DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla begravelsesforretning norddjurs

Lavendla Begravelsesforretning Norddjurs

En begravelse er ikke blot en enkel ceremoni, hvor man tager afsked med den afdøde. Det er en lang procesrække af praktiske og emotionelle gøremål, som skal sikre, at de pårørende får sagt ordentligt farvel, og den afdødes liv bliver afviklet på ordentlig vis. Derfor er det også vigtigt, at man som pårørende får den rigtige vejledning og støtte til både det praktiske og det mere personlige.

Hos Lavendla Bedemand Norddjurs er det vores opgave at sikre, at begravelsen og alle de praktiske gøremål bliver udført efter lovens rammer og de pårørendes ønsker. Vi er specialuddannet i at håndtere svære situationer, samt at have indgående kendskab til lovgivningen på området.

Det er derfor vores mål, at de pårørende skal føle sig hørt, samtidig med at vi planlægger en begravelse, som sikrer alles interesser. Vi vægter vores medmenneskelighed og lydhørhed, når der skal træffes svære personlige valg. Omvendt er vi også klar på at tage kontakten til de relevante myndigheder, når der skal opgøres bo mm.

Vi ved, at pårørendes tidsskemaer sjældent passer med traditionelle åbningstider. Derfor tilbyder vi møder præcis når det passer de pårørende bedst. Samtidig ved vi også, at kontakten mellem bedemand og pårørende kan være vanskelig at arrangere. Derfor tilbyder vi almindelige ansigt til ansigt møder, videomøder eller telefonmøder. På den måde sikrer vi, at de pårørende bliver centrum for planlægningsprocessen af begravelsen.

Bedemand møde Norddjurs

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Norddjurs

Om Lavendla Begravelsesforretning Norddjurs

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Norddjurs?

En begravelse/bisættelse i Norddjurs kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Norddjurs

Lavendla Bedemand i Norddjurs hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige begravelser i Norddjurs

Kirkelige begravelser foregår i en dansk folkekirke, hvor ceremonien styres af en dansk folkekirkepræst. Såfremt man er medlem af Folkekirken har man ret til at blive begravet i en dansk kirke og af en dansk præst.

Kirker i Norddjurs

Norddjurs har en del ældre kirker, som blev bygget i middelalderen – faktisk mange flere end der er moderne kirker i området. Kirkernes blandede arkitektur vidner om områdets lange historie, og der er da også flere af kirkerne, som har fået foretaget udgravninger, og hvis fortidsminder nu er udstillet på Nationalmuseet.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige begravelser i Norddjurs

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra et af kapellerne i Norddjurs kommune.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Norddjurs

Der findes både større kirkegårde inde i byerne og mindre i forlængelse af de små landsbykirker.

Læs mere Læs mindre