78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Vi arrangerer begravelser i Varde

Ring til os på 78 70 63 63 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Lavendla Begravelsesforretning Varde

Når et menneske dør, skal en række processer sættes i gang. Først og fremmest skal den afdøde meldes død på borger.dk. Dernæst skal selve begravelsen og gravlæggelsen arrangeres. Her skal man vælge begravelsestype, gravsted, lokation, planlægge mindehøjtidelighed og sende invitationer ud til eventuelle gæster. Til slut skal den afdødes bo gøres op, og alle igangværende aftaler afsluttes. Det kan være svært at finde rundt i de mange ting, og derfor vælger mange at benytte en bedemand.

Hos Bedemand Lavendla Varde hjælper vi med både praktiske, juridiske og personlige spørgsmål. Vores bedemænd har mange års erfaring indenfor bedemandsbranchen og kender både til muligheder og faldgruber, når der skal arrangeres begravelse, og en persons liv skal afvikles. Vi er desuden veluddannede indenfor den gældende jura på området og kan assistere, når boet skal gøres op.

Vi sætter en stor ære i vores medmenneskelighed og vores lydhørhed. For os, er det vigtigste, at pårørende og afdøde får netop den afslutning, som de ønsker. Derfor tager vi os altid tid til at sætte os grundigt ind i den afdødes ønsker, samt de pårørendes ønsker og behov. På den måde sikrer vi, at vi får arrangeret den bedste afsked efter netop jeres behov. Vi ved desuden, at tiden omkring en begravelse kan være svær. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer både indenfor og udenfor almindelige åbningstider. Vi tilbyder almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Varde

Om Lavendla Begravelsesforretning Varde

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Varde?

En begravelse/bisættelse i Varde kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Varde

Lavendla Bedemand i Varde hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Varde

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 32 folkekirker i Varde kommune. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke, og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige og et yndet valg for de fleste medlemmer af folkekirken.

Sct. Jacobi Kirke: Kirken blev bygget mellem 1150 og 1225. Dengang var det en stor kvaderstensbygning, og fulgte derfor datidens mode. Kirken blev viet til den katolske helgen Sankt Jakob, der var en af Jesus’ 12 disciple. I løbet af middelalderen blev kirken moderniseret efter datidens mode, og fik tilført sit tårn i 1400tallet. I begyndelsen af 1800tallet gennemgik kirken en større ombygning, hvor kirken blev omdannet til korskirke. Årsagen til dette var en befolkningsstigning, og at den anden sognekirke i Varde var blevet revet ned. Man benyttede de tidligere bygningsmaterialer fra Sct. Nicolai kirke til udbygningen af tværskibene på Sct. Jacobi Kirke, og derved lever den gamle kirke altså videre i den nuværende. Kirke ligger 600m fra Varde Station i Varde Midtby. Ankommer man via bil, er der gode parkeringsmuligheder tæt ved på Smedegade.

Østerlund Kirkesal: Kirkesalen blev oprindeligt oprettet som kapel med mulighed for brug til gudstjenester i 1981. Men efterhånden begyndte man at lave flere og flere gudstjenester i kirkesalen. I dag kendes Østerlund Kirkesal som Vardes anden kirke. Bygningen er designet af Richard Aas og Herløv Thorup samt kunstneren Erik Heide. Stilen er typisk nordisk byggestil med røde teglsten og gulvfliser. Kirkesalen ligger i forbindelse med Østerlund Kirkegård, og kan nås i bil via Lundvej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Borgerlige Begravelser i Varde

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Arnbjerg Kirkegård.

Begravelsesplads i Varde

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Det samme gør sig gældende i Varde.

Arnbjerg Kirkegård: Kirkegården blev etableret i 1880 og ligger med Arnbjerganlægget tæt ved, hvilket har givet kirkegården dens navn. Kirkegården er ikke blot til brug for moderne gravsteder, men også et kulturelt mindesmærke for 7 frihedskæmpere, der kæmpede imod den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig. På Arnbjerg Kirkegård er der mulighed for traditionelle gravsteder og urnegravsteder i græs. Derudover findes der også en fællesplæne. Kirkegården ligger 1km fra Varde Station og nås lettest med bil via Lundvej.

Østerlund Kirkegård: Kirkegården blev oprettet i 1952 og taget i brug i 1967. Det er både muligt at få traditionelle gravsteder og urnegravsteder, samt gravsteder på fællesplænen. Østerlund Kirkegård har desuden et stort kapel, som blev bygget i 1981, og til i dag ofte bliver brugt til almindelige gudstjenester.