78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Slagelse

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Slagelse

Lavendla Begravelse Slagelse giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Slagelse uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Slagelse har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Slagelse

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Slagelse?

En begravelse/bisættelse i Slagelse kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Slagelse

Lavendla Bedemand Slagelse tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Slagelse Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Slagelse

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 44 folkekirker, som Slagelse Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Skt. Mikkels Kirke: Kirken blev opført i 1300-tallet og var dengang tiltænkt til at være byens hovedkirke, selvom der allerede eksisterede andre ældre kirker på egnen. På samme lokation havde der forinden stået en ældre kirke, der var viet til ærkeenglen Mikael. I 1288 blev den gamle kirke dog revet ned, og den nye Skt. Mikkels Kirke stod opført i 1333. Den nye kirke var bygget efter tidens mode i gotisk stil, med himmelstræbende hvælvinger og dets lige, som skulle løfte menighedens blik imod himmelen. Tårnet blev tilføjet i 1450. Ligesom mange andre kirker i Danmark, blev også Skt. Mikkels Kirke raseret i forbindelse med reformationens billedforbud. Derfor er det i dag relativt sparsommeligt med udsmykning i den gamle kirke. Kirken ligger centralt i den ældre del af Slagelse, kun 600m fra Slagelse Station. Kommer man i bil, er det lettest at køre via Bredgade eller Løvegade til kirken. Der findes gode parkeringsfaciliteter tæt ved, på Rådhuspladsens parkeringsplads.

Skt. Peders Kirke: Kirken blev opført i 1100-tallet og attesterer til byens dengang vigtige rolle i det danske kongerige. Kendskabet til den gamle kirke er forholdsvis lille. Det vides dog, at der eksisterede en stenkirke inden år 1200, og var dengang bygget af granitblokke, fundet omkring i det lokale landskab. Derudover var der anvendt teglsten, hvilket var i tråd med datidens mode for kirkebyggerier. Fra 1200-tallet og til 1300-tallet gennemgik kirken en større ombygning, da den blev ombygget i gotisk stil. Den gotiske stil var særligt udbredt i middelalderen, og havde særlige himmelstræbende elementer som karakteristika. Skt. Peders Kirke ligger i den sydvestlige del af den gamle del af Slagelse. Man når kirken i bil via Bredgade, hvor der i sidegaden Korsgade findes gode parkeringsmuligheder. Kommer man med tog, er der cirka 700meter fra Slagelse Station til Skt. Peders Kirke.

Borgerlige Begravelser i Slagelse

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Slagelse tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Skt. Mikkels Kirkegårdkapel: Kapellet ligger på Skt. Mikkels Kirkegård, som er den ældste i byen. Kapellet kan benyttes af alle, uanset deres religiøse overbevisning. Der findes desuden gode parkeringsmuligheder tæt ved kirkegården.

Skt. Peders Kirkegårdskapel: Kapellet ligger på Skt. Peders Kirkegård, der, sammen med Skt. Mikkels Kirkegård, er kirkegård for by-sognene Skt. Peders, Skt. Mikkels, Nørrevang og Antvorskov. Tæt ved kirkegården findes der gode parkeringsmuligheder.

Begravelsesplads i Slagelse

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Slagelse, hvor man kan blive begravet på

Skt. Mikkels Kirkegård: Kirkegården er byens ældste og fungerede oprindeligt som annekskirkegård for Skt. Mikkels Kirke – ligesom Skt. Peders Kirkegård var annekskirkegård for Skt. Peders Kirke. Kirkegården rummer flere historiske seværdigheder, da der både findes gamle mausoleer og en ældre Mosaisk kirkegård, som var i brug fra 1863-1912. Kirkegården har derudover også et område dedikeret til frihedskæmpere under 2. Verdenskrig, samt gravsteder for tyske soldater og flygtninge fra krigen.

Skt. Peders Kirkegård: Kirkegården var oprindeligt tilknyttet Skt. Peders kirke, og dækker i dag over et areal på 5 hektar jord. På kirkegården findes der både krematorium og kapel, som har eksisteret på kirkegården siden 1926. Kirkegården er i dag præget af tidens mode, hvor de fleste vælger bisættelse fremfor begravelse. Derfor er der en dejlig parkatmosfære på kirkegården. Af gravsteder er det muligt for både traditionelle gravsteder for kister og urner, samt fællesplæne gravsteder for kister og urner med og uden plade. Skt. Peders Kirkegård ligger godt 1,4km fra Slagelse Station i den sydvestlige del af Slagelse. Kommer man i bil, kan kirkegården nås via Mariendals Alle og Hans Tausensgade.