DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Herfølge

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Herfølge

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Herfølge

Begravelsesplanlægning kan være svær. Der er mange ting at tage hensyn til, og mange små valg, som mange ikke er forberedte på at tage. Det kan være alt fra materialet af kisten eller urnen, til hvilken mad, man ønsker til den efterfølgende mindehøjtidelighed. Derudover kommer de juridiske aspekter, når den afdøde skal meldes bortgået hos myndighederne, og fjernes fra de offentlige registre. Eller når boet skal gøres op efter gravlæggelsen, og arven fordeles. Det kan være en mundfuld for de fleste, og derfor søger mange hjælp hos en bedemand.

Hos Lavendla bedemand Herfølge tilbyder vi hjælp til både praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vi udvælger vores begravelsesrådgivere ud fra deres medmenneskelighed og lydhørhed, så vi sikrer os, at vores kunder føler, at deres ønsker og behov bliver hørt. Vores begravelsesrådgivere har stor erfaring indenfor bedemandsfaget, og er specialuddannet indenfor den gældende jura på området. De kan således assistere både med praktiske elementer af begravelsen, og når boet senere skal gøres op.

Vi ved, at tiden omkring en begravelse kan være udfordrende. Der er mange valg og beslutninger, som skal træffes, og meget kort tid til det. Samtidig, har de fleste arbejde og familie, som stadig skal passes. For at afhjælpe dette tidspres, tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan i booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor almindelige kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

 

Bedemand møde Herfølge

Om Lavendla Begravelsesforretning Herfølge

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Herfølge?

En begravelse/bisættelse i Herfølge kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Herfølge

Lavendla Bedemand Herfølge hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Herfølge

Herfølge Kirke: Kirken er bygget i Danmarks storhedstid i 1200-tallet. Dengang var den bygget efter tidens mode i romansk stil. Herfølge Kirke har dog gennemgået adskillige ombygninger gennem årene. I middelalderen, omkring det 14. århundrede, blev kirken moderniseret efter datidens standarder. Der blev tilføjet gotiske elementer, såsom hvælvingerne og spidsbuede vinduer. Derudover blev der også tilføjet kirkens tårn, og der blev tilføjet et langhuskor på østsiden. I 1500-tallet blev kirken igen moderniseret, og fik tilføjet sakristiet, og i 1600-tallet blev sideskibet og rosenvinduet tilføjet.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Herfølge

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Herfølge Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Herfølge

Herfølge Kirkegård: Kirkegården ligger i forbindelse med Herfølge Kirke og har både traditionelle gravsteder for kister og urner, og fællesgravsteder for kister og urner.

Læs mere Læs mindre