78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Olgas Allé 4, Kolding (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Vi arrangerer begravelser i Kolding

Ring til os på 78 70 63 63 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Velkommen til Lavendla, bedemand Kolding

Lavendla Begravelse Kolding giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Kolding uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Kolding har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelsesforretning Kolding

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Kolding?

En begravelse/bisættelse i Kolding kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Kolding

Lavendla Bedemand Kolding tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Kolding Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Kolding

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 32 folkekirker, som Kolding Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Sankt Nicolais Kirke: Kirken er bygget omkring cirka år 1250, og var dengang betydeligt mindre, end den er i dag. Kirken var viet til Sankt Nicolaus, ligesom mange andre danske købstadskirker. Sankt Nicolaus var helgen for de søfarende og for børnene, og idéen om ham, som gavegiver, udviklede sig senere hen til myten om Julemanden. Sankt Nicolais kirke havde oprindeligt intet tårn, men i middelalderen blev kirken udbygget i gotisk stil, og fik derved tilføjet et kirketårn. Kirken har løbende set flere større ombygninger – blandt andet i mellem 1753 og 1758. Her var kirken faldefærdig, og gulvet ødelagt, af de mange begravelser inde i kirken. Derfor blev der rejst nye mure fra vinduerne og op, samt nye barokpiller, der skulle støtte konstruktionen. Sankt Nicolais Kirke ligger 750meter til fods fra Kolding Station.

Simon Peters Kirke: Kirken er relativt ny, og blev indviet d. 2. september 1979. Der havde siden 1960’erne eksisteret et ønske om en ny kirke i Kolding. I 1965 erhvervede menighedsrådet for Sankt Nicolais Kirke en grund ved Galgebjergvej. Her var den oprindelige plan, at der skulle være et større uddannelses og tilbedelses-center med børnehave, fritidshjem og andet. Man måtte dog sande, at det var for meget. Derfor blev det ”blot” til en kirke på lokationen. Kirken blev hovedsageligt konstrueret af lokale håndværkere, og bidrog i en længere periode med mange jobs på egnen. Simon Peters Kirke ligger 2,1km til fods fra Kolding Station, med gode parkeringsfaciliteter ved kirken.

Brændkjærkirken: Ligesom med Simon Peters Kirke, er også Brændkjærkirken relativt ung, sammenlignet med Sankt Nicolais Kirke. Den blev indviet d. 4. juli 1971, og var designet af den lokale arkitekt M.a.a. H. Noes Pedersen. Kirken er bygget i moderne stil, hvor der særligt har været fokus på lysindfaldet, og på de himmelstræbende elementer, som særligt ses i kirkens opadvendte struktur og design. Der er løbende blevet tilføjet nye fløje og bygninger til kirkekomplekset – eksempelvis blev der i 1981 indviet to undervisningslokaler, kordegnekontor, køkken og toiletter. I 2010 blev der tilføjet yderligere en kontorfløj til præsterne, kirketjenerne og sognemedhjælperne. Brændkjærkirken ligger i det sydlige Kolding, godt 1,5km til fods fra Kolding Station.

Borgerlige Begravelser i Kolding

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Kolding tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Nordre Kirkegårdkapel: Kapellet ligger på Nordre Kirkegård. Det kan kun benyttes af medlemmer af folkekirken, samt ikke-medlemmer, der afholder ceremoni med en dansk folkekirkepræst. Kapellet er indrettet som en kirkesal, og har gode adgangsmuligheder for folk med handicap. Derudover er der gode parkeringsfaciliteter ved Nordre Kirkegård.

Kolding Sygehuskapel: Kapellet på Kolding Sygehus kan benyttes, hvis den afdøde gik bort på sygehuset eller blev bragt til sygehuset efter personen døde. Kapelsalen er åben for alle, uanset deres religiøse overbevisning. Det er let at komme til Kolding Sygehuskapel, som ligger 1,5km fra Kolding Station, men med gode busforbindelser og let adgang via bil. Derudover er der naturligvis også gode parkeringsfaciliteter.

Begravelsesplads i Kolding

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Kolding, hvor man kan blive begravet på

Nordre Kirkegård: Kirkegården er den nyeste begravelsesplads i Kolding og blev indviet d. 4. december 1973. På Nordre Kirkegård er der mange forskellige gravtyper. Der er traditionelle gravsteder for både kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner – med og uden plade, børnegravsteder og urnefællesplæne. Nordre Kirkegård ligger 2km til fods fra Kolding Station, men med gode busforbindelser og let adgang via bil. Der er ligeledes gode parkeringsfaciliteter.

Søndre Kirkegård: Kirkegården blev taget i brug i 1913, men er siden da blevet udvidet adskillige gange. I dag er kirkegården på 12,2 ha med cirka 9.600 gravsteder. Ligesom på Nordre Kirkegård, har også Søndre Kirkegård et kirkegårdskapel, som kan benyttes til ceremonier. På Søndre Kirkegård findes er traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner – med og uden plade, samt børnegravsteder. Kirkegården ligger i det sydlige Kolding, godt 1,7km til fods fra Kolding Station. Der er gode parkeringsfaciliteter ved kirkegården.