78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Farimagsvej 45, Næstved (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Velkommen til Lavendla Begravelse Næstved

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Bedemand Næstved

Når man arrangerer en begravelse, kan det være svært at finde rundt i de mange valg, der skal træffes. Der skal vælges, hvilken type af begravelse, vurderes hvilken type af ceremoni, som man ønsker, og hvem der skal deltage ved en eventuel ceremoni. Der skal ligeledes kontaktes familie og pårørende til den afdøde og vælges kiste og gravsted, samt lokation for begivenheden. Og sidst men ikke mindst, skal boet gøres op og arven fordeles. Alle disse ting, kan være svære at holde styr på for pårørende. Derfor vælger de fleste at benytte sig af en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Næstved tilbyder vi hjælp med både praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og valg. Vores begravelsesrådgivere har mange års erfaring indenfor bedemandsfaget, og har stort kendskab til processerne, som skal sættes i gang, når en person dør. Derudover er vores begravelsesrådgivere eksperter på de juridiske regler og krav. Vi kan derfor hjælpe, når boet skal opgøres, og den afdødes liv formelt skal afsluttes.

Et personligt farvel

Vi sætter en stor ære i medmenneskelighed og lydhørhed. Det vigtigste for os er altid, at vores kunder får netop den afsked med afdøde, som de ønsker. Derfor forsøger vi altid at sætte os grundigt ind i afdødes person og eventuelle ønsker, samt står til rådighed for ethvert spørgsmål, som de pårørende måtte have. På den måde håber vi, at vi kan arrangere netop den begravelse eller bisættelse, som I ønsker.

Omstændighederne omkring en begravelse er ofte svære for de efterladte. Der er mange beslutninger, som skal træffes, og ofte skal de ske med kort varsel. For at imødekomme vores kunders liv og tidsmæssige udfordringer tilbyder Lavendla Bedemand Næstved derfor flere forskellige mødeformer, som er fleksible med hensyn til tidspunkter. Hos os kan I få almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor almindelige kontoråbningstider. På den måde håber vi på, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

 

bedemand møde Næstved

Om Lavendla Begravelse Næstved

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Næstved?

En begravelse/bisættelse i Næstved kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser Næstved

Lavendla Bedemand Næstved tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Næstved Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Næstved

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 41 folkekirker, som Næstved Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Skt. Peders Kirke: Kirkens historie rækker helt tilbage til 1000-tallet, hvor der angiveligt skulle have ligget en trækirke på samme lokation, som nutidens Skt. Peders Kirke. Dengang var kirken ejet af kongen, men blev i 1135 skænket til den katolske kirke, under Skovklostret. Kirken var dengang i romansk stil, og bar det samme stilistiske præg, som mange af de andre købsstadskirker fra 1200-tallets Danmark. Kirken blev dog totalt ombygget i 1300-tallet, og tilpasset tidens gotiske mode. Kirkens kor, arkadebuer og klokkestokværk blev i den forbindelse føjet til kirken. Ved reformationen skiftede Skt. Peders Kirke ejerskab tilbage til kronen indtil 1924, hvor kirken blev selvejende. I dag ligger kirken centralt positioneret i den ældre del af Næstved. Kommer man med tog, er der 800meter fra Næstved Station til Skt. Peders Kirke. Kommer man i bil, kan man køre via Rådmandshaven og Havnegade, hvor der findes gode parkeringsmuligheder.

Skt. Mortens Kirke: Kirken bliver første gang omtalt i 1292, hvor der blev givet en større pengegave til kirken. Man antager dog, at kirken på daværende tidspunkt har eksisteret i små 100 år. Dengang hørte Skt. Morten Kirke under den katolske kirke, og, mere lokalt, under Skovklostret. I modsætning til de fleste andre kirker i Næstved, var Skt. Mortens Kirke altid beregnet til at være sognekirke – og båndene til det katolske kirkevæsen var derfor løsere, end hos f.eks. Skt. Peders Kirke. Skt. Mortens Kirke er opkaldt efter Martin af Tours, som var en katolsk helgen. I Danmark kender vi bedst Martin af Tours, som ophavsmanden til Mortens aften. Kirken ligger centralt i den ældre del af Næstved, kun 450meter fra Næstved Station. Kommer man i bil, er det lettest at køre via Østergade og Kattebjerg, hvor der tæt ved dagligvarer forretningen Menu findes gode parkeringsmuligheder.

Borgerlige Begravelser i Næstved

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Næstved tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Østre Kapel: Kapellet ligger på Østre Kirkegård og er typisk derfra, at de fleste ceremonier i Næstved foregår. Kapellet gennemgik en større renovering i 1989, hvor der blev installeret et nyt orgel. Der er plads til ca. 120 siddende personer, og der er gode parkeringsmuligheder tæt ved kirkegården.

Gl. Kapel: Det gamle kapel ligger på Præstøvej 1 og har plads til ca. 100 siddende personer. Kapellet ligger på den gamle kirkegård, og har gode parkeringsmuligheder tæt ved.

Begravelsesplads Næstved

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Næstved, hvor man kan blive begravet på

Østre Kirkegård: Kirkegården blev etableret i 1949, da den gamle kirkegård var blevet for lille til indbyggertallet i Næstved. Kirkegården er indrettet efter en særlig arkitektur, hvor gravpladserne er arrangeret i oktagoner, med hver sin individuelle karakteristika. På kirkegården er det muligt at få traditionelle gravsteder for både kister og urner, fællesplæne gravsteder for både kister og urner – og med og uden plade. Derudover findes der både en afdeling for skovgravpladser og en afdeling for naturgravpladser.

Gamle Kirkegård: Kirkegården blev etableret i 1821 og erstattede de gamle middelalderkirkegårde, som lå i forbindelse med Skt. Peder og Skt. Mortens Kirke. Gamle Kirkegård er indrettet som et smukt og fredfyldt parkanlæg, der benyttes af Næstveds borgere, når de ønsker lidt fred og ro. På kirkegården er det muligt at få traditionelle gravpladser for kister og urner, og gravpladser på den anonyme afdeling af kirkegården.