DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Hedehusene

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Hedehusene

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Bedemand Hedehusene

Hos Lavendla bedemand Hedehusene tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger, når det kommer til planlægning af en begravelse eller bisættelse. Derudover er vores begravelsesrådgivere også særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan således assistere, når boet skal gøres op og arven fordeles.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være stressende. Der er mange valg og beslutninger, som skal træffes, indenfor en kort tidsperiode. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter til vores kunder. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

 

bedemand møde Hedehusene

Om Lavendla Begravelsesforretning Hedehusene

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Hedehusene?

En begravelse/bisættelse i Hedehusene kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser Hedehusene

Lavendla Bedemand i Hedehusene hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Hedehusene

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Angarkirken: Kirken er relativt ung og blev indviet 2. juledag 1921. Forinden var der gået en kort årrække, hvor lokalsamfundet havde ansøgt om lov, til at foretage et kirkebyggeri for borgerne i Hedehusene. Der blev nedsat et udvalg i 1918, som skulle stå for planlægningen af det nye store bygningsværk på egnen. Borgerne var dog uenige om, hvor den ideelle placering af kirken var, og derfor vedtog Kirkeministeriet, at kirken skulle bygges over for skolen. I samme plan var også budgetteret med anlæggelsen af en kirkegård. Kirkens navn var også oppe til debat, og man landede på Ansgar. Dette skyldtes, at Kallerupstenen stod på samme lokation. Det var derfor nærliggende, at kirken skulle opkaldes efter Ansgar, som er Nordens helgen. Navnet blev accepteret af kongen d. 9. december 1921. Ansgarkirkens tårn blev først tilføjet i 1940, da der ikke havde været råd til et egentligt kirketårn ved det første kirkebyggeri. Indtil da, havde kirkeklokkerne hængt under loftet. Kirken ligger 800meter til fods fra Hedehusene Station. Kommer man i bil, kan man køre via Hovedgaden, hvor der også er gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Hedehusene

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Ansgarkirkens Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Hedehusene

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er naturligvis tilfældet i Hedehusene.

Ansgarkirkens Kirkegård: På kirkegården findes der traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner, samt en anonym plæne for urnegrave. Kirkegården ligger i forlængelse af Ansgarkirke, og kan nås på samme vis som kirken.

Læs mere Læs mindre