78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Nørrebro

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Nørrebro

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla Bedemand Nørrebro

En begravelse eller en bisættelse er det sidste farvel til en, man har kær. Derfor er det vigtigt, at det bliver en både smuk og mindeværdig højtidelighed. Hos Lavendla Bedemand Nørrebro bistår vi de pårørende med at tage hånd om alt det praktiske, så I kan koncentrere jer om jeres sorg. Vi hjælper med at tage kontakt til kirken, bestiller pynt til kisten, blomster, bårebuket osv. Vi aftaler desuden på jeres vegne, hvilke salmer og ord, der skal synges og siges til begravelsen. 

For os er det vigtigt, at en begravelse lever op til afdøde og familiens ønsker. Vi gør derfor vores bedste for at efterleve dem. En begravelse er sørgelig, men det er også en smuk og vigtig begivenhed, hvor familien har mulighed for at vise den sidste respekt. 

Bedemand møde Nørrebro

Om Lavendla Begravelse Nørrebro

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Nørrebro?

En begravelse/bisættelse i Nørrebro kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

 • Begravelse fra 13.510,-
 • Bisættelse fra 11.510,-
 • Askespredning fra 9.720,-
 • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse på Nørrebro

Lavendla Bedemand arrangerer kirkelige og borgerlige begravelser overalt på Nørrebro, så I ikke står alene med planlægningen.

Kirkelig begravelse på Nørrebro

Der findes i dag mere end 10 kirker på Nørrebro, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. I Danmark har borgerne ret til at blive bisat eller begravet fra en af de kirker, som hører til det sogn, de bor i. Lavendla Bedemand Nørrebro hjælper jer med at tage kontakt til den præst og kirke på Nørrebro, hvor I ønsker at afholde begravelsen. To af de mest brugte kirker på Nørrebro er Hellig Kors Kirke og Bethlehemskirken.

Bethlehemskirken

Bethlehemskirken, der er bygget i den gotiske byggestil i røde mursten, blev indviet i 1938. Den ligger på Åboulevard tæt ved Peblinge Sø og Søpavillonen godt skjult bag de omkringliggende etageejendomme. Det treskibede kirkerum er i modsætning til det ydre bygget i gule mursten, og rummet giver en fornemmelse af at være meget højere end langt. Bethlehemskirken var den første kirke i Danmark, som forsøgte sig med stolerækker af pindestole i bøg med flettet papirgarnsæde i stedet for bænke, og giver i dag plads til 200 siddende gæster. Hvis man ønsker at afholde en kirkelig begravelse fra stedet, kan Lavendla Bedemand hjælpe med at tage kontakt til præsterne og fastsætte dato og tidspunkt. Begravelsesfølget kan parkere på Blågårdsgade mod betaling eller gå fra Forum Metrostation, hvilket tager syv-otte minutter.

Hellig Kors Kirke

Hellig Kors kirke er blandt Nørrebros største og hyppigst brugte kirker til begravelse og bisættelse og har plads til 800 siddende tilhørere. Kirken ligger på Kapelvej og blev indviet tilbage i 1890. Den er bygget i gotisk stil med forskellige typer mursten og et 55 meter højt kirketårn. Selve kirken består af et våbenhus og et kirkerum med to sideskibe, og interiøret er holdt i beskedne grundfarver i grå, grøn og rød. Kirken har en lille parkeringsplads til gæster med få pladser, og ellers er der parkeringspladser mod betaling ved Julius Thomsens Plads og Guldbergsgade. Lavendla Bedemand kan hjælpe familien med at tage kontakt til præsten og aftale tidspunkt for begravelse.

 • Brorsons Kirke
 • Sankt Stefans Kirke
 • Blågårds Kirke
 • Simeons Kirke
 • De Gamles Bys kirke
 • Anna Kirke
 • Kingos Kirke
 • Samuels Kirke

 

Borgerlig begravelse på Nørrebro

Lavendla Bedemand Nørrebro hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Rigshospitalet kapel

Hvis familien ønsker at sige farvel til afdøde ved en borgerlig begravelse eller ceremoni kan det foregå fra Rigshospitalets kapel på Blegdamsvej. Højtideligheden må vare maks. en halv time i forbindelse med afhentning af afdøde. Alle trossamfund kan bruge det til at holde en ceremoni i henhold til deres egne skikke og traditioner, og Lavendla Bedemand Nørrebro kan hjælpe med at bestille kor og organist.

Muslimsk begravelse

Lavendla Bedemand Nørrebro kan hjælpe familier med at arrangere muslimske begravelser. Vi har stor erfaring med at arrangere begravelse af rettroende muslimer, som skal begraves i kiste på en af de særlige muslimske afdelinger på Københavns kirkegårde eller på Den muslimske gravplads i Brøndby. Vi sørger for bestilling af rustvogn til den lokale moske, hvor selve det religiøse ritual finder sted. Her tager en imam og familien imod kisten, og i moskeen bliver afdøde vasket og påklædt i hvidt ligklæde ifølge islamisk skik. Det kan dog også foregå i kapellet, hvis familien ikke ønsker at bruge moskeen. Herefter køres fra moskeen til kirkegården, hvor Lavendla Bedemand Nørrebro har sørget for, at alt er klar. Kisten bæres til gravpladsen, hvor afdøde lægges i jorden, og alle tilstedeværende kaster en håndfuld jord på kisten.

Begravelse på Nørrebro på kirkegårde

Begravelse på Nørrebro fra Assistens Kirkegård 

Assistens Kirkegård er en af Danmarks mest kendte kirkegårde, som blev taget i brug efter en epidemi i 1760, der kostede mere end 23.000 mennesker livet. Beliggende midt på Nørrebro er den i dag både museumsområde, kirkegårdspark og lokal kirkegård med et kæmpe udvalg af urne- og kirkegravsteder, urnefællesgrave og askefællesgraven for de ukendte. Lavendla Bedemand kan hjælpe med at træffe foranstaltninger omkring valg af gravplads, hvis pårørende og afdøde ønsker en begravelse i København fra Assistens Kirkegård.

Lavendla Bedemand Nørrebro hjælper familier med at arrangere begravelse på Nørrebro. På Assistens Kirkegård kan man blive begravet på traditionelle kistegravsteder på 3 m2 og opefter. På kistegravstederne kan der desuden sættes urner. Kirkegården har også kistegravsteder, som er udlagt i græs med fælles staudebed, hvor gravstenene placeres bagerst og kistefællesgrave på græs uden afgrænsning og med flad liggesten. 

Desuden findes der fire forskellige urnegravsteder på Assistens Kirkegård. De traditionelle urnegravsteder er på mindst 1 m2, og på afdeling Iris har gravstederne stenkant eller buksbomhæk og ligger i en rund urnehave. På afdeling Malus er de mindst to m2 store urnegravsteder anlagt omkring et paradisæbletræ blandt græs og stauder. Endelig har kirkegården en urnefællesgrav på græs uden afgrænsning mellem de enkelte gravsteder, men med mulighed for at sætte en liggesten.

Den anonyme askefællesgrav, De ukendtes grav, er anlagt omgivet af paradisæbletræer. Her har pårørende mulighed for at komme og overvære urnenedsættelsen. Siden 2013 har der eksisteret en askefællesgrav for Gadens Folk, som er forbeholdt hjemløse med et mindesmærke af kunstneren Leif Sylvester Petersen.

På kirkegårdens børneafdeling findes der to typer gravsteder: Et kistefællesgravsted udlagt i græs uden indhegning og et indhegnet gravsted med sider af buksbomhæk eller stenkant.