DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Hedensted

Lavendla Begravelsesforretning Hedensted

En begravelse er ikke blot en praktisk begivenhed, men også en livsbegivenhed for både den afdøde person og de pårørende. Begravelsen fungerer som en afsked med den afdøde, og kan derfor afspejle den afdødes liv og ønsker. Dette skal gøres samtidig med, at de pårørende får lov til at mindes pågældende, som de ønsker.

Det er dog ikke altid lige let at få arrangeret netop den begravelse den afdøde og de pårørende ønsker sig. Derfor er der mange, som vælger at bruge en bedemand til at hjælpe sig. Hos Lavendla Bedemand Hedensted hjælper vi gerne med planlægningen og udførelsen af selve begravelsesceremonien, samt alt det omkringliggende, der skal foretages, når en person afgår ved døden.

Vores bedemænd er erfarne indenfor bedemandsfaget og ved præcis hvilke knapper, man kan skrue på, for at arrangere netop den begravelse eller bisættelse som I ønsker. Vi tager gerne kontakten til lokale blomsterfirmaer, kirker mm. Og vi tager også gerne kontakten med myndigheder og banker, så den afdødes liv kan blive afviklet, som loven kræver det. På den måde håber vi at kunne aflaste pårørende, og få skabt de bedste rammer omkring begravelsen eller bisættelsen.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være stressende. Derfor tilbyder vi at møde jer på jeres præmisser. Vi holder gerne både fysiske møder, online videomøder, telefonmøder og e-mailkorrespondancer – og også gerne udenfor normale åbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere for jer.

 

Bedemand møde Hedensted

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Hedensted

Om Lavendla Begravelsesforretning Hedensted

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Hedensted?

En begravelse/bisættelse i Hedensted kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Hedensted

Lavendla Bedemand Hedensted tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Hedensted Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Hedensted

Vælger I en at få arrangeret en kirkelig begravelse eller bisættelse, vil det ske fra en af folkekirkerne i Hedensted Kommune. Hedensted har 35 folkekirker. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og efter det gældende evangelisk-lutherske begravelsesritual.

Hedensted Kirke: Kirken er ældre end mange andre danske kirker, og er dateret til omkring 1100tallet. Dengang var der tale om en trækirke. Denne trækirke blev formodentligt udskiftet med en stenkirke lidt før 1200. Arkæologer skønner, at den gamle trækirke skulle udvides, og at der derfor blev anlagt en større stenkirke på samme lokation. Kirken ligger centralt i Hedensted og kun 450meter fra Hedensted Station. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved kirken

Store Dalby Kirke: Det vides ikke præcis, hvor gammel Store Dalby Kirke egentlig er. Kirken indeholder dog elementer, såsom kalkmalerier og prædikestolen, der er dateret til 1500tallet. Derfor kan det ikke udelukkes, at kirken har væsentligt ældre rødder. Kirken ligger med en skøn udsigt over det omkringliggende landskab. Den ligger 3km udenfor Hedensted, og nås lettest med bil via Dalbyvej.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Hedensted

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Hedensted tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. Typisk vil en borgerlig begravelse finde sted i kapellet i Horsens eller på selve kirkegården i Hedensted.

Da der ikke er faste regler for, hvor en borgerlig begravelse skal finde sted, hjælper vi gerne med at finde det rette sted for jeres ceremoni. I modsætning til en kirkelig begravelse, er der ikke nogen særlige rituelle forskrifter, som skal følges. I har derfor langt større selvbestemmelse over, hvordan ceremonien skal foregå, når i vælger en borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Hedensted

I Danmark har alle, uanset religiøse overbevisning, ret til at blive begravet på en dansk kirkegård.

Hedensted Kirkegård: Hedensted Kirkegård ligger sammen med Hedensted Kirke og tilbyder alle de almindelige gravtyper, som man kunne ønske sig. Der er således mulighed for traditionelle gravsteder for kister eller urner og fællesgræsplæne med og uden plade for både kister og urner. Hedensted Kirkegård nås enten på gåben via Østerbrogade eller Kirkegade fra stationen, eller via Haralds Pl. i bil.

Store Dalby Kirkegård: Kirkegården ligger på samme lokation som Store Dalby Kirke. På trods af sin beskedne størrelse, er det muligt med flere forskellige gravtyper i naturskønne omgivelser. Der er således mulighed for traditionelle kiste og urnegravsteder, og urnegravsteder i plæne med og uden plade. Store Dalby kirkegård nås via Dalbyvej i bil. Desværre går der ikke offentlig transport direkte til kirkegården.

Læs mere Læs mindre