DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Begravelsesforretning Langeland

Lavendla Begravelsesforretning Langeland

Når en begravelse skal planlægges, er der mange ting at tage hensyn til. Hvilken begravelsesform skal der vælges? Kiste eller urne? Skal der afholdes gravøl efter ceremonien? Og så videre. Derudover kommer opgørelsen af boet og afmeldingen af alle den afdødes aftaler og konti. Det kan være stressende for pårørende at skulle orientere sig i alle de valgmuligheder som tilbydes, og alle de krav som myndighederne stiller. Derfor kan det være en fordel at ansætte en bedemand, der kan hjælpe og vejlede med både praktiske og juridiske aspekter.

Lavendla Bedemand Langeland er uddannet til netop at håndtere alle disse valg og beslutninger, som skal tages. Derudover er vores bedemænd særligt uddannet i medmenneskelighed og lydhørighed, da vi ønsker, at den afdøde og de pårørende fortjener den bedste afsked. Døden er ikke blot et spørgsmål om at afslutte praktiske og juridiske forhold, og derfor sætter vi en ære i at være lydhør overfor de pårørendes ønsker og behov, samtidig med at vi medtager den afdødes ønsker.

Vi ved desuden, at hverdagen sjældent passer ind i fikserede tidsskemaer. Derfor tilbyder vi møder udenfor traditionelle åbningstider og i forskellige udformninger – fysiske møder, online videomøder og telefonmøder. På den måde sætter vi de pårørendes behov i centrum. Vi sikrer derved, at vi får arrangeret den bedste afsked med den afdøde.

Bedemand møde Langeland

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Langeland

Om Lavendla Begravelsesforretning Langeland

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Langeland?

En begravelse/bisættelse i Langeland kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Langeland

Lavendla Bedemand hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser på Langeland

I Langeland Kommune findes der 18 sogne med 20 kirker tilknyttet. Kirkerne er stort set alle i romansk stil, imens en enkel er i gotisk stil, og er blevet tilpasset eller renoveret efter reformationstiden. Nogle af de ældste kirker på Langeland er Stoense og Tullebølle Kirke. Den eneste gotiske kirke, Tranekær Kirke, blev opført i 1400tallet. Det gotiske præg blev særligt sat af Ahlefeldt-slægten, der har finansieret store udbygninger på kirken helt fra renæssancen og frem til slut-1800tallet.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser på Langeland

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra et af kapellerne i Langeland kommune.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads på Langeland

På Langeland ligger der mange små kirkegårde, der er tilknyttet de mindre landsbykirker, samt en kirkegård tilknyttet den større Rudkøbing Kirke. En del af kirkegårdene ligger tæt ved de gamle godser, og har da også haft stor tilknytning til disse.

Læs mere Læs mindre