Din nærmeste rådgiver

Lavendla Bedemand Tarm

Lavendla Begravelsesforretning Tarm

Hos Lavendla bedemand Tarm tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget, og kan hjælpe med alt fra valg af kistemateriale til opgørelse af boet.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelsesplanlægning kan være svære. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Tarm

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Tarm

Om Lavendla Begravelsesforretning Tarm

Lavendla begravelsesforretning i Tarm tager ansvar for alle detaljerne ved begravelsen. Vor bedemand fungerer som din kontakt igennem hele processen. Vi ved, hvor turbulent og krævende det kan være at miste en pårørende. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at tilpasse os netop dine frie tidspunkter, så hverdagen kan gå op. På den måde kan vi gøre det svære lidt lettere.

Vores rådgivere findes i hele landet, og gør deres bedste for at tilbyde tider, der passer ind i din hverdag. Mange foretrækker at mødes eller at snakke om aftenen, når børnene er lagt i seng, eller i weekenden, hvor hverdagen er sat på pause. Ønsker du, at vi mødes fysisk, vil det foregå tæt på dig, da vores kunder altid er centrum for vores virke.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Tarm?

En begravelse/bisættelse i Tarm kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Tarm

Lavendla Bedemand i Tarm hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Tarm

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Tarm Kirke: Kirken er fra 1912, hvilket skyldes, at borgerne indtil da benyttede Egvad Kirke, når de skulle til gudstjenester. I løbet af industrialiseringen blev det dog klart, at lokalbefolkningen ønskede deres egen kirke. Derfor påbegyndte man en indsamling i 1904, som resulterede i 12.000 indsamlede kroner fra sognebørnene. Det blev arkitekten Vilhelm Ahlmann, som fik til opgave at designe Tarm Kirke. Der opstod dog nogle problemer i denne fase, da Kirkeministeriet mente, at Ahlmanns idé ikke var kunstnerisk tilfredsstillende. Kirkeministeriet anbefalede et par potentielle arkitekter, som kunne udføre opgaven tilfredsstillende – heriblandt Ahlmann. Der gik yderligere 6 års forhandlinger og ansøgninger om tilladelser førend byggeriet kunne påbegyndes d. 12. juli 1911. Tarm Kirke stod færdig og blev indviet d. 15. december 1912. Tarm Kirke ligger 550meter til fods fra Tarm Station. Kommer man i bil, skal man køre via Storegade og Kirkegade, hvor der er gode parkeringsfaciliteter ved siden af kirken.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Tarm

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Tarm Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Tarm

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Tarm.

Tarm Kirkegård: Kirkegården blev etableret samtidig med indvielsen af Tarm Kirke i 1912. Det stod dog hurtigt klart, at kirkegården måtte udvides, hvilket skete både i 1920’erne og 1940’erne. Kirkegården har traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym plæne for urnegravsteder. Kirkegården ligger 700meter til fods fra Tarm Station, og kun et stenkast længere nede af Kirkevej fra Tarm Kirke.

Læs mere Læs mindre