78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Kløvervej 75, Haderslev (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Velkommen til Lavendla Begravelse Haderslev

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Haderslev

Lavendla Begravelse Haderslev giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Haderslev uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Haderslev har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Haderslev

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Haderslev?

En begravelse/bisættelse i Haderslev kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Haderslev

Lavendla Bedemand Haderslev hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Haderslev

Vælger I en kirkelig begravelse vil det foregå fra en af de 30 kirker i Haderslev Kommune. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual.

Haderslev Domkirke: Der har været kirke i Haderslev siden 1100tallet, hvor en kvaderstenskirke blev bygget på samme lokation som den nuværende Haderslev Domkirke. Denne kirke blev dog revet ned efter en større ødelæggelse, og genbrugt i konstruktionen af en teglstenskirke i romansk-gotisk stil i 1200tallet. Kirkens struktur blev her ændret til en mere nordtysk stilistik med to sideskibe, hvorfor kirkens størrelse blev betydeligt udvidet. Da Flensborg faldt i 1431 efter krigen mellem de holstenske grever og Erik af Pommern, blev den igangværende udvidelse af Haderslev Katedral opgivet. Men kirkebygningens historie var ikke slut endnu, for i 1627 brændte store dele af kirken, som følge af Trediveårskrigens hærgen. Kirkebygningen blev aldrig genskabt, som den stod før, men var dog brugbar igen fra 1650. Efter genforeningen i 1922 blev kirken til Haderslev Domkirke. Kirken ligger centralt i Haderslev, med gode parkeringsfaciliteter nær ved.

Hertug Hans Kirke: Kirken blev grundlagt af Christian III’s bror, Hans den Ældre i 1569. Den gang var kirken knyttet til hertugens hospital, som stod helt færdig i 1726. Fra starten af var hospitalet og kirken tiltænkt de fattige og de syge, og attesterer dermed til den vældfærdsfunktion som både hertugen og kirken havde kort efter reformationens indtog i Danmark. Udenfor kirken er der placeret et mindesmærke til ære for to soldater, som blev dræbt om morgenen d. 9. april 1940, da Tyskland besatte Danmark. Kirken ligger 350m fra Domkirken og er dermed også centralt beliggende i Haderslev.

Borgerlige Begravelser i Haderslev

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Assistens Kirkegården. Kapellet har plads til 90 siddende gæster, og kan benyttes af alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold.

Begravelsesplads i Haderslev

Alle i Danmark har pr. lov ret til at blive begravet på en af de mange danske kirkegårde. Dette gælder også i Haderslev.

Assistens Kirkegården: Kirkegården ligger 1,3km fra domkirken og kan nås via Omkørselsvej i bil. Der er gode parkeringsmuligheder. Kirkegården rummer foruden gravsteder også byens kapel og en muslimsk afdeling. Derudover kan man få traditionelle gravsteder for både kister og urner og fællesplæne gravsteder for kister og urner med og uden plade.

Damager Kirkegård: Kirkegården ligger et stykke fra Haderslev centrum i naturskønne omgivelser. Her fås almindelige gravsteder for både kister og urner, særlige urnegravsteder og fællesplæne for kister og urner med og uden plade. Der er gode busforbindelser til Damager Kirkegård, og ellers kan man komme dertil i bil via Ribe Landevej.