86 31 70 72 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Vi arrangerer begravelser i Tarm

Ring til os på 86 31 70 72 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Velkommen til Lavendla, bedemand Tarm

Lavendla Begravelse Tarm giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Tarm uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Tarm har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelsesforretning Tarm

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Tarm?

En begravelse/bisættelse i Tarm kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Tarm

Lavendla Bedemand i Tarm hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Tarm

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Tarm Kirke: Kirken er fra 1912, hvilket skyldes, at borgerne indtil da benyttede Egvad Kirke, når de skulle til gudstjenester. I løbet af industrialiseringen blev det dog klart, at lokalbefolkningen ønskede deres egen kirke. Derfor påbegyndte man en indsamling i 1904, som resulterede i 12.000 indsamlede kroner fra sognebørnene. Det blev arkitekten Vilhelm Ahlmann, som fik til opgave at designe Tarm Kirke. Der opstod dog nogle problemer i denne fase, da Kirkeministeriet mente, at Ahlmanns idé ikke var kunstnerisk tilfredsstillende. Kirkeministeriet anbefalede et par potentielle arkitekter, som kunne udføre opgaven tilfredsstillende – heriblandt Ahlmann. Der gik yderligere 6 års forhandlinger og ansøgninger om tilladelser førend byggeriet kunne påbegyndes d. 12. juli 1911. Tarm Kirke stod færdig og blev indviet d. 15. december 1912. Tarm Kirke ligger 550meter til fods fra Tarm Station. Kommer man i bil, skal man køre via Storegade og Kirkegade, hvor der er gode parkeringsfaciliteter ved siden af kirken.

Borgerlige Begravelser i Tarm

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Tarm Kirkegård.

Begravelsesplads i Tarm

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Tarm.

Tarm Kirkegård: Kirkegården blev etableret samtidig med indvielsen af Tarm Kirke i 1912. Det stod dog hurtigt klart, at kirkegården måtte udvides, hvilket skete både i 1920’erne og 1940’erne. Kirkegården har traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym plæne for urnegravsteder. Kirkegården ligger 700meter til fods fra Tarm Station, og kun et stenkast længere nede af Kirkevej fra Tarm Kirke.