DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Skive

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Skive

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Skive

Når et menneske dør igangsættes der en lang række af processer. Først og fremmest skal den afdødes liv juridisk afsluttes, hvilket gøres via nationale myndigheder og via borger.dk. Dernæst skal aftaler og abonnementer afmeldes, således at den afdøde ikke længere figurerer på medlemslister. Til slut skal der arrangeres en ceremoni eller gravlæggelse. Det kan være svært at finde rundt i de mange gøremål og aktører, hvis man ikke tidligere har haft erfaring med at arrangere en begravelse. Derfor vælger mange at benytte en bedemand til at organisere alle disse ting.

Hos Lavendla Bedemand Skive tilbyder vi hjælp med arrangering af begravelse eller bisættelse, og generel hjælp til juridiske aspekter af et dødsfald. Vi eksperter i alt fra kistevalg til håndtering af boet, og vi har stor erfaring i at arrangere forskellige typer af begravelser. Hvad enten i ønsker en kirkelig eller borgerlig begravelse, så ved vores bedemænd præcis, hvad der skal gøres. Vi priser vores medmenneskelighed og lydhørhed og forsøger altid at skabe de bedste begravelser og bisættelser for vores kunder.

Vi ved, at hverdagen sjældent passer ind i rigide åbningstider. Derfor tilbyder vi forskellige mødeformer i håbet om at kunne tilpasse os vores kunders behov og ønsker. Vi tilbyder derfor fysiske møder, online videomøder, telefonmøder og e-mailkorrespondancer både indenfor og udenfor normale åbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere for vores kunder.

Bedemand møde Skive

Om Lavendla Begravelsesforretning Skive

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Skive?

En begravelse/bisættelse i Skive kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Skive

Lavendla Bedemand Skive tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Skive Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Skive

Vælger I en kirkelig begravelse, vil de foregå i en af de 47 folkekirker, som findes i Skive Kommune. Ceremonien vil i så fald blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke. Begravelsen eller bisættelsen vil følge det evangelisk-lutheranske begravelsesritual.

Vor Frue Kirke: Kirken er fra 1200tallet og følger dermed traditionen for de mange købstadskirker, som blev udviklet i 1200tallet i Danmark. Skives udvikling betød da også, at man i 1800tallet ikke længere havde plads nok i Vor Frue Kirke, og derfor ønskede enten at udvide eller at bygge en ny kirke. Det blev dog besluttet at beholde kirken, og fra 1898 til 1930 blev kirken anvendt primært som kapel. I 1930’erne var der dog igen pladsmangel i Skives kirker, og derfor begyndte man igen at benytte Vor Frue som sognekirke.

Skive Kirke: Kirken blev bygget i slutningen af 1800tallet, da man behøvede højere kapacitet for kirkegængere i Skive, og Vor Frue Kirke var for lille. Kirkebyggeriet var et stort projekt, og derfor valgte man at benytte lokal arbejdskraft til konstruktionen af kirken. Det var dog ikke kun lokale håndværkere, som sørgede for kirken. Lokale pengegaver blev ligeledes givet Skive Kirke, og inventar blev flyttet fra Vor Frue Kirke til den nye Skive Kirke.

Egeris Kirke: Kirken er bygget i 1950’erne og blev indviet i 1960. Kirken ligger på Kirke Alle i Skive og kan nås med både offentlige busforbindelser fra Skive station eller 1,5km på gåben fra stationen. Der er desuden gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Skive

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Skive tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser.

Skive Sygehus Kapel: Vælger i en borgerlig begravelse eller bisættelse, vil der være mulighed for at afholde ceremonien i kapellet på Skive Sygehus. Sygehuset ligger på Resenvej og kan nås via regelmæssige busafgange fra Skive Station eller bil via Ågade og Resenvej.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Skive

I Danmark har alle, uanset deres religiøse overbevisning, lov til at blive begravet på en dansk kirkegård. Det spiller således ingen rolle om man tilhører den kristne tro eller ej.

Skive Kirkegård: Kirkegården i Skive ligger tæt op ad Vor Frue Kirke og Skive Kirke. Der er kun få hundrede meter til bymidten og endnu kortere til Skive Station. Det er således let at komme til kirkegården både via offentlig transport og via bil. Kirkegården tilbyder mange forskellige gravtyper. Der findes således almindelige gravsteder, urnegravsteder, børnegrave og plænegravsteder for både kister og urne, med og uden plade. Derudover findes der en særskilt muslimsk afdeling på kirkegården.

Læs mere Læs mindre