86 31 70 72 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Mårslet

Har du brug for hjælp, så ring til os på 86 31 70 72 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Mårslet

Lavendla Begravelse Mårslet giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Mårslet uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Mårslet har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Mårslet

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Mårslet?

En begravelse/bisættelse i Mårslet kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser Mårslet

Lavendla Bedemand i Mårslet hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser Mårslet

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Mårslet Kirke: Kirken blev bygget mellem 1150 og 1240, og er blandt gruppen af store jyske granitkirker. Selve kirkens struktur er romansk, og ligner således mange andre danske kirker fra samme periode. Imens kirken stadig var katolsk, var den viet til apostlene Simon og Judas. Der er dog en vis usikkerhed behæftet med dette, da der også eksisterer et brev fra 1512, som siger, at kirken er viet til Skt. Nikolai. I løbet af middelalderen blev kirken moderniseret i gotisk stil, da den fik tilføjet et tårn og et våbenhus. Noget, der adskiller Mårslet Kirke fra resten af kirkerne i Danmark er, at kirkens tagbeklædning er dækket af flade teglsten, også kaldet bæverhaler. Kirken er sidenhen blevet renoveret af flere omgange, senest i 2019. Mårslet Kirke ligger 300meter til fods fra Mårslet Station. Kommer man i bil, skal man blot køre via Ved Kirken, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Borgerlige Begravelser i Mårslet

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Mårslet Kirkegård.

Begravelsesplads i Mårslet

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Mårslet.

Mårslet Kirkegård: Kirkegården har formodentligt eksisteret siden middelalderen, og har muligvis været befæstet, ligesom man kender det fra Malling Kirkegård og Odder Kirkegård. Kirkegården rummer gravstene, som er over 1000 år gamle, og derved fungerer Mårslet Kirkegård ikke blot som en nuværende kirkegård, men også som et historisk mindesmærke. På kirkegården finder man traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym fællesplæne for urnegravsteder. Kirkegården ligger i forlængelse af Mårslet Kirke, og man skal derfor blot følge vejvisningerne til Mårslet Kirke, for at komme dertil.