78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Østerbro

Ring hele døgnet

Vi arrangerer begravelser i Østerbro

Ring til os på 78 70 63 63 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Velkommen til Lavendla Bedemand Østerbro

Lavendla Bedemand Østerbro hjælper ved dødsfald familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt på Østerbro. Tabet af den, du elsker, kan få dig til at stå tilbage med mange ubesvarede spørgsmål og tunge følelser, som er svære at håndtere. Hos Lavendla Bedemand Østerbro letter vi noget af presset ved overtage de praktiske opgaver. På en lyttende og empatisk måde planlægger vi en værdig og respektfuld begravelse. Vores dedikerede bedemænd- og kvinder rådgiver jer og sparrer med jer i forhold til valg af blomster, kiste, kirke og alt andet i forbindelse med en begravelse. 

Bedemand møde Østerbro

Om Lavendla Begravelsesforretning Østerbro

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Østerbro?

En begravelse/bisættelse i Østerbro kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

 • Begravelse fra 13.510,-
 • Bisættelse fra 11.510,-
 • Askespredning fra 9.720,-
 • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Østerbro

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Østerbro og omegn.

Kirkelig begravelse på Østerbro

Der findes i dag mere end 14 kirker på Østerbro, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Østerbro hjælper jer med at kontakt den præst og kirke på Østerbro, hvor I ønsker at afholde begravelsen. To af de ofte anvendte kirker på Østerbro ved begravelser er Fredens Kirke og Frihavnskirken.

Fredens kirke

Fredens Kirke er opkaldt efter Fredensgade, som ligger i nærheden. Den blev bygget i 1890erne, da københavnerne i det omkringliggende kvarter manglede en kirke. Kirken blev delvis bygget på fundamentet af en kirke, som tilhørte forlystelsesstedet Sortedamslund. Kirken består af en grundbygning i røde mursten med tagpaptækket tag og rundbuede vinduer og en tværbygning i to etager med våbenhus, sakristi og menighedssal. Desuden er der et tårn i røde og grå sten på tværbygningen med et sekskantet spir med kors. Kirkerummet har plads til 350 siddende gæster og er et rektangulært, hvidmalet rum med blåt gulvtæppe. Der kan parkeres mod betaling flere steder i nærheden af kirken. Ellers ligger den knapt 700 meters gang fra Trianglen, hvortil der kører både bus og metro. Lavendla Bedemand Østerbro hjælper jer med at kontakte til kirken og aftale et tidspunkt for begravelsen.

Frihavnskirken

Frihavnskirken på hjørnet  af Willemoesgade og Fiskedamsgade er en anden kirke, som ofte bruges til begravelse på Østerbro. Den er opkaldt efter Københavns Frihavn, som var et sted de fattigste i samfundet kunne have som tilholdssted. Opført i 1905-06 af arkitekten Thorvald Jørgensen hæver kirkebygningen sig i sine røde mursten og stor rundbuede vinduer. Kirkerummet er dækket af tøndehvælv, en overdækning af rummet i en dyb bue og har plads til 220 siddende gæster. Der kan betales mod parkering på Willemoesgade eller bruges offentlig transport til og fra Østerport Station. Her kører både bus, tog og metro, og der er ca. 900 meters gang til og fra stationen. Lavendla Bedemand Østerbro kan kontakte kirken og hjælpe med det praktiske ting, inklusive bestilling af kirkebil for gangbesværede i nærheden. 

Kirkelig begravelse på Østerbro fra andre potentielle kirker

 • Nazaret Kirke
 • Sankt Jakobs Kirke
 • Luther Kirken
 • Davidskirken
 • Esajas Kirke 
 • Hans Egedes Kirke
 • Kastelskirken
 • Sions Kirke
 • Taksigelseskirken
 • Kildevældskirken
 • Lundehuskirken
 • Rigshospitalets Kirke

Borgerlig begravelse på Østerbro

Lavendla Bedemand Østerbro kan hjælpe jer med at arrangere en borgerlig begravelse, som I ønsker den. Vi har erfaring med at arrangere både muslimske og jødiske begravelser samt katolske og ikke-religiøse ceremonier. 

Holmens Kirkegård kapel

Hvis I ønsker at holde en borgerlig begravelse for afdøde, er det muligt at booke Holmens Kirkegårds Kapel til formålet. Kapellet er fra 1902, og her er plads til 110 siddende personer. Det kan benyttes til både bisættelse, mindehøjtidelighed og begravelse på Østerbro. I kapellet er der orgel, som kan benyttes af organister og musikanlæg til cd og smartphone, som kan benyttes af pårørende. Der er adgang til kapellet ca. en time før, begravelsen eller ceremonien skal finde sted, og de fleste ceremonier var ca. en halv time. Kapellet har et alterbord med seks levende lys og to buketter blomster.

Muslimsk begravelse på Østerbro

Lavendla Bedemand Østerbro hjælper muslimske familier med at arrangere begravelse. Vi har mange års erfaring med at arrangere muslimsk begravelse, så det efterlever islamisk skik og brug. Muslimer kan vælge at blive begravet på en af de mange særlige muslimske begravelsespladser på de københavnske kirkegårde eller på Den muslimske Gravplads i Brøndby.

Begravelse på Østerbro på kirkegårde

Holmens Kirkegård

Holmens Kirkegård blev anlagt i 1619 og indviet i 1666 af Christian den IV. Den ligger på Dag Hammarskjölds Allé på Østerbro, og oprindeligt blev den brugt til fattige matroser og deres familier. Det er Københavns ældste kirkegård, som stadig er i brug, og her ligger blandt andet faldne fra Slaget på Reden i 1801.

Lavendla Bedemand Østerbro kan hjælpe borgere med at vælge gravsted og form til begravelse på Holmens Kirkegård. Her kan afdøde blandt andet blive begravet på et traditionelt kistegravsted med plads til en kiste og seks urner eller et urnegravsted med plads til med plads til fire urner. Begge typer gravpladser med hæk omkring og på fælles græsplæne. Desuden kan man blive begravet i en urnefællesgrav, hvor urnenedsættelsen foretages på en græsplæne, og blomster lægges på en brostensbelagt ankerplads.