DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Klarup

Lavendla Begravelsesforretning Klarup

Hos Lavendla bedemand Klarup tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsbranchen og kender alle muligheder og begrænsninger indenfor begravelsesplanlægning. Derudover er vores begravelsesrådgivere særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan således assistere, når boet skal gøres op.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være svære. Der er mange beslutninger, som skal træffes, og kun kort tid til det. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter for vores kunder. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Klarup

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Klarup

Om Lavendla Begravelsesforretning Klarup

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Klarup?

En begravelse/bisættelse i Klarup kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Klarup

Lavendla Bedemand i Klarup hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Klarup

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Klarup Kirke: Kirken blev bygget i 1100-tallet, og bestod dengang blot at et kirkeskib og et kor. Kirken var opført i romansk stil, ligesom mange andre danske kirker, der er bygget i samme periode. Det er dog ikke kun bygningsstilen, der peger på denne datering af kirken. Man har fundet mønter, som kan dateres til 1146-57 under kirkeskibets gulv, hvorfor kirken nødvendigvis må være bygget tæt på denne periode. Ligesom mange andre kirker, er Klarup Kirke blevet ombygget og moderniseret igennem årene. Tårnet og våbenhuset er således fra højmiddelalderen, og bygget i gotisk stil. Tårnet blev opført af kvadre fra skibets vest gavl og gule teglsten. I tårnets første leveår, blev det benyttet som gravkapel for Klarupgaard. Klarup Kirke opnåede forholdsvis tidligt selveje, da man i 1660 solgte kirken for 1644 rigsdaler. Kirken ligger 550meter fra busstopstedet, hvor der kører busser til og fra Aalborg. Kommer man i bil, kan man køre via Klarupvej, Septembervej og Klarup Kirkevej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Klarup

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Klarup Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Klarup

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Klarup.

Klarup Kirkegård: Kirkegården ligger og omkranser Klarup Kirke. Man kan få traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner, og urnegravsteder på den anonyme fællesplæne.

Læs mere Læs mindre