78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Sorø

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Sorø

Lavendla Begravelse Sorø giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Sorø uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Sorø har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Sorø

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Sorø?

En begravelse/bisættelse i Sorø kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

 • Begravelse fra 13.510,-
 • Bisættelse fra 11.510,-
 • Askespredning fra 9.720,-
 • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Sorø

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Sorø. 

 

Kirkelig begravelse i Sorø

Der findes i dag mere end 12 kirker i Sorø og omegn, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Sorø hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Sorø, hvor I ønsker at afholde begravelsen. To af de mest brugte kirker i Sorø er Sorø Klosterkirke og Pedersborg Kirke.

Sorø Klosterkirke

Kirken blev bygget mellem 1161 og 1201, hvor Absalon blev begravet foran højalteret. Den blev bygget af datidens cistercienser-munke i teglsten og er en af middelalderens største kirker. Kirkerummet er lyst med højt til loftet, som er udsmykket med hvælvinger i lyse og røde sten og gigantiske lysekroner i guld. Der er store buede åbninger i begge sider af rummet ved siden af de antikke bænkerækker i mørkt sirligt udskåret træ med plads til 460 siddende gæster. Sorø Klosterkirke ligger i den sydlige del af Sorø by og et par kilometer nord for Sorø Station. Den ligger ikke så langt fra Ringstedvej med parkering i nærheden af kirken.

 

Pedersborg Kirke

Pedersborg Kirke er en mindre kirke, som ligger nord for Sorø i nærheden af Pedersborg Sø. Den oprindelige kirke er en middelalderkirke opført i 1100-tallet, som flere gange er blevet om- og tilbygget. Murene består blandt andet af materiale fra en tidligere borg, en rundkirke samt udgravede kampesten på stedet. Udvendigt er kirken hvidmalet med et rødt teglstenstag og tårn. Kirkerummet er lyst med hvide vægge og hvælvinger og stolerækker i lyst træ med plads til 150 siddende gæster. Kirken ligger afsondret i forhold til offentlig transport med knapt fem kilometer til Sorø Station. Der er gode parkeringsforhold ved kirken, som ligger tæt på E20-motorvejen.

 

Kirkelig begravelse i Sorø fra andre potentielle kirker

 • Lynge Kirke 
 • Vester Broby Kirke
 • Bjernede Rundkirke
 • Flinterup Kirke
 • Slaglille Kirke
 • Alsted Kirke
 • Kindertofte Kirke
 • Tystrup Kirke
 • Gyrstinge Kirke
 • Bromme Kirke

 

Borgerlig begravelse i Sorø

Lavendla Bedemand Sorø hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Sorø Klosterkirkes Kapel i Sorø

Ved Sorø Gammel Kirkegård ligger også Sorø Klosterkirkes kapel, som blev bygget i 1863-64. Kapellet er bygget i røde mursten med skifertag efter græsk-byzantinsk inspiration med korsform, klokketårn i midten og sidebygninger. 

Muslimsk begravelse i Sorø

Lavendla Bedemand Sorø kan hjælpe familier med at arrangere muslimske begravelser. Vi har mange års erfaring med at arrangere begravelse af muslimer. Vi ved, at muslimer i overensstemmelse med islamisk skik skal begraves i kiste, og vi kan hjælpe med at arrangere det på en af de særlige muslimske afdelinger på Københavns kirkegårde eller på Den muslimske gravplads i Brøndby. Vi er desuden behjælpelig med alle de praktiske ting som bestilling af rustvogn til den lokale moske, hvor det religiøse ritual kan finde sted, hvis afdøde og familien ønsker det. Det kan også foregå i kapellet, hvis det ønskes. I moskeen tager imamen og familien imod kisten og den døde bliver vasket og klædt i hvidt ligklæde, som den islamiske tradition foreskriver. Endelig køres afdøde til kirkegården, hvor Lavendla Bedemand Sorø har sørget for alt det praktiske. Kisten bæres til gravpladsen, hvor afdøde lægges i jorden, og alle tilstedeværende kaster en håndfuld jord på kisten.

 

Begravelsesplads i Sorø

Begravelse i Sorø fra Sorø Ny Kirkegård 

Kirkegården i Sorø består, som så mange andre kirkegårde, af en ny og en gammel del. På Sorø Gammel Kirkegård finder man flere historiske og bevaringsværdige gravsteder, mens assistenskirkegården, Sorø Ny Kirkegård, indeholder gravsteder, som kan erhverves i dag. På Sorø Ny Kirkegård finder man alle de traditionelle gravstedstyper som 

 • Kistegravsteder med plads til op til tre kister
 • Kister i græs, med eller uden mindeplade
 • Enkelte og dobbelte urnegravsteder
 • Fællesplæner for urner med eller uden mindeplade.