78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Jernbanevej 1, Ringsted (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Velkommen til Lavendla Begravelse Ringsted

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Ringsted

Lavendla Begravelse Ringsted giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Ringsted uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Ringsted har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Ringsted

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Ringsted?

En begravelse/bisættelse i Ringsted kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Ringsted

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Ringsted og omegn.

Kirkelig begravelse i Ringsted

Der findes i dag mere end 17 kirker i Ringsted og omegn, som borgere kan blive begravet eller bisat fra, hvis de er bosiddende i eller har tilknytning til den pågældende kirkes sogn. Lavendla Bedemand Ringsted hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Ringsted, hvor I ønsker at afholde begravelsen. To af de mest brugte kirker i Ringsted er Sct. Bendts Kirke og Benløse Kirke.

Sct. Bendts Kirke

Den nuværende Sct. Bendts Kirke er sognekirke for Ringsted Sogn og ligger midt i Ringsted. Oprindeligt blev kirken opført som klosterkirke omkring år 1170 af Valdemar den Store, og næst efter Roskilde Domkirke er det den danske kirke, som har flest kongegrave. Kirken er bygget i Valdemarstidens romanske teglstensarkitektur. Sct. Bendts Kirke har bogstavelig talt højt til loftet inde i kirkerummet med unggotiske hvælvinger, kalkmalerier og røde murstensarkitektur. På de traditionelle mahognifarvede bænkerækker er der siddepladser til omkring 600 personer. Som sagt ligger kirken centralt, og der er da også kun en kilometer til Ringsted Station. Der er parkeringspladser udenfor kirken, hvoraf de fleste i dagtimerne er begrænset til tre timers parkering. Derudover kan der også parkeres på Torvet i Ringsted og Ole Hansens Vej.

Benløse Kirke

Benløse Kirke ligger i Benløse lidt nord for Ringsted og blev opført omkring år 1250. Koret og skibet er opført i teglsten og kirken har flere blændede romanske vinduer. Tårnet, våbenhuset og sakristiet er opført omkring år 1500, hvor kor og skib også fik indført krydshvælv i sengotisk stil. Kirkeskibet er hold i lyse farver med hvide vægge, hvælvinger og lofter pyntet med store guldlysekroner. De traditionelle bænkerækker er i lyst træ og har plads til 140 siddende gæster. Kirken ligger centralt i Benløse, men et stykke fra offentlig transport.

Borgerlig begravelse i Ringsted

Lavendla Bedemand Ringsted hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Kapel i Ringsted

Hvis pårørende til afdøde ønsker at afholde en borgerlig begravelsesceremoni i Ringsted, kan den finde sted fra Ringsted Kirkegård og kapel. Det ligger mellem Næstvedvej, Køgevej og Rønnedevej og kan bruges gratis, hvis man er medlem af folkekirken og mod lejegebyr, hvis man ikke er.

Begravelsesplads i Ringsted

Begravelse i Ringsted fra Ringsted Kirkegård 

På Ringsted Kirkegård kan afdøde blive begravet på mange forskellige traditionelle og moderne måder. Lunden er et græsområde med få stier og gravsten i plænen, der kun tilbydes som dobbeltgrave. Det skal være et område, som er præget af natur, og derfor må planter kun sættes i kummen, ligesom der kun må lægges organiske kranse og tilsvarende. 

Tre af afdelingerne er udlagt til individuelle kistegravsteder på 1,25 m x 2,50 m, typisk indhegnet med hæk. Disse gravsteder fås som enkelte, dobbelte eller tredobbelte gravpladser traditionelt anlagt med perlesten, som dog kan erstattes af bunddækkende stauder, trædesten, grus o.a.

Kirkegårdens tre individuelle urnegravsteder måler 1,25 x 1,25 m, er ofte indhegnet af hæk og kan købes som enkelte eller dobbelte. Ligesom kistegravstederne anlægges de traditionelt med perlesten, som kan udskiftes med bunddækkende stauder, trædesten, grus med mere.

En af afdelingerne er bed i Græs, som er kistegravsteder med plads til en kiste eller seks urner. De måler ca. 1,25 x 1,25 meter, med hæk på tre sider og har brostenskant mod græsrabatten. Disse gravsteder fås som enkelt- eller dobbeltgravplads og anlægges med perlesten eller andet dække efter ønske. Gravstenen har ofte en kumme foran sig til årstidens blomster, så jord og belægning ikke bliver blandet sammen.

Gravhaverne på Ringsted Kirkegård er to små haver, som er omkranset af hække og belægninger i chaussesten og gravsten i natursten med granitvaser. I Gravhave 1 skal gravsten være i Bohus granit ru, 55 cm bred og 45 cm høj med indhugget navn og navn og data i sort. I Gravhave 3 skal stenene være af Halmstad brændt granit, være 55 cm brede og 45 cm høje med indhugget navn og navn og data i sort.

Kirkegården har mange afdelinger med plade i græs som kistegrav eller urnegrav med natursten, der flugter med græsset. Stenen skal være 40 x 60 cm med indhuggede inskriptioner i skrifttypen Helvetica uden farve og to cm høj. I dette område er der plads til fire urner på hvert gravsted.

Kirkegården har også både en kendt og en anonym fællesgrav. På den kendte fællesgrav ved kun de pårørende, hvor afdøde ligger, mens det på den anonyme fællesgrav er helt ukendt for alle. Forskellen på de to gravtyper er desuden, at der på den kendte fællesgrav er granitvaser i græsset med et indhugget gravnummer. Begge gravpladser har plads til både urner og kister.

Begravelse i Ringsted fra andre kirkegårde

  • Benløse Kirkegård