78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Kastrup

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Kastrup

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Begravelsesforretning Kastrup

Når et menneske dør, skal der foretages mange valg og beslutninger. Der skal vælges begravelsesform, lokation, sendes invitationer ud, bestilles gravplads, bestilles rustvogn, opgøres bo og meget mere. Det kan være en stor mundfuld for pårørende, når man står i en svær situation. Derfor vælger mange at få hjælp fra en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Kastrup tilbyder vi hjælp til både praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og beslutninger. Vores begravelsesrådgivere har stor erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger. Derudover er vores begravelsesrådgivere også veluddannet indenfor den gældende jura på området, og kan således hjælpe, når boet skal gøres op.

Vi sætter en stor ære i vores medmenneskelighed og lydhørhed. Det vigtigste for os er altid, at vores kunder føler, at deres ønsker og behov bliver hørt i planlægningsprocessen, så vi kan planlægge den bedste afsked for netop jer. Derudover ved vi, at tiden omkring en begravelse ofte er stressende. For at afhjælpe yderligere stress og frustration tilbyder vi fleksible mødetyper og mødetidspunkter. I kan booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Kastrup

Om Lavendla Begravelse Kastrup

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Kastrup?

En begravelse/bisættelse i Kastrup kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Kastrup

Lavendla Bedemand Kastrup hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser Kastrup

Kastrup Kirke: Kirken blev indviet i 1884, og har således over 130 år på bagen. Ligesom ved mange andre kirker i hovedstadsområdet, blev Kastrup Kirke en realitet, da indbyggerne havde for langt til den nærmeste kirke, som lå i Tårnby. Derfor blev det besluttet af lokalbefolkningen, at der skulle bygges et kapel. Kapellet blev senere udvidet til en annekskirke. Kastrup Kirke ligger på Kastruplundgade cirka 550meter fra Kastrup metrostation. Kommer man i bil, er der gode parkeringsmuligheder på Gammel Skovvej.

Borgerlige Begravelser i Kastrup

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Kastrup Kirkegård.

Begravelsesplads i Kastrup

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det er naturligvis også tilfældet på Kastrup kirkegård.

Kastrup Kirkegård: Kirkegården blev etableret i 1904, og hørte dengang til Tårnby som Assistens kirkegård. I dag hører Kastrup Kirkegård til Kastrup Kirke. På kirkegården findes der traditionelle gravsteder for kister og urner, plænegravsteder for kister og urner med plade, og fællesurnegrav. Kastrup Kirkegård ligger cirka 1km fra Kastrup metrostation, meget tæt ved lufthavnen. Der er gode parkeringsfaciliteter tæt ved kirkegården og ved fodboldklubben, der ligger som nabo.