DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Stenløse

Lavendla Begravelsesforretning Stenløse

Når et menneske dør, skal en række processer sættes i gang. Den afdøde skal meldes bortgået på borger.dk, der skal kontaktes pårørende og begravelsesplanlægningen skal påbegyndes. Her skal der vælges begravelsestype, lokation, og hvem der skal inviteres. Dernæst skal invitationerne sendes ud og begravelsen eller bisættelsen skal afholdes. Til slut skal boet gøres op, og arven fordeles. Det kan være en stor mundfuld for pårørende, at stå for alt dette selv. Derfor vælger mange, at få hjælp fra en bedemand.

Hos Lavendla bedemand Stenløse hjælper vi med praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og opgaver. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget. De er udvalgte på baggrund af deres medmenneskelighed og lydhørhed, som skal sikre, at vores kunder får den bedste mulige oplevelse med begravelsesplanlægningen. Derudover er vores begravelsesrådgivere særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan derfor også assistere, når boet skal gøres op.

Vi ved, at tiden omkring en begravelse kan være stressende. Der skal foretages mange svære valg, samtidig med, at hverdagen uden om kører videre i sit vanlige tempo. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter til vores kunder. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

 

bedemand møde Stenløse

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Stenløse

Om Lavendla Begravelsesforretning Stenløse

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Stenløse?

En begravelse/bisættelse i Stenløse kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Stenløse

Lavendla Bedemand Stenløse hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Stenløse

Stenløse Kirke: Kirkens historie rækker helt tilbage til middelalderen, hvor kapellet, som senere blev til Stenløse Kirke, tilhørte de danske riddere. Efter reformationen blev kirken overtaget af kronen, som gav skødet til præsten Christian Glob i 1687, imod at han vedligeholdt kirken og førte dens regnskab. Fra 1875 og frem til 1920 var kirken privatejet, og overgik herefter til selvejet. Stenløse Kirke ligger i det gamle Ølstykke Herred, godt 2km fra Egedal Station til fods. Ankommer man i bil, kan man køre via Krogholmvej og Damgårdsvej. Kirken har gode parkeringsfaciliteter.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Stenløse

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Stenløse Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Stenløse

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er tilfældet i Stenløse.

Stenløse Kirkegård: Kirkegården ligger i forbindelse med Stenløse Kirke og har både traditionelle gravsteder for kister og urner og fællesgravsteder for kister og urner.

Læs mere Læs mindre