DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Bedemand Hvidovre

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Hvidovre

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Velkommen til Lavendla Bedemand Hvidovre

I mange år har vi hjulpet familier med at planlægge bisættelse, ceremonier og begravelse i Hvidovre. Vi kan også hjælpe jer. Med vores empatiske og professionelle tilgang til at stå ved familiens side i alle de praktiske spørgsmål vedrørende begravelse er vi det naturlige valg som bedemand i Hvidovre. Vi sidder altid klar pr. mail, telefon eller chat til at snakke med jer fra de indledende tanker om, hvordan begravelsen skal foregå, til I har truffet jeres valg, og planlægningen skal føres ud i praksis.

Bedemand møde Hvidovre

Om Lavendla Begravelsesforretning Hvidovre

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Hvidovre?

En begravelse/bisættelse i Hvidovre kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Hvidovre

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Hvidovre.

Læs mere Læs mindre

Kirkelig begravelse i Hvidovre

Der findes i dag mere end fem kirker i Hvidovre og omegn, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Hvidovre hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Hvidovre, hvor I ønsker at afholde begravelsen. To af de mest brugte kirker i Hvidovre er Risbjerg Kirke og Strandmarkskirken.

risbjerg kirke hvidovreRisbjerg Kirke

Risbjerg Kirke blev indviet i 1959, hvor den afløste den gamle Broholm-kirke, som var blevet for lille. Den er bygget med tydelig maritim inspiration med rød murstensbygning og spidst tag. Kirken har 350 siddepladser i kirkeskibet fra 2002, som er en kopi af vikingeskibet Skuldelev 6 fra år 1040. Risbjerg kirke ligger på Kirkegade tæt på Hvidovrevej og Sønderkær, og der er parkeringspladser ved kirken.  Desuden kan man tage bus og tog til Hvidovre Station i nærheden og bus fra stationen direkte til kirken. Dårligt gående i sognet kan bestille kirkebil. 

Strandmarkskirken

Strandmarkskirken, som ligger i Hvidovre,  blev indviet i 1968. Kirkebygningens østside består af et stort vinduesparti og har et klokketårn på nordsiden. Selve kirkerummet er 260 m2 og har plads til 260 siddende gæster, hvoraf 150 kan sidde i sideskibet. Kirken ligger på Strandmarksvej ikke så langt fra Friheden Station, og ellers det blandt andet muligt at parkere ubegrænset på alle Frihedens Butikscenters parkeringsområder i nærheden. Hvis I ønsker at holde en kirkelig begravelse for afdøde, kan Lavendla Bedemand Hvidovre være behjælpelige med at kontakte kirken og aftale et tidspunkt for begravelsen.

Kirkelig begravelse i Hvidovre fra andre potentielle kirker

  • Hvidovre Kirke
  • Maria Magdalene Kirken
  • Avedøre Kirke
Læs mere Læs mindre

Borgerlig begravelse i Hvidovre

Lavendla Bedemand Hvidovre hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Risbjerg kapel i HvidovreRisbjerg kapel i Hvidovre

Risbjerg Kirkegårdskapel ligger på Høvedstensvej 66 i Hvidovre. Kapelbygningen blev bygget i 1976. Kapelsalen og den omkringliggende have danner i kraft af salens store vinduespartier en smuk helhed. Orglet i kapelsalen er bygget af P. Bruhn & Søns Orgelbyggeri i 1983 og har seks stemmer.

Muslimsk begravelse i Hvidovre

Lavendla Bedemand Hvidovre kan hjælpe familier med at arrangere muslimske begravelser. Vi har mange års erfaring med at arrangere begravelse af muslimer. Vi ved, at muslimer i overensstemmelse med islamisk skik skal begraves i kiste, og vi kan hjælpe med at arrangere det på en af de særlige muslimske afdelinger på Københavns kirkegårde eller på Den muslimske gravplads i Brøndby. Vi er desuden behjælpelig med alle de praktiske ting som bestilling af rustvogn til den lokale moske, hvor det religiøse ritual kan finde sted, hvis afdøde og familien ønsker det. Det kan også foregå i kapellet, hvis det ønskes. I moskeen tager imamen og familien imod kisten og den døde bliver vasket og klædt i hvidt ligklæde, som den islamiske tradition foreskriver. Endelig køres afdøde til kirkegården, hvor Lavendla Bedemand Hvidovre har sørget for alt det praktiske. Kisten bæres til gravpladsen, hvor afdøde lægges i jorden, og alle tilstedeværende kaster en håndfuld jord på kisten.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Hvidovre

Begravelse i Hvidovre fra Hvidovre Kirkegård 

Hvidovre Kirkegård Man mener, der har der været begravelser på Hvidovre Kirkegård omkring 850 år tilbage. Det ældste gravmæle er dog først dateret i 1756. De bevarede gravminder tilhører de velstillede familier på egnen, da fattige folk satte et enkelt trækors over deres døde, som hurtigt gik til i vejr og vind. Hvidovre Kirkegårds ældste del er omgærdet af en mur fra 1787 bestående af kampesten og vingetegl. Muren erstattede et dige af løst opstablede kampesten, som dog ofte skred ud. Selv efter der kom en mur om kirkegården, hører man om op til året 1835, at køerne græssede på de græs- og blomsterbevoksede grave.

På Hvidovre Kirkegård kan man blive begravet i traditionelle urnegrave med hæk på forskellige gravpladser mellem 1 og 1,5 m2 store og individuelle urnegrave i græs. Voksne kan blive begravet i kistegrave i græs, og børn kan blive begravet i særlige børnekistegrave på 1,5 m2. Det er også muligt at blive begravet på anonym fællesurnegrav eller i kiste i plæne i anonym fælleskistegrav. 

Læs mere Læs mindre