DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Haderslev

Ring hele døgnet

Kløvervej 75, Haderslev (kun aftalte tidspunkter, ingen uanmeldte besøg)
Døgnåbent 78 70 63 63

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Haderslev

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Haderslev

Når et menneske dør og begravelsen skal arrangeres, er det ikke blot et spørgsmål om praktiske forhold. Der er også en del jura på området, som der skal tages hensyn til. Boet skal gøres op og den afdøde skal formelt afmeldes alle aftaler, samt meldes død via myndighederne. Dertil kommer selvfølgelig også alle de praktiske ting, såsom valg af begravelsesform, kiste eller urne, lokation for mindehøjtideligheden og gravstedet, samt invitationer til gæster. Det kan være en stressende situation at stå i, hvis man skal håndtere alt dette på egen hånd. Derfor vælger mange i dag at benytte en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Haderslev hjælper vi med både praktiske gøremål, juridiske problemstillinger og personlige spørgsmål. Vores bedemænd har mange års erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger, når det kommer til håndtering af en persons død. Derudover har vi omfattende erfaring med juraen på området og kan assistere, når boet skal opgøres og myndighederne skal kontaktes.

Vi sætter en stor ære i bedemandsfaget og ønsker altid, at vores kunder får netop det farvel, som de ønsker. Derfor sætter vi os grundigt ind i den afdøde persons ønsker, samt de pårørendes ønsker og behov, når vi sammen udvælger begravelsesform og sted. Vi ved desuden, at tiden omkring en begravelse ofte er presset, og derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og tidspunkter såsom almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Haderslev

Om Lavendla Begravelsesforretning Haderslev

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Haderslev?

En begravelse/bisættelse i Haderslev kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Haderslev

Lavendla Bedemand Haderslev hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Haderslev

Vælger I en kirkelig begravelse vil det foregå fra en af de 30 kirker i Haderslev Kommune. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual.

Haderslev Domkirke: Der har været kirke i Haderslev siden 1100tallet, hvor en kvaderstenskirke blev bygget på samme lokation som den nuværende Haderslev Domkirke. Denne kirke blev dog revet ned efter en større ødelæggelse, og genbrugt i konstruktionen af en teglstenskirke i romansk-gotisk stil i 1200tallet. Kirkens struktur blev her ændret til en mere nordtysk stilistik med to sideskibe, hvorfor kirkens størrelse blev betydeligt udvidet. Da Flensborg faldt i 1431 efter krigen mellem de holstenske grever og Erik af Pommern, blev den igangværende udvidelse af Haderslev Katedral opgivet. Men kirkebygningens historie var ikke slut endnu, for i 1627 brændte store dele af kirken, som følge af Trediveårskrigens hærgen. Kirkebygningen blev aldrig genskabt, som den stod før, men var dog brugbar igen fra 1650. Efter genforeningen i 1922 blev kirken til Haderslev Domkirke. Kirken ligger centralt i Haderslev, med gode parkeringsfaciliteter nær ved.

Hertug Hans Kirke: Kirken blev grundlagt af Christian III’s bror, Hans den Ældre i 1569. Den gang var kirken knyttet til hertugens hospital, som stod helt færdig i 1726. Fra starten af var hospitalet og kirken tiltænkt de fattige og de syge, og attesterer dermed til den vældfærdsfunktion som både hertugen og kirken havde kort efter reformationens indtog i Danmark. Udenfor kirken er der placeret et mindesmærke til ære for to soldater, som blev dræbt om morgenen d. 9. april 1940, da Tyskland besatte Danmark. Kirken ligger 350m fra Domkirken og er dermed også centralt beliggende i Haderslev.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Haderslev

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Assistens Kirkegården. Kapellet har plads til 90 siddende gæster, og kan benyttes af alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Haderslev

Alle i Danmark har pr. lov ret til at blive begravet på en af de mange danske kirkegårde. Dette gælder også i Haderslev.

Assistens Kirkegården: Kirkegården ligger 1,3km fra domkirken og kan nås via Omkørselsvej i bil. Der er gode parkeringsmuligheder. Kirkegården rummer foruden gravsteder også byens kapel og en muslimsk afdeling. Derudover kan man få traditionelle gravsteder for både kister og urner og fællesplæne gravsteder for kister og urner med og uden plade.

Damager Kirkegård: Kirkegården ligger et stykke fra Haderslev centrum i naturskønne omgivelser. Her fås almindelige gravsteder for både kister og urner, særlige urnegravsteder og fællesplæne for kister og urner med og uden plade. Der er gode busforbindelser til Damager Kirkegård, og ellers kan man komme dertil i bil via Ribe Landevej.

Læs mere Læs mindre