimsk begravelse i Greve

Lavendla Bedemand Greve har gennem mange år hjulpet familier med at arrangere muslimske begravelser. Gennem vores arbejde har vi tilegnet os viden om almen islamisk begravelsesskik, så vi kan bistå familier med både rådgivning og praktisk service ved muslimske begravelser. Vi kan stå for at bestille rustvogn til transport af afdøde, sørge for vask og påklædning i henhold til islamisk skik samt være til sted til at sørge for praktiske ting på dagen for begravelsen. Muslimer kan blive begravet på Den muslimske gravplads i Brøndby eller på en af de mange dedikerede afdelinger på kirkegårde i Københavnsområdet.

Begravelsesplads i Greve

Begravelse i Greve fra Greve Kirkegård 

På Greve Kirkegård kan afdøde blive begravet i de traditionelle urne- og kistegravsteder. Derudover findes der en skovkirkegård, som man kan besøge via små stier i skoven. Den ene type urnegravsted har en blomsterplads, da der ikke må lægges blomster og andet i skovbunden. Den anden type urnegravsteder er med natursten og tilhørende vase, som kan benyttes til blomsterne.