78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Søborg

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Søborg

Lavendla Begravelse Søborg giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Søborg uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Søborg har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Søborg

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Søborg?

En begravelse/bisættelse i Søborg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

 • Begravelse fra 13.510,-
 • Bisættelse fra 11.510,-
 • Askespredning fra 9.720,-
 • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Søborg

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Søborg.

Kirkelig begravelse i Søborg

Der findes i dag mere end seks kirker i Søborg og omegn, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Søborg hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Søborg, hvor I ønsker at afholde begravelsen. 

Søborg Kirke

Søborg Kirke er en lidt over 100 år gammel kirke, som blev opført i 1914 på Søborg Hovedgade. Kirken er baseret på romanske grundtanker med rundbuede vinduer. Den er bygget af hvidmalede mursten på granitsokkel med rødt teglstenstag og pyramideformet spir. Søborg Kirke har plads til 200 siddende gæster på de hvidmalede bænkerækker i kirkerummet. Der er gode parkeringsforhold ved kirken, og busserne stopper også i nærheden. Hvis I ønsker at holde en kirkelig begravelse for afdøde, kan Lavendla Bedemand Søborg være behjælpelig med at kontakte kirken og aftale et tidspunkt for begravelsen.

Mørkhøj Kirke

Mørkhøj Kirke i Søborg blev opført i 1960 og har plads til ca. 200 siddende gæster. Kirken er en moderne kirke bygget i lave røde murstensbygninger med et 16 meter højt kirketårn. Kirkerummet har lavt til loftet og gulv, loft og bænkerækker er holdt i naturligt træ med store gyldne lysekroner. Mørkhøj Kirke ligger på Mørkhøjvej i den sydlige del af Søborg. Der kører busser direkte til kirken fra Gladsaxe Trafikplads, som også ligger tæt på Hillerødmotorvejen. Hvis man er gangbesværet, kan det arrangeres at blive transporteret til og fra kirken i kirkebil.

Kirkelig begravelse i Søborg fra andre potentielle kirker

 • Buddinge Kirke
 • Haraldskirken
 • Gladsaxe Kirke
 • Søborgmagle Kirke

Borgerlig begravelse i Søborg

Lavendla Bedemand Søborg hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Kapel i Søborg på Gladsaxe kirkegård

Borgere, som ønsker en ceremoni i Søborg forbindelse med en borgerlig begravelse, kan afholde den i kapellet på Gladsaxe Kirkegård. Her findes musikanlæg, orgel for uddannede organister samt to elektriske kandelabere og to grønne planter til pynt.

Muslimsk begravelse i Søborg

Lavendla Bedemand Søborg kan hjælpe familier med at arrangere muslimske begravelser med baggrund i vores mange års erfaring. Vi kan hjælpe med både rådgivning i forhold til de islamiske traditioner, og vi kan hjælpe med de praktiske ting som bestilling af rustvogn, afvaskning og påklædning af afdøde, kontakt til imam samt bestilling af gravplads. Begravelsen kan finde sted på en af de særlige muslimske afdelinger på Københavns kirkegårde eller på Den muslimske gravplads i Brøndby.

Begravelsesplads i Søborg

Begravelse i Søborg fra Gladsaxe Kirkegård 

På Gladsaxe Kirkegård kan afdøde vælge mellem forskellige typer af gravsteder. Kirkegården tilbyder to typer kistegravsteder: Almindelige kistegravsteder til en eller flere kister og kistegravsteder udlagt i græs. De almindelige kirkegravsteder er afgrænsede med hæk, og der er frit valg af beplantning. På kistegravstederne i græs må der kun sættes afskårne blomster i maks. to nedgravede vaser pr. gravsted. Graven kan markeres af en liggesten på maks. 60 x 50 x 10 cm med huggede bogstaver i længderetningen. 

Derudover tilbydes følgende typer urnegravsteder:

 • Almindelige urnegravsteder, hvor enten de pårørende eller kirkegården sørger for vedligeholdelse af beplantning. Gravene er mellem 1 og 1,5 m2. 
 • Urnegrave med fast beplantning, hvor  pårørende ikke må ændre på indretningen, og gravstenene er halvt liggende.
 • Urnegrave med fast beplantning og gravsten. Her må der kun sætte afskårne blomster
 • Urnegræsgrave i græsplæne med eller uden individuel markering. Her udlægges gravstenen i græs, og der må ikke ændres på indretningen. Man må dog gerne placere en gravsten, hvis man ønsker det. Afskårne blomster må placeres i udleverede vaser fra kirkegården.
 • Urnefællesgrav (de ukendtes grav), hvor urner udlægges på fælles græsplæne uden markering eller adskillelse. Pårørende må ikke deltage ved urnenedsænkning. Blomster efterlades på særligt indrettede blomsterpladser.