DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Solrød Strand

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Solrød Strand

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Solrød Strand

Vores begravelsesrådgivere er eksperter indenfor bedemandsfaget og kan assistere med alt fra praktiske sager, til personlige spørgsmål og juridisk hjælp.

Hos Lavendla bedemand Solrød Strand tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder. Vi tilbyder dette, da vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være svære. Det er vigtigt for os, at vores kunder føler sig, godt behandlet og bliver hjulpet mest muligt af vores begravelsesrådgivere. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Solrød Strand

Om Lavendla Begravelsesforretning Solrød Strand

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Solrød Strand?

En begravelse/bisættelse i Solrød Strand kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Solrød Strand

Lavendla Bedemand i Solrød Strand hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser ved Solrød Strand

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Solrød Strandkirke: Kirken blev opført i 1982 af de lokale arkitekter Keld Wohlert og Niels Munk. Dermed afløste Solrød Strandkirke den tidligere trækirke fra 1938. Kirkens byggestil er meget moderne, og ligner ikke en traditionel dansk kirke. Derimod er den bygget som et murstenskompleks med hvidskurede mure og vægge, der dækkes af et stort kobbertag med fald i den ene side. Kirketårnet står som adskilt fra resten af kirkebygningen. I 1998 blev Solrød Strandkirke udvidet med undervisningslokaler og mødelokaler i en ny tilbygning. Generelt har man valgt en enkel stil, der er meget typisk den moderne protestantisme. På den måde er kirkebygningen neutral, da det er hver enkelt kirkegængers forhold til Gud, som er i centrum. Solrød Strandkirke ligger 290meter til fods fra Solrød Strand Station. Kommer man i bil, kan man køre via Mosevej, hvor der ligger en stor parkeringsplads tæt ved kirken.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser ved Solrød Strand

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Solrød Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads ved Solrød Strand

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er naturligvis tilfældet i Solrød Strand.

Solrød Kirkegård: Da Solrød Strandkirke ikke har sin egen kirkegård, benytter sognebørnene Solrød Kirkegård. Kirkegården har både traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner, samt anonyme plænegravsteder for urner. Kirkegården ligger i forbindelse med Solrød Kirke, kun 2,5km fra Solrød Strandkirke og 2,2km fra Stationen. Kommer man i bil, kan man køre via Solrød Byvej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre