78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Støvring

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Støvring

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Begravelsesforretning Støvring

Når et menneske dør, skal en række processer sættes i gang. Først skal den afdøde meldes bortgået på borger.dk. Dernæst skal der arrangeres begravelse eller bisættelse, inviteres gæster og planlægges eventuel efterfølgende gravøl. Til slut, skal boet gøres op og arven fordeles. Der er således mange ting, som skal gå op, og det kan være en stressende situation at stå i for mange pårørende, der ikke har erfaring med begravelsesplanlægning Derfor vælger mange at hyre en bedemand, som kan hjælpe til undervejs.

Hos Lavendla bedemand Støvring hjælper vi med praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget, og kender til alle muligheder og begrænsninger i en begravelsesplanlægning. Derudover er vores begravelsesrådgivere også særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan således assistere, når boet skal gøres op.

Vores begravelsesrådgivere sætter en stor ære i deres arbejde. For os, er det vigtigste, at vores kunder føler at deres ønsker og behov bliver hørt, og så vidt muligt opfyldt. Derfor tager vi os altid tid til at lytte til pårørendes ønsker og behov, samt sætter os ind i den afdødes person og deres eventuelle ønsker og behov.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være svære. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter til vores kunder. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

bedemand møde Støvring

Om Lavendla Begravelse Støvring

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Støvring?

En begravelse/bisættelse i Støvring kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Støvring

Lavendla Bedemand i Støvring hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Støvring

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Støvring Kirke: Kirken blev indviet d. 22. december 1907, og er således af nyere dato i forhold til mange andre danske kirker. Den nye kirke erstattede den ældre, som var fra 1200-tallet og stærkt forfalden. Under planlægningen af det nye kirkebyggeri, var der en stor uenighed om den nye kirkes lokation. Det første foreslag var området mellem Bavnebakkeskolen og Viborgvej, men dette blev ændret – muligvis på grund af konkurrence med frikirkemenigheden i byen. Kirkens lokation blev derfor fastlagt til at være området mellem Mosbæksallé 2 og Nu Kærvej 11. Støvring Kirke ligger 1km til fods fra Støvring Station. Kommer man i bil, kan man køre via Hobrovej og Kirkevej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Sørup Kirke: Der har efter sigende eksisteret en kirke ved Sørup siden før reformationen. Denne kirke blev dog revet ned, og dens materialer blev brugt til konstrueringen af den ældste jernbaneviadukt på Bækkedalsvej, samt et udhus på Sørupgård. Kirken, som den står i dag, er fra 1906, og stod færdig før kirken i Støvring. Der var ikke noget tårn på denne bygning, men efter 47 års virke, var der indsamlet nok penge til at kunne tilbygge et tårn på kirkebygningen. I 1996 fik Sørup Kirke desuden tilføjet et velfærdshus, hvor graverkontoret og toilettet i dag findes. Sørup Kirke ligger 200 meter til fods fra det nærmeste busstop, og er således let at komme til med offentlig transport. Kommer man i bil, skal man køre via Nibevej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Borgerlige Begravelser i Støvring

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Støvring Kirkegård.

Begravelsesplads i Støvring

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Støvring.

Støvring Kirkegård: Kirkegården ligger i forbindelse med Støvring Kirke. Der findes traditionelle kistegravsteder, kiste- og urnegravsteder med plade i plæne, særlige urnegravsteder, fællesgrav på plæne for urner og en skovkirkegård. Skovkirkegården er tiltænkt urnegravsteder, hvor højene i skovbunden tjener som anonyme urnegravsteder. Man kommer til Støvring Kirkegård på samme måde, som man kommer til Støvring Kirke.

Sørup Kirkegård: Kirkegården har alle de gængse gravtyper. Man kan få traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og anonyme urnegravsteder på fællesplænen. Kirkegården ligger i forlængelse af Sørup Kirke, og man kommer dertil på samme vis, som man kommer til kirken.