86 31 70 72 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Vi arrangerer begravelser i Holstebro

Ring til os på 86 31 70 72 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Velkommen til Lavendla, bedemand Holstebro

Lavendla Begravelse Holstebro giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Holstebro uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Holstebro har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelsesforretning Holstebro

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Holstebro?

En begravelse/bisættelse i Holstebro kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Holstebro

Lavendla Bedemand i Holstebro hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Holstebro

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 33 kirker i Holstebro Kommune og blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke. Ceremonien vil følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual.

Holstebro Kirke: Kirken er relativt ny og bygget i perioden fra 1906-1907. Dog ligger Holstebro Kirke på samme lokation som den ældre middelalderkirke Maria Kirke. Årsagen til denne udskiftning af kirken var, at Holstebro by var i en rivende udvikling i begyndelsen af 1900tallet. Hvor byen tidligere blot havde været en mindre landsby, var der nu tale om en større industriby med adskillige store fabrikker. Der opstod en større befolkningsstigning i byen, og derfor var den gamle middelalderkirke nødt til at vie for en større moderne kirke. Holstebro Kirke ligger centralt i Holstebro, kun få meter fra byens rådhus. Der er derfor let at finde dertil både med offentlig transport og med egen bil. Kommer man selv i bil, vil der desuden også være gode parkeringsfaciliteter tæt ved kirken.

Nørrelandskirken: Kirken attesterer, ligesom Holstebro Kirke, at Holstebro by har gennemgået en større udvikling siden begyndelsen af 1900tallet. Nørrelandskirken blev nemlig bygget i 1969, efter oprettelsen af Nørrelands Sogn i 1967. Kirkens første del, menighedsfløjen, blev bygget af frivillige fra 1965-1967. Derudover blev der senere tilføjet flere lokaler, en klosterhave og et decideret kirkerum. Kirkens samlede udtryk blev designet af Inger og Johannes Exner. Nørrelandskirken ligger 1,2km fra Holstebro Station i den nordlige del af Holstebro. Der er let adgang via busforbindelser fra stationen, og kommer man i bil kan man parkere mellem Døesvejs butikstorv og kirkekomplekset.

Borgerlige Begravelser i Holstebro

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Søndre Kirkegård eller Egekirkegårdens kapel.

Egekirkegårdens Kapel: På Egekirkegården i Holstebro findes der et kapel i moderne stil, som kan benyttes til både kirkelige og borgerlige begravelser. Kapellet ligger 2,5km fra Holstebro station med gode busforbindelser. Derudover er det let at komme dertil i bil, såfremt man kører via Viborgvej.

Begravelsesplads i Holstebro

I Danmark har alle ret til at blive begravet på en af de mange kirkegårde rundt om i landet. Det samme gør sig gældende i Holstebro.

Holstebro Kirkegård: Søndre Kirkegård, som den lokalt kaldes, har eksisteret siden 1904, hvor Nordre Kirkegård blev nedlagt. Kirkegården tjente dengang som udvidelse af det gamle kirkegårdsområde. Dog måtte man efter en årrække sande, at heller ikke Søndre Kirkegård var nok, og derfor etablerede man Egekirkegården i 1976. På Kirkegården er der mulighed for traditionelle gravsteder for både kister og urner, samt plænegravsteder for kister og urner med og uden plade. Derudover findes der også en afdeling specifikt til børnegrave.