78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Begravelsesforretning Hobro

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Hobro

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Begravelsesforretning Hobro

Ved arrangeringen af en begravelse, er der mange ting af tage stilling til. Hvilken type begravelse ønskes der? Hvilken type kiste eller urne? Skal der afholdes gravøl efterfølgende – og i så fald hvor? I tillæg til disse spørgsmål er der naturligvis også de praktiske gøremål med at afvikle den afdødes liv, aftaler og konti, når boet skal gøres op. Men på trods af alt dette, så er det vigtigt at huske, at en begravelse er mere end praktiske gøremål og forhold. Det er en afslutning på en person liv, og det er en afsked mellem den afdøde og de pårørende.

Hos Lavendla Bedemand Hobro har vi særlig fokus på at skabe den bedste afsked. Vi tror ikke på, at bedemænd eller andre udefra komne kan eller bør beslutte, hvad der er rigtigt for den enkelte person. Derfor gør vi en dyd ud af at lytte til de pårørende og forsøge at efterkomme deres krav og ønsker. Vores bedemænd er ikke blot eksperter på jura og praktisk håndtering af begravelsesarrangering, men også medmenneskelighed og lydhørhed.

bedemand møde Hobro

Om Lavendla Begravelse Hobro

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Hobro?

En begravelse/bisættelse i Hobro kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Hobro

Lavendla Bedemand Hobro hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Hobro

Vælger I en kirkelig begravelse i Hobro, vil den blive varetaget af en præst fra den danske folkekirke og ceremonien vil blive afholdt i Hobro Kirke.

Hobro Kirke: Kirken er forholdsvis ny, da den erstattede en nedbrændt middelalderkirke i midten af 1800tallet. Derudover er den blevet renoveret i midt 1990’erne. Kirken ligger centralt i Hobro i det gamle kvarter, tæt ved både Vesterfjord og Mariagerfjord på en bakketop. Desuden ligger kirken tæt ved Brogade, der som landevej forbinder Randers og Aalborg. Det er således let at finde til Hobro Kirke.

Borgerlige Begravelser i Hobro

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet på Søndre Kirkegård.

Begravelsesplads i Hobro

I Hobro findes der to kirkegårde, som begge er tilknyttet Hobro Kirke.

Nordre Kirkegård ligger ud til Aalborgvej og tilbyder mulighed for traditionelle gravsteder, urnegravsteder og en ukendtes grav. På fællesplænen er der desuden en blomsterplads, hvor man kan placere sine blomster, når man er på besøg.

Søndre Kirkegård er væsentlig større og ligger på Mariagervej. Her er der ligeledes forskellige muligheder for grave, samt en blomsterplads til buketter fra fællesplænen. Derudover finder du også Hobros Kapel tilknyttet Søndre Kirkegård.