78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Svendborg

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Svendborg

Lavendla Begravelse Svendborg giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Svendborg uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Svendborg har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Svendborg

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Svendborg?

En begravelse/bisættelse i Svendborg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Svendborg

Lavendla Bedemand Svendborg tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Svendborg Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Svendborg

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien blive foretaget i en af de 31 folkekirker, som Svendborg Kommune råder over. Ceremonien vil blive ført af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. En kirkelig begravelse er traditionsrig og den foretrukne begravelsesform hos medlemmer af den danske folkekirke.

Vor Frue Kirke: Kirken blev bygget i 1200tallet på samme lokation som et ældre præ-kristent helligsted. Dengang var kirken bygget i senromansk stil med røde mursten. I løbet af middelalderen blev Vor Frue Kirke dog moderniseret efter datidens mode, og fik tilført gotiske tilbygninger, såsom sakristiet, våbenhuset, tårnet og sideskibene. I sin tid som katolsk kirke blev Vor Frue Kirke opkaldt efter Jomfru Maria, hvilket den stadig kendes som i dag. Reformationen betød naturligvis store ændringer for kirken, men dette gjaldt hovedsageligt kirkens indre. Sakristierne blev fjernet, og hovedindgangen blev ændret. Vor Frue Kirke ligger centralt i den gamle del af Svendborg by. Som enhver midtbys-kirke kan det være vanskeligt at finde gode parkeringsmuligheder tæt ved kirken, men i Svendborg er der masser af muligheder tæt ved kirken.

Sankt Nicolai Kirke: Kirken blev bygget i midten af 1100tallet og er derfor den ældste eksisterende kirke i Svendborg. Dengang blev kirken bygget på kampesten, som formodentligt har været fundamentet til en endnu ældre romansk stenkirke. Kirken blev allerede fra start af indviet til den katolske helgen Sankt Nicolaus, som var helgen for de søfarende og børn. Ligesom det var tilfældet for Vor Frue Kirke, blev også Sankt Nicolai Kirke ombygget i gotisk stil i middelalderen. Her blev tårn og sakristi tilføjet til den eksisterende kirkebygning. Kirken ligger få hundrede meter fra Vor Frue Kirke. Sankt Nicolai Kirke er derfor ligeledes en bykirke med gode parkeringsfaciliteter og let adgang fra både gågade og havn.

Sankt Jørgens Kirke: Kirken begyndte sin eksistens i 1100tallet som sygekirke for spedalske. Derfor blev kirken også viet til den katolske helgen Sankt Jørgen, der var helgen for de spedalske. Den første kirke på grunden var en mindre trækirke, men blev i slutningen af 1200tallet udskiftet med en tidlig gotisk stenkirke. Igennem hele middelalderen prægede sygdom Sankt Jørgen Kirke, da der også i 1300tallet skete udbygninger på kirken, som angiveligt har skyldtes pladsmangel på grund af antallet af pestofre. Efter Sankt Jørgengårdene blev ophævet i midten af 1500tallet fungerede Sankt Jørgen Kirke som sognekirke for bønder og fiskere. Kirken ligger 2km fra Svendborg Station, lige ud til Svendborgsund og Svendborgsundbroen. Det er derfor let at finde kirken, hvis man ankommer i bil.

Borgerlige Begravelser i Svendborg

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Svendborg tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Svendborg Kirkegårdskapel: Kapellet ligger på Assistens kirkegården, og har gjort det siden 1896. Kapellet har både en større kapelsal, venterum og modtage-kapel. Kapellet kan benyttes af alle – både dem, som ønsker en mindre mindehøjtidelighed, og dem som ønsker en ikke-religiøs eller ikke-kristen mindehøjtidelighed. Der er plads til 94 siddende gæster i kapellet.

Begravelsesplads i Svendborg

Assistens Kirkegård: Kirkegården blev indviet i 1821 og sammenkædede de tidligere kirkegårde hos Vor Frue Kirke, Sankt Nicolaj Kirke og Sankt Jørgen Kirke. Kirkegården er ikke blot det sidste hvilested for mange af Svendborgs borgere, men også et parkanlæg med mange historiske mindesmærker. På kirkegården er det muligt at få traditionelle gravsteder for kister og urner samt fællesplæne gravsteder for kister og urner med og uden plade. Derudover findes der en urnelund og et særligt indrettet område til børnegrave. Assistens kirkegården ligger lige bag Svendborg Sygehus 1km fra Svendborg Station og Svendborg Havn.

Fredens Kirkegård: Kirkegården blev indviet i 1932 og hørte dengang under Vor Frue Kirke. Kirkegården og den tilhørende Fredens Kirke fik deres navne, til minde for afslutningen på 2. Verdenskrig. Fredens Kirkegård fungerer ikke blot som almindelig kirkegård, men også som mindesmærke for krigens ofre. På kirkegården er der en særlig afdeling, hvor flygtninge fra krigen ligger, og som bliver vedligeholdt af Tyskland. På kirkegården findes der både traditionelle grave for kister og urner, urnelund, amalanchierlund og fællesplæne for kister og urner med og uden plade.