78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Værløse

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Værløse

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla Bedemand Værløse

Når I mister en, I elsker, kan det være svært at overskue så meget. Derfor tilbyder Lavendla Bedemand at tage sig af planlægning af begravelsen fra start til slut. Vi kontakter præsten i den kirke i Værløse, hvor I er tilknyttet, vi kan søge begravelseshjælp for jer, klæde afdøde på, bestille kiste, urne og rustvogn og gravsted og aftale de praktiske ting med præst og graver. 

Lavendla Bedemand i Værløse hjælper med at planlægge en begravelse, som er i overensstemmelse med afdøde og familiens ønsker. Vi tilbyder professionel hjælp baseret på vores mange års erfaring med bisættelse og begravelse. Vi lytter til jeres ønsker og kommer med input, så efter mødet ved I, at der er styr på tingene.

Bedemand møde Værløse

Om Lavendla Begravelse Værløse

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Værløse?

En begravelse/bisættelse i Værløse kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Værløse

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Værløse.

Kirkelig begravelse i Værløse

Der findes i dag tre kirker i Værløse, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Værløse hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Værløse, hvor I ønsker at afholde begravelsen. 

Værløse Kirke

Værløse Kirke er Værløse Sogns nyeste kirke og blev opført i 1971. Kirken har et moderne design med et højt moderskib og lave sidefløje samt klokketårn mod syd. Invendigt er kirkerummet holdt i lyse farver med hvide vægge, lyse trælofter- og paneler og stolerækker i træ med plads til 225 gæster. Derudover er der desuden 125 siddepladser på 1. sal. Værløse Kirke ligger centralt i Værløse by ca. 10 minutters gang fra Værløse Station og bus til og fra kirken fem minutter derfra. Der er begrænset antal parkeringspladser foran kirken, og det er også muligt at bestille kirkebil for gangbesværede. Lavendla Bedemand Værløse kan være behjælpelig med at tage kontakt til kirken i forbindelse med arrangement af begravelse.

Kirke Værløse Kirke

Kirke Værløse Kirke er en klassisk romansk landsbykirke bygget omkring år 1200. Den ligger ca. fem kilometer vest for Værløse. Den har et tradionelt middelalderdesign bygget i røde mursten og grå kløvet kampsten. Kirken har 150 siddepladser på de grå traditionelle kirkebænke. Kirkerummet har hvide vælvinger og store gyldne lysekroner. Kirke Værløse Kirke ligger ikke i gåafstand til togstationer, men der kører busser til og fra tæt på kirken. Der er begrænsede parkeringspladser foran kirken, og Lavendla bedemand Værløse kan være behjælpelige med at arrangere kirkebil for gangbesværede til og fra begravelsen.

Kirkelig begravelse i Værløse fra andre potentielle kirker

  • Hareskov Kirke

Borgerlig begravelse i Værløse

Lavendla Bedemand Værløse hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Hareskov Kirke kapel i Værløse

For personer, som ønsker en borgerlig begravelse i Værløse, kan ceremonien afholdes i kapellet ved Hareskov Kirke. Vi kan hjælpe med at tage kontakt til kirke og præst og booke kapellet samt bistå med at arrangere pynt, musik m.m. til begravelsen.

Muslimsk begravelse i Værløse

Hvis I ønsker en muslimsk begravelse i Værløse, kan vi hjælpe med at arrangere en ceremoni fra kapellet. Efterfølgende kan vi hjælpe med at planlægge begravelse på enten den muslimske begravelsesplads i Brøndby eller en af de muslimske afdelinger på kirkegårdene i København eller andre kirkegårde i hovedstadsområdet.

Begravelsesplads i Værløse

Begravelse i Værløse fra Kirke Værløse Kirkegård 

På Kirke Værløse Kirkegård kan afdøde blive begravet i kistegrave med plads til op til fire kister og urnegrave på enkeltgravsteder eller i den anonyme fællesgrav. 

Begravelse fra andre kirkegårde i Værløse

  • Hareskov Kirkegård