DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Ikast

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Ikast

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Ikast

Når et menneske dør, skal en række processer sættes i gang. Først og fremmest skal dødsfaldet meldes på borger.dk. Dernæst skal der arrangeres begravelse, hvor valg af begravelsesform, lokation og invitationer til gæster skal ordnes. Til slut skal den afdødes liv formelt afsluttes via myndighederne, personens bo skal gøres op, og der skal afmeldes eventuelle aftaler, som den afdøde måtte have haft. Det kan være svært at finde rundt i for pårørende og medføre en del stress. Derfor vælger de fleste at benytte en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Ikast hjælper vi med både praktiske og personlige problemstillinger. Vores bedemænd har stor erfaring indenfor bedemandsfaget, og et væld af kontakter de kan trække på. Vi tilbyder et stort katalog af muligheder, når det kommer til at arrangere selve begravelsen. Derudover har vi omfattende erfaring med den jura, som træder i kraft når et menneske dør. Vi kan derfor hjælpe med alt fra valg af kiste til opgørelse af bo, og formidling af kontakt med myndighederne.

Vi ved, at en begravelse kan være stressende. Derfor sætter vi en stor ære i at være lydhør overfor vores kunders ønsker og behov. På den måde vil vi sikre, at begravelsen eller bisættelsen bliver netop som I ønsker det. Desuden ved vi, at tiden ofte er knap i en travl hverdag. Normale kontoråbningstider passer sjældent ind i hverdagens planlægning, og derfor tilbyder vi at møde jer udenfor disse. Vi har flere mødeformer, heriblandt almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere for jer.

 

Bedemand møde Ikast

Om Lavendla Begravelsesforretning Ikast

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Ikast?

En begravelse/bisættelse i Ikast kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Ikast

Lavendla Bedemand Ikast tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Ikast Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Ikast

Vælger i en kirkelig begravelse vil ceremonien foregå i en af de 18 folkekirker i Ikast Kommune. Ceremonien vil blive ført an af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. En kirkelig begravelse er traditionsrig og vælges af langt de fleste medlemmer af folkekirken.

Ikast Kirke: Det vides ikke præcis, hvor gammel Ikast Kirke er. Man ved dog, at den gamle middelalderkirke brændte i 1904, hvilket betød at en ny kirke blev opført på samme lokation. Denne er bygget i 1907 og blev udvidet betydeligt, for at imødekomme det stigende befolkningstal i Ikast. Ikast Kirke ligger i bymidten, som nabo til rådhuset. Du kommer til kirken via Østergade og Kirkegade, hvor du også finder gode parkeringsmuligheder.

Ikast Østre Kirke: Kirken blev indviet i 1975 og var i starten kendt som Østre Kapel. Kirken ligger på Gl. Skolevej med gode busforbindelser og kun 700meter fra rådhuset.

Fonnesbæk Kirke: Kirken blev indviet i 1994 og attesterer den store udvikling som Ikast har været under i løbet af 1900tallet, hvor indbyggertallet er blevet øget betydeligt.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Ikast

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Ikast tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Ikast

I Danmark er det tilladt for alle, uanset religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette er også tilfældet i Ikast, hvor man kan blive begravet på Ikast Østre Kirkegård, Ikast Kirkegård eller på Fonnesbæk Kirkegård

Ikast Kirkegård: Kirkegården er den ældste i Ikast og er blevet udvidet adskillige gange igennem årene. Senest i 2004 blev der anlagt et område på kirkegården til kistegravsteder. På kirkegården er der mulighed for traditionelle gravsteder for både kister og urner, og plænegravsteder for kister og urner med og uden plade.

Ikast Østre Kirkegård: Østre Kirkegård blev anlagt i 1962. På kirkegården ligger desuden byens kapel, som kan benyttes af både medlemmer af folkekirken og folk, der ikke er medlemmer af folkekirken. Kirkegården har både traditionelle gravsteder, urneafdeling, børnegravsteder og en plads til anonyme gravsteder.

Fonnesbæk Kirkegård: Kirkegården blev anlagt i forbindelse med kirkebyggeriet af Fonnesbæk kirke. Der findes både traditionelle gravsteder og plænegravsteder.

Læs mere Læs mindre