78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Korsør

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Begravelsesforretning Korsør

Når et menneske dør, skal der sættes en række processer i gang. Der skal vælges begravelsestype, bookes lokaler for ceremonien, inviteres gæster til begivenheden, boet skal gøres op og meget mere. Det kan være svært at finde hoved og hale i det hele. Derfor er der mange, som vælger at få hjælp fra en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Korsør hjælper vores begravelsesrådgivere med praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og beslutninger. Vores begravelsesrådgivere har stor erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger. Derudover er de også veluddannede indenfor den gældende jura på området, og kan derfor assistere, når eksempelvis boet skal opgøres, eller når myndighederne skal kontaktes.

Vores begravelsesrådgiver er dog ikke kun hjælpsomme med praktiske ting, men står også til rådighed, når der opstår spørgsmål af mere personlig karakter. Vi vægter medmenneskelighed og lydhørhed fremfor alt, og sætter en ære i, at vores kunder føler sig hørt. Via samtale og lytten sikrer vi os, at vi får arrangeret den bedste begravelse til de behov og ønsker, som netop vores kunder måtte have.

Vi ved desuden, at omstændighederne omkring en begravelse kan være svære. Der er mange ting at holde styr på, og ofte er alting sat en smule på spidsen. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetider. Vores kunder kan booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder – både indenfor og udenfor normale åbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

 

Bedemand møde Korsør

Om Lavendla Begravelse Korsør

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Korsør?

En begravelse/bisættelse i Korsør kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Korsør

Lavendla Bedemand Korsør hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Korsør

Skt. Povls Kirke: Kirken er opført i slutningen af 1800-tallet og blev indviet i 1871. Tidligere havde der ligget en anden kirke, som var viet til Skt. Gertrud, helgen for de rejsende. Den gamle kirke var opført i mursten og var formodentligt bygget i midten af 1200-tallet i romansk stil, som var karakteristisk for perioden. Den gamle kirke var dog i enorm dårlig stand i 1800-tallet, og derfor valgte man at bygge en ny på samme lokation. Igennem hele kirkens historie var det et problem, at den var faldefærdig og en skændsel, da den lå på en hoved-åre for mange rejsende. Der blev derfor adskillige gange ansøgt og bevilliget finansiel assistance til renovering og ombygning fra kongen. Skt. Povls Kirke ligger centralt i den gamle del af Korsør, 3,6km fra Korsør Station.

Halskov Kirke: Idéen om kirken blev sat i gang i 1950’erne, hvor Korsørs demografi havde set en eksponentiel vækst i en længere periode. Derfor var det naturligt, at der måtte bygges en ny kirke, som kunne afhjælpe den eksisterende Skt. Povls kirke. Konstruktionen af kirken blev igangsat i 1966, og den blev indviet i 1968. For at spare penge, fravalgte man i begyndelsen at købe et orgel, hvorfor musikken blev leveret at et harmonium og derefter et lejet orgel. I 1972 var det dog slut, og Halskov Kirke fik sit eget orgel installeret. Halskov Kirke ligger kun 2,2km fra Korsør Station i den nyere del af Korsør. Ankommer man i bil, er det lettest via Halsskovvej og Birkemosevej. Der findes gode forbindelser med offentlig transport og gode parkeringsmuligheder tæt ved kirken.

Borgerlige Begravelser i Korsør

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Korsør Kirkegård.

Begravelsesplads i Korsør

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette er naturligvis også tilfældet i Korsør.

Korsør Kirkegård: Kirkegården blev indviet i 1857, og har siden da tjent som hovedkirkegård for Skt. Povls Kirke og borgerne i Korsør. Kirkegården rummer foruden almindelige gravsteder også et område for frihedskæmpere under 2. Verdenskrig. På kirkegården er der mulighed for mange forskellige gravtyper. Der er mulighed for traditionelle gravsteder for både kister og urner, og fællesplænegravsteder for kister og urner, med og uden plade. Kirkegården ligger i den ældre del af Korsør, med en smuk udsigt til Storebælt. Kommer man med offentlig transport, skal man tage toget til Korsør Station og derefter med bus til Kjærsvej. Kommer man i bil, kan man køre til Korsør centrum og derefter følge Kjærsvej mod syd. Der er gode parkeringsmuligheder nær kirkegården.