DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Hadsten

Lavendla Begravelsesforretning Hadsten

Når et menneske dør og begravelsen skal arrangeres, er det ikke blot et spørgsmål om praktiske forhold. Der er også en del jura på området, som der skal tages hensyn til. Boet skal gøres op og den afdøde skal formelt afmeldes alle aftaler, samt meldes bortgået via myndighederne. Dertil kommer selvfølgelig også alle de praktiske ting, såsom valg af begravelsesform, kiste eller urne, lokation for mindehøjtideligheden og gravstedet, samt invitationer til gæster. Det kan være en stressende situation at stå i, hvis man skal håndtere alt dette på egen hånd. Derfor vælger mange i dag at hyre en bedemand, som kan hjælpe til undervejs.

Hos Lavendla Bedemand Hadsten hjælper vi med både praktiske gøremål, juridiske problemstillinger og personlige spørgsmål. Vores begravelsesrådgivere har mange års erfaring indenfor bedemandsfaget, og kender til alle muligheder og begrænsninger, når det kommer til håndtering af en persons død. Derudover har vi omfattende erfaring med juraen på området, og kan assistere, når boet skal gøres op og myndighederne kontaktes.

Vi sætter en stor ære i bedemandsfaget og ønsker altid, at vores kunder får skabt netop det farvel, som de ønsker. Derfor sætter vi os grundigt ind i den afdøde persons ønsker, samt de pårørendes ønsker og behov, når vi sammen udvælger begravelsesform og sted. Vi ved desuden, at tiden omkring en begravelse ofte er presset. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter, såsom almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Hadsten

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Hadsten

Om Lavendla Begravelsesforretning Hadsten

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Hadsten?

En begravelse/bisættelse i Hadsten kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Hadsten

Lavendla Bedemand i Hadsten hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Hadsten

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Sct. Pauls Kirke: Kirken blev indviet d. 23. november 1919. Kirkebyggeriet var et direkte produkt af jernbaneudvidelsen i 1862, som skabte en enorm vækst i befolkningstallet på egnen. Derfor var der et fornyet behov for flere og større kirkebygninger, som kunne huse de mange nye sognebørn. Før Sct. Pauls Kirke, måtte alle sognebørnene nemlig gå til Over Hadsten kirke, som kunne være tæt proppet en helt almindelig søndag. Kirken skulle bygget i historicistisk stil, og skulle gerne ligne Vor Frue Kirke i Aarhus. Derudover skulle den bygges af røde mursten, som en hyldest til de sengotiske danske landsbykirker på egnen. Sct. Pauls Kirke ligger 400meter til fods fra Hadsten Station. Kommer man i bil, skal man køre via Kirkevej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Over Hadsten Kirke: Kirken er bygget i 1200-tallet, og var bygget som en romansk granitkvaderkirke. Igennem årene fik den flere tilføjelser, som også fulgte datidens mode. Dette ses eksempelvis på kirkens tårn, der er i gotisk stil. Kirken ændrede karakter efter 1634, hvor det blev meldt ud, at bygningen var faldefærdig. Derfor igangsatte man en ombygning af kirken, som fuldstændigt forandrede kirkens udseende til en rødstenskirke med langt bedre lysindfald i kirkeskibet. Kirken ligger 2,1km til fors fra Hadsten Station, og det er derfor en fordel at tage bilen. Kommer man i bil, kan man køre via Skanderborgvej til kirken, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Hadsten

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Over Hadsten Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Hadsten

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Hadsten.

Sct. Pauls Kirkegård: Kirkegården ligger i forbindelse med Sct. Pauls Kirke. Der findes alle de gængse gravstedstyper. Man kan få traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og anonyme urnegravsteder på fællesplænen. Man kommer til Sct. Pauls Kirkegård på samme vis, som man kommer til Sct. Pauls Kirke.

Over Hadsten Kirkegård: Over Hadsten Kirkegård er den ældste, da det tidligere var Over Hadsten Kirke, som var hovedkirke i Hadsten. Derfor finder man adskillige ældre grave på denne kirkegård, heriblandt mange fra de lokale lensmænd. Kirkegården har traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og anonyme urnegravsteder på fællesplæne. Kirkegården ligger i forbindelse med Over Hadsten Kirke, og man kommer dertil på samme vis, som man kommer til kirken.

Læs mere Læs mindre