78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Humlebæk

Ring hele døgnet

Vi arrangerer begravelser i Humlebæk

Ring til os på 78 70 63 63 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Velkommen til Lavendla Bedemand Humlebæk 

Hos Lavendla Bedemand gør vi meget ud af at forsøge at imødekomme præcis de ønsker, I måtte have til en begravelse. Vores omsorgsfulde og dygtige medarbejdere har mange års erfaring med at arrangere begravelser. De kan derfor være en stor støtte under planlægningen.

Når I mister et nært familiemedlem, kan det være svært at overskue alle de praktiske ting, som et dødsfald og en begravelse indebærer. Der skal afholdes samtale med præsten, bookes tid i kirken, bestilles blomster, kiste, urne, gravsten og gravsted. Der skal tages stilling til, hvilke salmer der skal synges, hvad afdøde skal have på, og hvad der skal serveres til kaffen efter begravelsen. Eller måske har du nogle helt individuelle ideer til, hvordan begravelsen skal foregå. I så fald arrangerer vi det efter dine ønsker. 

Alt det obligatoriske papirarbejde, som følger med dødsfald, begravelse og boskifte kan virke uoverskueligt og måske endda uforståeligt. Det kan du trygt overlade i vores hænder, så du kan koncentrere dig om dig selv og dine nærmeste.

 

bedemand møde Humlebæk

Om Lavendla Begravelsesforretning Humlebæk

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Humlebæk?

En begravelse/bisættelse i Humlebæk kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

 • Begravelse fra 13.510,-
 • Bisættelse fra 11.510,-
 • Askespredning fra 9.720,-
 • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Humlebæk

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Humlebæk.

Kirkelig begravelse i Humlebæk

Der findes i dag to kirker i Humlebæk, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Humlebæk hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Humlebæk, hvor I ønsker at afholde begravelsen. To af de mest brugte kirker i Humlebæk er Humlebæk Kirke og Strandvejskirken.

Humlebæk Kirke

Humlebæk Kirke blev opført i 1868 og er en rød murstenskirke med sort tag og et kobberbelagt tårnspir. Den er bygget i såkaldt byzantinsk rundbuestil, hvor kor og skib blev dækket af rundbuede tøndehvælvinger med gyldne stjerner på blå bund. Misfarvninger resulterede desværre i, at kirkerummet måtte ommales, og i dag har det hvide lofter og vægge. Kirken har hvide bænkerækker, hvor der kan sidde 220 personer til en begravelse. Humlebæk Kirke ligger med udsigt over Nivå bugt ca. to kilometer nord for Humlebæk by og omkring en kilometer fra Humlebæk Station. Den ligger desuden lige ud til Humlebæk Strandvej, men parkeringsforholdene ved kirken er desværre ikke så gode.

Borgerlig begravelse i Humlebæk

Lavendla Bedemand Humlebæk hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Begravelse i Torpen Kapel i Humlebæk

Personer, som ønsker en borgerlig begravelse, kan afholde den i Torpen Kapel i Humlebæk.

Muslimsk begravelse i Humlebæk

Lavendla Bedemand Humlebæk kan hjælpe familier med at arrangere muslimske begravelser. Vi har mange års erfaring med at arrangere begravelse af muslimer. Vi ved, at muslimer i overensstemmelse med islamisk skik skal begraves i kiste, og vi kan hjælpe med at arrangere det på en af de særlige muslimske afdelinger på Københavns kirkegårde eller på Den muslimske gravplads i Brøndby. Vi er desuden behjælpelig med alle de praktiske ting som bestilling af rustvogn til den lokale moske, hvor det religiøse ritual kan finde sted, hvis afdøde og familien ønsker det. Det kan også foregå i kapellet, hvis det ønskes. I moskeen tager imamen og familien imod kisten og den døde bliver vasket og klædt i hvidt ligklæde, som den islamiske tradition foreskriver. Endelig køres afdøde til kirkegården, hvor Lavendla Bedemand Humlebæk har sørget for alt det praktiske. Kisten bæres til gravpladsen, hvor afdøde lægges i jorden, og alle tilstedeværende kaster en håndfuld jord på kisten.

 

Begravelsesplads i Humlebæk

Begravelse i Humlebæk fra Humlebæk Kirkegård 

På Humlebæk Kirkegård kan borgere blive begravet på følgende typer gravpladser:

 • Urnegravsteder med plade på en træstub (2 urnepladser), som er placeret langs søkanten.
 • Urnegravsteder med opretstående gravsten (2 urnepladser) placeret langs søkanten.
 • Kistegravsteder med plade i plæne for en eller to kistepladser
 • Urnegravsteder med plade i plæne for en eller to urnepladser
 • Kombinationsgravsteder med bed og plæne, som kan anvendes til både urne og kistebegravelser.
 • Urnegravsteder med opretstående gravsten (2 urnepladser)
 • Traditionelt urnegravsted med anlæg.
 • Traditionelt kistegravsted med en kisteplads med anlæg, som også er velegnet til urnegravsted.
 • Traditionelt kistegravsted to kistepladser med anlæg      
 • Fællesplænen/anonymt gravsted