DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Solbjerg

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Solbjerg

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Solbjerg

Hos Lavendla bedemand Solbjerg tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere kan hjælpe med alt fra valg af kistemateriale til opgørelse af boet.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være svære. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Solbjerg

Om Lavendla Begravelsesforretning Solbjerg

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Solbjerg?

En begravelse/bisættelse i Solbjerg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Solbjerg

Lavendla Bedemand i Solbjerg hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Solbjerg

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Astrup Kirke: Kirken blev bygget i 1100-tallet, og det skulle antageligt være koret og skibet, som er de ældste dele af kirken. Kirken har dengang været bygget i romansk stil, efter datidens mode indenfor kirkekonstruktioner. Senere i middelalderen er kirken blevet moderniseret efter den nye gotiske mode, og fik således tilføjet hvælvinger, et tårn og et våbenhus. Dette tårn fra 1500-tallet er dog ikke det, som vi kan se i dag. Tårnet blev nemlig skiftet ud omkring 1780, samtidig med at sakristiet også blev bygget. Et særligt træk ved Astrup Kirke er dens løvefremstilling på portalen, der er særlig repræsentativ for løveportalerne i Aarhus stift. Astrup Kirke har igennem tiden været ejet af flere familier, men blev d. 1. januar 1912 selvejende, hvilket den har været lige siden. Der går ingen offentlig transport direkte til Astrup Kirke, og det er derfor en fordel at tage en bil. Kommer man i bil, skal man blot følge Østergårdsvej ud af Solbjerg. Der er gode parkeringsmuligheder ved kirken.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Solbjerg

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Astrup Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Solbjerg

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Solbjerg.

Astrup Kirkegård: Kirkegården har formodentlig eksisteret, siden det blev forbudt ved lov at begrave mennesker inde i kirkerne i starten af 1800-tallet. Kirkegården har traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym fællesplæne for urnegravsteder. Astrup Kirkegård omkranser Astrup Kirke, og man kommer derfor dertil på samme vis.

Læs mere Læs mindre